Snøskredvarsel for Ofoten fredag 26.11.2021

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Høyeste faregrad per dag:

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / WxSkistua

Snø

26.11.2021 kl. 08:09

345 moh

Widforss (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø -10,2 °C 0 m/s 90% skyer Tmax: -9,9 °C, Tmin: -13,4 °C, RH: 72 %, Precip: S-1

Snødekke

26 cm totalt 0 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr PF: 15. Det er nysnø, men < 0,5 cm.

Snøprofil

PP 2 mm -3,1 °C @ 10 cm

ObsID: 278246

Ofoten / WxSkistua

Snø

25.11.2021 kl. 07:56

345 moh

Widforss (Ukjent)

Vær

Ikke nedbør -11,1 °C 0 m/s Tmax: -7,3, Tmin: -11,3, RH: 63 %

Snødekke

29 cm totalt 0 cm nysnø Tørr PF: 20 cm

Snøprofil

-5,9 °C @ 10 cm

ObsID: 278163

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

24.11.2021 kl. 11:15

129 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Vær

Ikke nedbør -5 °C Skjellevikskaret (300moh) kl 11:16 10 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 278094

Ofoten / WxSkistua

Snø

24.11.2021 kl. 07:26

345 moh

Widforss (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Widforss Kommentar:  11 cm nysnø siste døgn.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -7,8 °C 2 m/s fra Ø ← 15% skyer Tmax: -2,0 °C, Tmin: -8,0 ° C, RH: 80 %

Snødekke

30 cm totalt 11 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr PF: 20 cm

Snøprofil

PP 2 mm -3,6 °C @ 10 cm

ObsID: 278074

Ofoten / WxSkistua

Snø

23.11.2021 kl. 06:53

345 moh

Widforss (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Widforss Kommentar:  Det snør så det er vanskelig å se notata.

Vær

Snø -4,7 °C 3 m/s fra V → 100% skyer Tmax: -3,4 °C, Tmin: -10,0 °C, RH: 92 %, Precip: S3, Sky: X. Det har vært en klar natt og begynte å snø tidlig morgen.

Snødekke

18 cm totalt 2 cm nysnø Tørr PF: 15 cm

Snøprofil

PPsd 3 mm -1,7 °C @ 10 cm

ObsID: 278044

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org