Snøskredvarsel for Romsdal lørdag 27.02.2021

3
Betydelig
Publisert:

Vær forsiktig i leområder og renner med fersk fokksnø. Vedvarende svake lag i snødekket kan gi enkelte store skred. Mildere vær kan gi våte løssnøskred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 35 grader med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nysnø og kraftig vind de siste par dagene danner ferske flak i høyfjellet som lett kan løses ut. Mest utsatt er formasjoner i le for sørvestlig og vestlig vind. I lavere fjellområder, der nedbøren kommer som regn, kan løssnøskred løsne av seg selv i bratt terreng. Høyt til fjells kan det finnes svake kantkornlag i snøen. De er vanskelig å påvirke for skiløpere, men eventuelle skred i nysnøflak kan påvirke slike lag dypere i snøen og utvikle seg til store skred i få heng.
Snøoverflaten varierer etter himmelretning og høyde med gjennomfuktet snø eller bart under 900 moh, skare og fokksnø høyere oppe som er delvis dekt av nysnø fra siste døgn. For hele regionen er det nå mindre snø enn normalt for årstiden. Det er kun høyfjellet i Indre Romsdal som har nysnø.
En lang kuldeperiode som varte fram til midten av februar har dannet vedvarende svake lag av kantkornet snø. Mildværet som kom etter dette, har i stor grad smelteomdannet og nøytralisert disse lagene. Høyt til fjells kan de likevel fortsatt være virksomme.
Torsdag ble det observert flere middels store, våte løssnøskred i bratt, solvent solvendt terreng.
Fredag morgen var temperaturen på Mannen (1291 moh) i Rauma -3 °C. På Reinsfjellet (990 moh) blåste det 20 m/s fra nordvest. I regionen hadde det kommet inntil 30 mm nedbør siste døgn. Dette kom som snø i høyereliggende fjellområder sør for Romsdalsfjorden/Langfjorden.
25 - 30 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra nordvest., endring til frisk bris fra nordvest om ettermiddagen.
-6 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om formiddagen.
Skyet.
Litt lavere temperatur utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
6 mm i døgnet, opp mot 12 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørvest., endring til stiv kuling fra vest om ettermiddagen.
-4 °C til 1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Romsdal / VESTNES

Snø

27.02.2021 kl. 15:22

799 moh

Sose (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Sose
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sose

Snødekke

Våt løssnø Våt Våt nysnø på gjennomfuktet homogent underlag

Vær

Hagl 100% skyer Tåke, dårlig sikt

ObsID: 258223

Romsdal / VESTNES

Snø

27.02.2021 kl. 13:29

842 moh

KjetilMorken (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  KjetilMorken
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  KjetilMorken
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  KjetilMorken

Skredfarevurdering

2 Moderat Mindre nysnø enn forventet. Varslet faregrad er for høy Lite nysnø på dette stedet. Ca 5 cm.

Snødekke

5 cm nysnø Nysnøgrense på 600 moh. Snøgrense på 350 moh Våt løssnø Våt Ca 5 cm våt nysnø over gjennomfuktet snødekke.

Vær

Regn 15 m/s fra SV ↗ Plussgrader. Skiftende skydekke. Bygevær. Tidvis tåke og dårlig sikt.

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet

Skredaktivitet

27. feb. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ. Over 800 moh

ObsID: 258229

Romsdal / VESTNES

Snø

27.02.2021 kl. 13:28

824 moh

ragniko (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  ragniko Kommentar:  Vekslende, gikk fort fra solgløtt til white out. Regnbyger.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  ragniko
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  ragniko Kommentar:  Små, våte løssnøskred i bratta. Ikke noe av størrelse forventes på denne høyden. Hele snødekket er smelteomvandla her.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  ragniko Kommentar:  Et lite løssnøskred ved sol/skygge der og i bratta til venstre (se andre bilde). Det begynner å synes kitt dreneringsriller i bratta til venstre også.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 5 av 5 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  ragniko Kommentar:  Nysnøen fra i går gir ca 2cm stavavtrykk her.

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er for høy I denne høyden og her i området hadde vi ikke skredproblem som tilsvarer dagens gradering for regionen. Vil si den er lavere her ute, pga mindre nysnømengde fra i går.

Snødekke

Snøgrense på 400 moh Våt løssnø Meget våt Betydelig mindre nysnø her fra i går, enn vi såg på Overøye. Tynt med snø i skogen nå. Det smelter mye og er helt sørpete.

Vær

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Observerte snøføyk på Øspetind og Måndalsfjella når det klarna opp en periode, men så ikke føyk i toppene rundt her på Sunnmørssida.

ObsID: 258259

Romsdal / VESTNES

Snø

27.02.2021 kl. 13:28

835 moh

Johannes_SB@Naturguide (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Johannes_SB@Naturguide

Vær

0 °C fra SV ↗ 80% skyer Veldig bygete vær. Tidvis kraftig vind og nedbør. Delvis hagl på observasjonshøyde

ObsID: 258208

Romsdal / Ålesund

Snø

27.02.2021 kl. 13:18

782 moh

Sindre@nortind (**)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Sindre@nortind

Vær

ObsID: 258212

Romsdal / RAUMA

Snø

27.02.2021 kl. 11:59

628 moh

Urpu@Romsdal (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Urpu@Romsdal

Faretegn

Ferske skred Gikk ca. str 2 skred på østsiden av Blånebba nå nettopp.

ObsID: 258194

Romsdal / RAUMA

Snø

27.02.2021 kl. 10:06

902 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Lett regn no. Snøgrense over 1500 moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Mot setnesfjellet. Ingen tegn til at det har kommet mye snø her.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Mot romsdalen. Ligger ny snø i vengetindene, men ikke mye.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Gårsdagens nedbør kom i større grad som regn enn forventet og her rundt Isfjorden er det lite tegn til nye snøansamlinger. Det er litt kvitt på de høyeste toppene, men det har også vært mildvær og nå regn i dette. Våte løssnøskred er nok det mest aktuelle problemet, men i indre del av regionen har det kommet mer som snø og der vil nok nye fokksnøflak være et problem av betydning over ca 1000 moh. Velger å ikke ta med kantkorn som Skredproblem no. Tenker det generelt er smeltet. Der det kan finnes vil det i tilfelle ligge dypt og være vanskelig å påvirke. Her oppleves det som fg 1 opp til 1000 moh. I høyden fg 2. Vedvarer. Med sol vil faren for våte skred øke og utvides i flere retninger. Varslet faregrad er for høy

Snødekke

Opp til ca 600 moh er snøen våt, smelteomvandlet og uten lagdelinger. Drenerer godt. Over ca 700 moh ligger det noen få cm våt nysnø fra gårsdagens nedbør. Det må tidvis ha vært mild til topps for det er ingen tegn til store ansamlinger av ny snø i høyden heller.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ over 1000 moh Velger å ta med dette selv om det ikke var nok nysnø opp til 1000 moh der jeg var. Regner med at det kan ha kommet mer som snø lengre inn i regionen.

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 800 moh Med mer mildvær og regn er det fortsatt fare for våte løssnøskred i bratte heng. Spesielt der der det har lagr seg inn ny snø.

Vær

Regn 8 m/s fra SV ↗ 100% skyer

Snøprofil

5 cm 4F MF W, 20 cm P/1F RG/MF M, 30 cm 1F RG M, 2 cm K IF, 1 cm 4F MF/FC 2 mm M, 40 cm 1F MF M

ObsID: 258167

Romsdal / RAUMA

Snø

25.02.2021 kl. 12:03

972 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 12 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Noen skred fra ryggen mellom loftskardtind og galtåtind. Ser ganske ferske ut og da sannsynligvis fra i går som var varm og med sol. 3 stk str 2-2,5 og noen str 1 til Venstre og Høyre.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 12 Av:  Vær Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Foreløpig lettskyet pent vær her. Mørkere skyer i SV.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Gjenfrosset overflate og løse smelteformer her på 700 moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Generelt lite snø. Her i terreng som ligger vindutsatt til.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Lite snø under skoggrensen og spesielt i bratt sør. Her mot snortungen og galtåtinden.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 6 av 12 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Noen flere str 2 skred her fra s klauva.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 7 av 12 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Noen flere her fra sørsiden under klauva.
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Fortsatt greit med snø i store skålformer. Rygger er nesten avblåste/smeltet frem.
Bilde Av Tester
Bilde 9 av 12 Av:  Tester Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Her på ca 950 moh i sør.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 10 av 12 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Her fra ca 800 moh. I nord. Det som før var kantkorn er nå isotermt, løst og på god vei til å rundes helt av. Bryter fortsatt lett her.
Bilde Av Tester
Bilde 11 av 12 Av:  Tester Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Her på ca 800 moh i nord bryter det lett i løst, gammelt kantkornlag som nå er isotermt og i ferd med å rundes.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 12 av 12 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

10 cm P MF, 2 cm 4F MF 3 mm M, 70 cm P MF M 950 moh sør.

Tester

LBT@20cmQ3 Bryter med stor belastning i et løsere lag (tidligere kantkorn) som her er helt smelteomvandlet.

Skredfarevurdering

2 Moderat Vårlig stemning i dag med varme og sol. Klarvær i natt har gitt en gjenfrosset overflate og snødekket gir inntrykk av å være generelt stabilt. Der sola får tak vil det imidlertid fortsatt være mulighet for middels store våte løssnøskred på utsatte plasser. ellers generelt stabilt. Fant ikke kantkorn som var intakte i dag, men var bare opp til 1000 moh. Snø og vind utover natten og morgendagen vil gi nye skredproblem og en økning i skredfaren. Det kan ligge lommer med kantkorn som fortsatt er intakt, men Temperaturen vil synke og jeg tenker problemet hovedsakelig vil ligge i den nye snøen.

Snødekke

Klarvær i natt har gitt gjenfrosset snøoverflate. Under dette er snøen ulike grader av smelteomvandlet.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V mellom 1300 moh og 700 moh Mulighet for våte løssnøskred etter hvert som temperaturen stiger utover dagen. Avhengig av solinnstråling i dag siden snøoverflaten er gjenfrosset.

Vær

5 m/s fra SV ↗ 50% skyer

Skredaktivitet

25. feb. I løpet av dagen Våte løssnøskred Flere (6-10). 2 - Middels. Lett å løse ut Få bratte heng. Ø, SØ, S, SV. Mellom 1100 moh og 700 moh

ObsID: 257815

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org