Snøskredvarsel for Romsdal søndag 05.12.2021

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold. Et neføyka svakt lag kan utløses av skiløper og føre til store skred. Fjernutløsning er mulig.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Ustabil fokksnø vil finnes i de fleste himmelretninger og den kan fremdeles lett løses ut av skiløper. Både fokksnøen som ble dannet på torsdag av nordvestlig vind og senere i uka av sørøtlig vind kan ha lagt seg over vedvarende svakt lag av rim og kantkorn. Dersom vedvarende svakt lag er intakt og aktivt kan skredproblemet bli langvarig. Vedvarende svakt lag ventes å ha størst utbredelse i indre strøk av regionen. Enkelte skred kan bli store og fjernutløsning vil være mulig. Sprekker og drønnelyder i snødekket er tydelige tegn på ustabilitet.
Vind fra nordlig og senere sørlig retning har ført til vindpåvirket snøoverflate i de fleste himmelretninger over skoggrensa. Snøfordelinga er ujevn og i områder der det ikke ligger fersk vindtransportert snø er det fremdeles mye terreng og fremstikkende steiner. I skogen ligger 20-40 cm løssnø, mange steder rett på bar bakke.
Før snøvær og vind på torsdag ble det observert vedvarende svakt lag av rim og kantkorn, med antatt stor utbredelse. Laget ble dannet i kuldeperioden i slutten av november. Siste ukes vind og nedbør har ført til flakdannelser som kan ha lagt seg over dette svake laget. Om det vedvarende svake laget er intakt, dets egenskaper og evnetuell utbredelse er fremdeles usikkert. Noen steder finnes det også kantkorn ved bakken i søkk og forsenkninger under en såle av smelteomvandla snø.
Fredag ble det observert to naturlig utløste str.2 skred i sørøstlig terreng på Snortungen i Isfjorden.
0 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra sørøst.
-14 °C til -7 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om kvelden.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-17 °C til -7 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Romsdal / RAUMA

Snø

04.12.2021 kl. 13:06

904 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Fint vær her, tettere skydekke i sv. Frisk Vind over skoggrensen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Her fra smørbottn. Vindpåvirket snøoverflate. Myke og hardere flak etter som hvordan vinden har tatt. Ut mot ryggen er det nå mindre snø enn i går.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Det er fortsatt mye terreng som ikke er delt av snø..

Vær

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Mye snø har flyttet på seg siste døgn og jeg fant ikke kantkorn eller rim i dag. Bare ferske flakdannelser over løsere snølag.

Snødekke

Over skoggrensen er snøoverflaten preget av kraftig vind siste døgn. Mange steder består overflaten av flak av varierende hardhet etter som hvordan vinden har tatt.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Over skoggrensen er snøen generelt preget av kraftig vind siste døgn og består av flakdannelser av ulik hardhet. Mange stede ligger ferske flak over løsere snø og kan være ustabil. Det kan heller ikke utelukkes at det finnes vvsl i snødekket. Mange steder blindet være aktuelt med skredstr 2, men i større leheng er det også aktuelt med str 3. Gradvis stabiliserende etter hvert som det blir mindre løs snø å flytte på. Varslet faregrad er riktig Fint varsel.

ObsID: 279223

Romsdal / RAUMA

Snø

03.12.2021 kl. 13:17

832 moh

Silje@svv (****)

Bilde Av Skredproblem
Bilde 1 av 5 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Silje@svv Kommentar:  Nedføyket løs nysnø. Mulig d ee rim iblandet men d var vanskelig å se
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Silje@svv
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Silje@svv Kommentar:  Vinden dekket sporene kjapt(minutter)
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Silje@svv Kommentar:  Løs ubundet snø i skogen
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Silje@svv Kommentar:  Myke flak umiddelbart over skogen. Disse varierer etter terrengformasjon og høyde

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Dagens vind lager nye fokksnøflak

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Ser vndpåvirket ut i alle himmelretninger. Muligens med unntak av godt skjermet sør?

Snødekke

Lett snøfokk Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Løst kaldt og lett i skogen. Også i skjermede formasjoner. Men vi den har tatt de fleste steder og dannet myke flak(stirt sett 4F)

Notater

Skredfarevurdering

3 Betydelig Fremtredende skredproblem er myke flak av fokksnø over nedføyket nysnø/rim/kant og disse finnes nok i de fleste himmelretninger med dagens vinddreining. Forventer ikke mer enn str 2 skred etter det jeg så i dag(fant ikke rim/kant i bruddet og ikke propagering på ect). Nysnøflakene er lette å løse ut og gir respons med oppsprekking men ingen skytende sprekker på Skarven i dag. Men utfra nye ADAM , der rim/kant er innvolvert kan str 3 skred skje. Kaldt og klart og relativt løs snø(myke flak) i overflaten tilsier kanting og rimdannelse. Nysnøflak stabiliseres sakte i kulda, rim/kant forblir. Evt Mer snø flytter skredproblemet et hakk høyere opp i snødekket og kan påvirke VVSL Varslet faregrad er riktig Responsen i flakene på Skarven i dag tilsier kanskje lavere FG men jeg fant ikke flak på rim/kant.

ObsID: 279120

Romsdal / RAUMA

Snø

03.12.2021 kl. 13:00

819 moh

ThomasN (Ukjent)

Skredaktivitet

3. des. I løpet av dagen Ett gammel skred str. 1 fra torsdag/fredag i henget under Skarven

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Snøprofil

Handpits: fuktig snø nede ved bakken. Homogent myke flak over. Bryter på sjikt i fokksnøen.

Vær

Ikke nedbør -10 °C 6 m/s Klart og kaldt. Gunstige forhold for oppbyggende forvandling

Snødekke

Lett snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm)

Skredfarevurdering

2 Moderat Stabile forhold opp mot Skarven. Lite spenninger i snøen, men noe oppsprekkene flak. Lbt bryter på lag i i fokksnøen. Kaldt temperatur, fuktig snø, tynt snødekke gir gunstige forhold for kantkornvekst selv om kant eller lagdeling ikke ble observert på dette stedet. Økende vind gir vindtransportert snø Varslet faregrad er for høy Konservativ men trolig riktig for regionen.

ObsID: 279117

Romsdal / RAUMA

Snø

03.12.2021 kl. 12:16

943 moh

kruse@nortind (***)

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S

ObsID: 279156

Romsdal / Molde

Snø

03.12.2021 kl. 12:03

317 moh

solveig@NVE (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  solveig@NVE Kommentar:  Lokal snøfokk

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Lokalt kraftig snøfokk fra SØ (særlig rundt Romsdalen). Store lokale variasjoner i vindstyrke, mange steder uten synlig snøfokk herfra.

ObsID: 279103

Romsdal / RAUMA

Snø

03.12.2021 kl. 11:08

466 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  To ca str 2 flakskred fra snortungen. Det ene ser ferskt ut. Det andre litt eldre. Begge steder er utsatte plasser for nordvesten.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Langs romsdalen blåser det spesielt godt. Mye føyk på utsatte rygger og topper.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Litt roligere vind i Isfjorden, men ser at der fyker godt fra vestryggen på kjøvskardtinden.

Vær

Ikke nedbør fra SØ ↖

Skredaktivitet

3. des. I løpet av dagen Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Lett å løse ut Få bratte heng. Ø, SØ, S. Over 800 moh

ObsID: 279094

Romsdal / D1503(CKA10) Indre Romsdal 2018-2023

Snø

03.12.2021 kl. 10:44

54 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 279088

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org