Snøskredvarsel for Romsdal mandag 22.02.2021

3
Betydelig
Publisert:

Store skred kan gå når svake lag i snødekket blir gjennomfuktet. Naturlig utløste skred og fjernutløsning er mulig.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 30 grader. Unngå også utløpssoner.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Oppdatert søndag: Mildvær og vind har gjort sitt for å stabilisere snødekket men i leheng kan det fortsatt være lett å løse ut skred noen steder og her vil fjernutløsning være mulig. Sprekker og drønn er tydelige faretegn. Unngå skredterreng i lesider! Noe nedbør gjør at det kan dannes ferske nysnøflak i høyfjellet. Disse vil være lette å løse ut. Når vann og varme trenger ned i snødekket vil dypere svake lag svekkes og det kan gå store naturlig utløste skred. Våte skred vil i større grad følge terrengformasjonene og de kan gå svært langt. Unngå bekkedaler og andre terrengfeller. Vær obs på at skavler svekkes i de høye temperaturene.
Kraftig vind fra sørøst og sør har blåst vekk snøen fra rygger, skar og topper og dannet fokksnøflak i leheng mot vest og nord. Mildvær og vind har gjort at losider nå har bærende snødekke og det er lite løs snø tilgjengelig. I lavere deler er snøen våt. Snødekket er generelt tynt for årstiden.
Kuldeperioden i begynnelsen av året har ført til flere vedvarende svake lag av kantkornet snø i snødekket. Disse vil nå svekkes av mildværet. I lavere strøk har disse blitt stabilisert men i høyfjellet vil det ta noe tid før kantkorn blir omdannet til mer stabile krystallformer.
2-3 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørvest.
-2 °C til 3 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sør, endring til liten kuling fra sør om kvelden.
-5 °C til 0 °C på 1400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Romsdal / D1504(45142) Ytre Romsdal 2018-2023

Snø

22.02.2021 kl. 13:41

70 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mildvær, og regn Mulig de kan komme nysnø oppe i de høyere lag i fjellet, neste 24 timer. FV286 Gaupset - Gaupset er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 257227

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snø

22.02.2021 kl. 12:07

2 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Forsatt svake lag i snødekket.. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 257201

Romsdal / D1504(45142) Ytre Romsdal 2018-2023

Snø

22.02.2021 kl. 07:41

70 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mildvær i går. Men vore kaldere i natt. Mulig at også de har minket på snømengden i fjellet. Mye snøsmelting siste døgn. FV286 Gaupset - Gaupset er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Mildvær i går. Men vore kaldere i natt. Mulig at også de har minket på snømengden i fjellet. Mye snøsmelting siste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 257144

Romsdal / D1504(45142) Ytre Romsdal 2018-2023

Snø

21.02.2021 kl. 17:11

70 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Rask temperaturstigning

ObsID: 257060

Romsdal / Hustadvika

Snø

21.02.2021 kl. 16:28

265 moh

knutinge@svv (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  knutinge@svv Kommentar:  Bjørnen

Skredaktivitet

21. feb. I løpet av dagen Våte flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. S, SV Sørvestsida av Bjørnen, bratt sørvestvendt. Ser ut som løssnøskred med stepdown i kantkorn over skare og utløste flakskred. Tror det er flere skred, liten bruddforplantning. Tipper det har gått i løpet av siste døgn

ObsID: 257050

Romsdal / RAUMA

Snø

21.02.2021 kl. 14:37

864 moh

Urpu@Romsdal (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 9 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Skred på vestvendt.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 9 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Snøen minker
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 9 Av:  Tester Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Fra ca.900 NV
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Skredproblem
Bilde 7 av 9 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Fortsatt mulig å finne tørr kantkorn over skare over 8-900. Men kan hende fukten trenger seg fortsatt nedover slik at den blir omvandla. Uansett ikke særlig temperatur- gradient igjen .
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 8 av 9 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Nordvendt
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 9 av 9 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Urpu@Romsdal

Snødekke

50 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 100 moh Vindpakket hard Fuktig Føyk bare helt øverst på Vengetindane. I skogen / under tregrensa er snøen ganske råtten og gjennomvåt. Over tregrensa er overflate fuktig og polert på fokksnøflakene, eller våt i riffel-snøen i skjerma formasjoner. Mulig å finne tørre lag i snødekke over ca 800 her . Snøen smelter og minker fort nå i dette været. Lite snø i utgangspunktet .

Skredfarevurdering

2 Moderat Vårstemning og varmt i dag på søndag . Vært en varm natt med en god del smelting , men også ganske tørt vær . Mange ferske skred å se , mest str 1 løssnø skred i sør og vest , men også noen på øst , og str 2 . Kantkorn er nok blitt våt eller fuktig og ødelagt opp til ca.800 nå , men kan fortsatt forårsake våte løssnskred . Hvis nedbør i morgen på mandag så forventer nokså gode bindinger til dagens overflate . Hvis regn , så forventer grei drenering . Inntrykk av fg2 i dag der jeg gikk , men har gått såpass mange skred andre steder at det var nok 3 for regionen som helhet . Synkende med kjøligere vær. Varslet faregrad er riktig Bra beskrivelse .

Tester

LBT@12cmQ2 Fuktig kantkorn under fokksnøflak svikter med stor tilleggslast.

LBT@30cmQ3 Det gamle kantkorn-laget over skare er fortsatt tørr og kjølig her , og svikter med middels tilleggslast.

Faretegn

Ferske skred Det har gått flere skred det siste døgnet.

Skredaktivitet

21. feb. I løpet av dagen Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Ø, SØ, S, SV, V Ser det har gått mange skred i bratter øst-, sør- og vestvendt. Er vel mest str 1 løssnøskred , men noen str 2 også.

Skredproblem

Våte flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, V, NV over 600 moh Også våte løssnøskred i øst, sør og vest . Alt i alt så var det skred i mange heng i dag , men minker nok raskt på utbredelsen når kjøligere vær .

Snøprofil

10 cm 1F+/1F RG/RGxf M Polert overflate., 5 cm 4F-/4F+ FCxr 2 mm M Øvre del Svikter øverst med stor tilleggslast, Q2, 3 cm 1F RG/RGxf M, 12 cm 4F+/F+ FCxr/FC 2 mm/3 mm D-M Nedre del Tørr nederst og svikter der med middels tilleggslast, Q3, 20 cm P MFcr/FC D Blanding. 0 °C @ 0 cm, -0,4 °C @ 1 cm, 0 °C @ 10 cm, 0 °C @ 20 cm, -1,2 °C @ 30 cm, -0,9 °C @ 35 cm, -0,5 °C @ 45 cm Fra ca.900 NV

ObsID: 257058

Romsdal / RAUMA

Snø

21.02.2021 kl. 13:38

313 moh

ragniko (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  ragniko

Faretegn

Ferske sprekker

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønn og skytende sprekker rett ved parkeringen i flatt terreng. Tydelig forplantning i terrenget over større område. Fikk drønn mange steder oppover helt til skoggrensa i dag.

Snødekke

Annet Fuktig snødekke. Snøoverflaten er alt fra slusj, hardpakket, finkornet snø og mjuk fokksnø over skoggrensen. Skikkelig sugeføre i den mjuke snøen(!).

Skredproblem

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket

ObsID: 257041

Romsdal / Molde

Snø

21.02.2021 kl. 13:25

351 moh

Henrik (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Drønn i snødekket, mest i skogen.

ObsID: 257070

Romsdal / RAUMA

Snø

21.02.2021 kl. 13:14

629 moh

Urpu@Romsdal (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Litt føyk helt øverst
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Urpu@Romsdal

Vær

Ikke nedbør 8 °C 6 m/s fra S ↑ 20% skyer En varm dag etter en varm natt i dag på søndag. Snøen smelter og tørker og forsvinner raskt i dette været. En god del vind, men føyk bare over 17-1800 ser ut som. Hvis regn i morgen så venter grei drenering da det gamle skare er porøs og smuldrete. Snødekke er gjennom våt eller fuktig opp hit ihvertfall. Trur vi kan gå ned til fg 2 ganske snart. Mer seinere.

Faretegn

Ferske skred Ser det har gått skred nå nylig fra Loftskarstinden

ObsID: 256986

Romsdal / RAUMA

Snø

21.02.2021 kl. 11:34

883 moh

Arne Andersen (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Arne Andersen

Skredaktivitet

21. feb. I løpet av dagen Våte løssnøskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Ø

ObsID: 256948

Romsdal / D1504(45142) Ytre Romsdal 2018-2023

Snø

21.02.2021 kl. 09:50

70 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Rask temperaturøkning,etter noe kald luft i natt. FV286 Gaupset - Gaupset er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Rask temperaturstigning

ObsID: 256913

Romsdal / D1504(45142) Ytre Romsdal 2018-2023

Snø

20.02.2021 kl. 20:11

70 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mildvær og nedbør vil ytterligere svekke et allerede svært svakt snødekke.Men i morgen blir de mindre nedbør, og sol, Ikke økene fare. som før. FV286 Gaupset - Gaupset er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: i morgen blir de mindre nedbør, og sol, Ikke økene fare. som før.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

ObsID: 256863

Romsdal / D1504(45142) Ytre Romsdal 2018-2023

Snø

20.02.2021 kl. 08:37

70 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mildvær og nedbør det regner på snø. FV286 Gaupset - Gaupset er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Ingen værendring.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

ObsID: 256717

Romsdal / RAUMA

Snø

19.02.2021 kl. 15:02

749 moh

Urpu@Romsdal (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 8 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Vestvendt side .
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Sør , sørøstover.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Østover
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Skredproblem
Bilde 5 av 8 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 6 av 8 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Vindherjet her.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 7 av 8 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Østvendt side har fått vindbehandling.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 8 av 8 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Lite respons i fokksnøflakene her.

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Vindpakket myk Tørr Snøoverflate over tregrensa er preget av vinden de siste dagene, og er også vindpakket hardt på fokksnø-flakene. I noe få skjerma formasjoner er det riffel-snø , eller så har det blåst ned til 4F fast kantkorn. Våt eller fuktig snøoverflate til 6-700 , litt avhengig av solvinkel og himmelretning. Tipper sola har tatt / varmet nesten til topps på bratte solvendte sider. Sugeføre fra ca.400 og nedover , men mjuk sløsj der oppkjørt. Kjøligere i skyggen . Det er egentlig ganske lite snø for årstiden .

Skredfarevurdering

3 Betydelig Vår i lufta i dag på fredag , og sløsj i solvendt slak skog . Ingen føyk å se her i Isfjorden . Så noen ganske ferske skredmasser og skred vestvendt og sørvendt. Fokksnøflakene fra de siste dagene er stort sett 1F , og virker stive med lite spenninger. Ingen skytende sprekker i dag heller . Men en har liksom ikke lyst å røre eller kjøre på de der skredbratt. Hvis de nå blir mjuke pga varmen så blir de kanskje mer potente. Problemet finns vel stort sett i noen heng vestlig og nordli himmelretninger , med de finns også østlig over kanter og kuler (da i mindre samlinger) . Kanskje mulig med opp til str 3 skred , men generelt sett er det nokså lite snø og str2 er nokmer aktuelt. Går nok ned til fg2 etter en dag eller to med varmen . Varslet faregrad er riktig Bra.

Skredaktivitet

19. feb. I løpet av dagen Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst SØ, S, V Litt usikker på alderen til disse, (se bilder sendt tidligere i dag) men skredmassene så ganske ferske ut og lite nedføyket.

Tester

LBT@12cmQ2 Nedføyket kantkorn svikter med middels tilleggslast her. Ikke forplanting i flakene generelt sett her.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, V, NV over 600 moh Problemet egentlig nedføyket kantkorn. Her var fokksnøen over stiv og uten særlig spenninger , men det er nok lurt å være ekstra obs når fokksnøflakene blir varmere og mjuke , spesielt vestvendt på ettermiddagen . Ellers begynner det å bli aktuelt med våte skred i bratt solvendt .

Snøprofil

Fra ca 750 øst/nordøst der vinden har lastet litt.

ObsID: 256634

Romsdal / D1504(45142) Ytre Romsdal 2018-2023

Snø

19.02.2021 kl. 14:54

70 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Temperaturøkning. . FV286 Gaupset - Gaupset er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Ingen værendring av betydning.

Faretegn

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 256600

Romsdal / RAUMA

Snø

19.02.2021 kl. 13:58

644 moh

Urpu@Romsdal (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Den venstre er nok eldre da massene er nedføyket , men den til höyre er ikke nedføyket.

Faretegn

Ferske skred Vestvendt

ObsID: 256604

Romsdal / RAUMA

Snø

19.02.2021 kl. 13:14

363 moh

Urpu@Romsdal (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Urpu@Romsdal

Vær

Ikke nedbør 5 °C 20% skyer Vårstemning i skogen her. Sola varmer. Kan ikke se føyk foreløpig.

Faretegn

Ferske skred Ser nokså fersk ut solvendt på Snortungen

ObsID: 256561

Romsdal / RAUMA

Snø

19.02.2021 kl. 12:56

2 moh

Silje@svv (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Silje@svv Kommentar:  Kan ikke se snøtransport mellom hornet(høyre) og Venjetind (venstre) i dag. Ser ut som d ble ferdigblåst i går

Vær

Ikke nedbør Nydelig dag i Isfjorden med SOL og mye mindre vind enn i går. Stille på fjorden. Ingen fokk å se fra vinduet i Isfjorden. Ingen fokk å se fra vindu på jobb

Skredaktivitet

19. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Satt med kikkerten min og så etter bruddkanter i Isfjorden. Fant ingen.

ObsID: 256555

Romsdal / RAUMA

Snø

19.02.2021 kl. 11:16

28 moh

ragniko (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  ragniko

Faretegn

Fersk vindtransportert snø På Øspetind føyker det godt i kasta

ObsID: 256512

Romsdal / D1504(45142) Ytre Romsdal 2018-2023

Snø

19.02.2021 kl. 06:54

70 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Temperaturøkning. . FV286 Gaupset - Gaupset er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Ingen værendring av betydning.

Faretegn

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 256459

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org