Snøskredvarsel for Romsdal onsdag 03.03.2021

2
Moderat
Publisert:

Vind og nysnø kan gi ustabile forhold i nokre bratte heng. Unngå leområde kor det samlar seg fersk fokksnø, typisk bak ryggar, i søkk og renneformasjonar.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med mye nysnø under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snøfall og vind frå nordvest vil danne mjuke fokksnøflak i heng som ligg i le for vinden. Områda rundt Rauma og Eikesdalen ser ut til å vere mest utsett. Skredfaren vil auke utover dagen. Skiløpera vil lett kunne løyse ut middels store skred i nokre bratte heng. Over 1100 moh. kan vedvarande svake lag av kantkorn framleis vere eit skredproblem. Skred som vert løyst ut på kantkornlag kan bli store.
Snøoverflata varierer etter himmelretning og høyde. Under 800 moh. har det vore omfattande snøsmeltig. Mellom 800 og 1100 moh. er snøen fuktig og våt. I høyfjellet finnes vindpåvirket nysnø. Vinden har også eksponert gammel skare og fokksnø. Rygger og topper er i hovedsak avblåste. Heile regionen har mindre snø enn normalt for årstida. Det er berre høgfjellet i Indre Romsdal som har nysnø.
I kuldeperioda i januar-februar vart det danna vedvarende svake lag av kantkorna snø. Mildvéret den siste tida har i stor grad nøytralisert disse laga, men over ca. 1100 moh. kan vedvarande svake lag framleis vere eit skredproblem.
Tirsdag morgen var temperaturen på Mannen (1294 moh) i Rauma -1 °C og det blåste 6 m/s frå sørvest. På Reinsfjellet (990 moh) i Gjemnes blåste det 8 m/s frå nordvest.
10 - 15 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
-3 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
15 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra nordvest.
-11 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 800 moh natt til onsdag.
Skyet.
Synkende temperaturer utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Romsdal / RAUMA

Snø

02.03.2021 kl. 10:05

931 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  600-750 moh. Alle kuler er smeltet frem. Her var det gjennomsnittlig mye snø før varmen kom.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Varmen og regnet har gjort at det gamle snødekket har sunket godt sammen og er i større grad bærende enn i helga. Blir en god base for eventuell ny snø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Stor smelting gir stor vannføring under snøen. Mange bekker og elver er åpne.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Stort behov for drenering fra flater i terrenget.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Her på 700 moh er alt smelteomvandlet og gammelt kantkornlag er bare en hardhetsforskjell.
Bilde Av Vær
Bilde 6 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Grått og fuktig. Tåke og lite vind.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Her på 900 moh ø. 1 m snødybde. Alt er fuktig eller vått. Ingen svake lag. Jevnt med fuktighet hele veien.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S over 1000 moh Kan også være vanskelig å løse ut i noen heng.

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 1000 moh og 600 moh

Vær

Regn 100% skyer Fuktig, regn og varierende grad av tåke. Litt vind fra vest. Dårlig sikt.

Snødekke

Nysnøgrense på 1000 moh Fuktig Mildvær og regn de siste dagene har gitt kraftig snøsmelting opp til ca 800 moh. Det har vært tidvis snø ned mot 800 moh, men også regn. Ingen nysnøproblemer under 1000 moh.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Stor snøsmelting under 800 moh og fare for våte løssnøskred i bratte, utsatte heng. Over 1000 moh er det ny snø og ferske fokksnøflak som er problemet. Det er varmt og den nye snøen stabiliserer seg raskt, men fortsatt bygevær opprettholder problemet. Synkende temperatur vil gi mer omfattende fokksnøproblem. Den nye snøen vil legge seg på et generelt stabilt snødekke og problemet blir innad i den nye snøen. Varslet faregrad er riktig Fint varsel.

Snøprofil

ObsID: 258703

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org