Snøskredvarsel for Ofoten søndag 28.11.2021

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Høyeste faregrad per dag:

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / Narvik

Snø

27.11.2021 kl. 14:32

656 moh

Kaj@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -16 °C

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr 10-15cm tørr løssnø opp på skare.

Snøprofil

15 cm F DF/FCsf D, 5 cm P MFcr, 15 cm 4F FC

ObsID: 278394

Ofoten / WxSkistua

Snø

26.11.2021 kl. 08:09

345 moh

Widforss (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø -10,2 °C 0 m/s 90% skyer Tmax: -9,9 °C, Tmin: -13,4 °C, RH: 72 %, Precip: S-1

Snødekke

26 cm totalt 0 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr PF: 15. Det er nysnø, men < 0,5 cm.

Snøprofil

PP 2 mm -3,1 °C @ 10 cm

ObsID: 278246

Ofoten / WxSkistua

Snø

25.11.2021 kl. 07:56

345 moh

Widforss (Ukjent)

Vær

Ikke nedbør -11,1 °C 0 m/s Tmax: -7,3, Tmin: -11,3, RH: 63 %

Snødekke

29 cm totalt 0 cm nysnø Tørr PF: 20 cm

Snøprofil

-5,9 °C @ 10 cm

ObsID: 278163

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org