Snøskredvarsel for Romsdal torsdag 04.03.2021

2
Moderat
Publisert:

Vind og nysnø kan gi ustabile forhold i nokre bratte heng. Unngå leområde kor det samlar seg fersk fokksnø, typisk bak ryggar, i søkk og renneformasjonar.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med mye nysnø under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Bygenedbør og vind frå nordvest gir fortsatt oppbygging av mjuke fokksnøflak i heng som ligg i le for nordvestleg vind. Områda rundt Eikesdalen ser ut til å vere mest utsatt. Skiløpera vil lett kunne løyse ut middels store skred i nokre bratte heng. Over 1100 moh. kan vedvarande svake lag av kantkorn framleis vere eit skredproblem. Vi antar at kantkornproblemet har lita utbreiing og berre kan finnast i dei høgaste fjellområda, men skred som vert løyst ut på kantkornlag kan bli store.
Mildvêr og regn har ført til snøsmelting og gjennomfukting av snødekket opp til om lag 800 moh. Over 1000 moh. ligg det nysnø og ferske fokksnøflak. I sona mellom er snødekket fuktig i varierande grad. Det er generelt lite snø i regionen.
I kuldeperioda i januar-februar vart det danna vedvarende svake lag av kantkorna snø. Mildvéret den siste tida har i stor grad nøytralisert disse laga, men over ca. 1100 moh. kan vedvarande svake lag framleis vere eit skredproblem.
Onsdag morgen var temperaturen på Mannen (1294 moh) i Rauma -3 °C og det var vindstille. På Reinsfjellet (990 moh) i Gjemnes blåste det 18 m/s frå nordvest.
15 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra nordvest.
-11 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 800 moh natt til onsdag.
Skyet.
Synkende temperaturer utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra nordvest.
-11 °C til -6 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 100 moh.
Skyet.
Bygevær som kan gi store lokale forskjeller i nedbørmengde og vind.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Romsdal / RAUMA

Snø

04.03.2021 kl. 11:08

1095 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Et lite gløtt mellom bygene. Ellers helt tett. Mot storhesten.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Her mot østsiden på blånebba. Ingen ferske skred. Mye vindtegn. Dyner på ryggen og avblåst på vindutsatte plasser. Snøfokk på toppen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Her mot vestsiden av vengetindene. Avblåst på alle rygger.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Her ved tregrensen fortsatt 15 cm løs nysnø rett i terrenget eller over en god base av smelteformer.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 5 av 6 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Ferske nysnøflak sprekker lett opp.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh I forsenkninger og lune formasjoner vil det være fare for løssnøskred om sola skulle komme frem mellom bygene.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S over 800 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat 10-15 cm nysnø siste døgn her i Isfjorden. Sannsynligvis store lokale variasjoner i regionen. Over tregrensen har snøen kommet med en del vind og det er dannet ferske flak noen steder. Her vil det være lett å løse ut middels store skred. Om sola skulle titte frem mellom bygene vil det gi fare for løssnøskred i utsatte heng. Over 1000 moh finnes også flakdannelser fra de siste dagene. Disse virker å ha stabilisert seg godt. Litt stigende med mer snø og vind. Gammel snø virker å være stabil. Stigende temperatur og mulighet for sol kan gi fare for løssnøskred. Varslet faregrad er riktig Fint varsel for i dag.

Vær

99% skyer Bygevær. Virker om det er store forskjeller i hvor nedbøren kommer.

Snødekke

Lett snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr 10 cm nysnø ved fjorden siden i går kveld. Sannsynlig med både mer og mindre rundt om i regionen. 15 cm på 400 moh her i vengedalen. Mye vindtegn i høyden.

Skredaktivitet

4. mar. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

10 cm 4F DF D, 5 cm F PP 2 mm D, 10 cm 1F RG D, 10 cm P MF M, 10 cm 1F MF M, 40 cm P MF M -5 °C @ 0 cm, -3 °C @ 10 cm, -1,5 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm

ObsID: 259173

Romsdal / RAUMA

Snø

02.03.2021 kl. 10:05

931 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  600-750 moh. Alle kuler er smeltet frem. Her var det gjennomsnittlig mye snø før varmen kom.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Varmen og regnet har gjort at det gamle snødekket har sunket godt sammen og er i større grad bærende enn i helga. Blir en god base for eventuell ny snø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Stor smelting gir stor vannføring under snøen. Mange bekker og elver er åpne.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Stort behov for drenering fra flater i terrenget.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Her på 700 moh er alt smelteomvandlet og gammelt kantkornlag er bare en hardhetsforskjell.
Bilde Av Vær
Bilde 6 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Grått og fuktig. Tåke og lite vind.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Her på 900 moh ø. 1 m snødybde. Alt er fuktig eller vått. Ingen svake lag. Jevnt med fuktighet hele veien.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S over 1000 moh Kan også være vanskelig å løse ut i noen heng.

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 1000 moh og 600 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Stor snøsmelting under 800 moh og fare for våte løssnøskred i bratte, utsatte heng. Over 1000 moh er det ny snø og ferske fokksnøflak som er problemet. Det er varmt og den nye snøen stabiliserer seg raskt, men fortsatt bygevær opprettholder problemet. Synkende temperatur vil gi mer omfattende fokksnøproblem. Den nye snøen vil legge seg på et generelt stabilt snødekke og problemet blir innad i den nye snøen. Varslet faregrad er riktig Fint varsel.

Vær

Regn 100% skyer Fuktig, regn og varierende grad av tåke. Litt vind fra vest. Dårlig sikt.

Snødekke

Nysnøgrense på 1000 moh Fuktig Mildvær og regn de siste dagene har gitt kraftig snøsmelting opp til ca 800 moh. Det har vært tidvis snø ned mot 800 moh, men også regn. Ingen nysnøproblemer under 1000 moh.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snøprofil

ObsID: 258703

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org