Snøskredvarsel for Romsdal fredag 05.03.2021

3
Betydelig
Publisert:

Faregraden vil øke mot faregrad 3-betydelig i takt med økende nedbør og vind. De områdene som får mest nedbør vil være mest utsatt. Unngå leområder.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med mye nysnø og utløpsområder under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vind frå nordvest på formiddagen gir fortsatt oppbygging av mjuke fokksnøflak. Ein skiløpar vil lett kunne løyse ut middels store skred i nokre bratte heng. Områda rundt Eikesdalen er mest utsatt fordi det ser ut til å ha komme mest snø der dei siste dagane. Aukande vind på ettermiddagen saman med temperaturstiging og snøfall fører til videre oppbygging av mjuke fokksnøflak i bratte heng i le for vestavinden. Nysnøen vil truleg stabilisere seg relativt raskt fordi snødekket ikkje er spesielt kaldt. Stor pålagring vil likevel kunne føre til at det går store naturleg utløyste skred i nokre bratte heng. Områda rundt Eikesdalen ser ut til å få mest snø, og er derfor mest utsett. Over 1100 moh. kan vedvarande svake lag av kantkorn framleis vere eit skredproblem. Vi antar at kantkornproblemet har lita utbreiing og berre kan finnast i dei høgaste fjellområda, men skred som går på kantkornlag kan bli store.
Onsdag la det seg nysnø i heile regionen. Snødekket var då fuktig opp mot 1000 moh. Mildvêr og regn i helga førte til snøsmelting og gjennomfukting av snødekket opp mot 800 moh. Det er generelt lite snø for årstida i regionen.
I kuldeperioda i januar-februar vart det danna vedvarende svake lag av kantkorna snø. Mildvéret den siste tida har i stor grad nøytralisert disse laga, men over ca. 1100 moh. kan vedvarande svake lag framleis vere eit skredproblem.
Torsdag formiddag er det snøbyger frå nordvest og plussgrader opp til ca. 200 moh.
10 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra nordvest.
-11 °C til -6 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 100 moh.
Skyet.
Bygevær som kan gi store lokale forskjeller i nedbørmengde og vind.

For oppdatert værvarsel se yr.no
15 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Bris fra nordvest., endring til liten kuling fra vest om ettermiddagen.
-11 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Romsdal / D1504(45142) Ytre Romsdal 2018-2023

Snø

05.03.2021 kl. 17:54

70 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Rask temperaturstigning

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Regn på snø. FV286 Gaupset - Gaupset er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Mildere og regn.

ObsID: 259482

Romsdal / RAUMA

Snø

05.03.2021 kl. 13:21

928 moh

Silje@svv (****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  Silje@svv Kommentar:  Fokksnøen/nysnøen setter seg raskt
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Silje@svv Kommentar:  Smelteformer fra midten. Der spadeskaftet står var smelteformene løsest.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 3 av 7 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Silje@svv Kommentar:  Dagens skredproblem. Myke flak.
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Silje@svv Kommentar:  Snøfokk
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Silje@svv Kommentar:  Mot Smørbotntind, nordøstover
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Silje@svv Kommentar:  Skorgedalen skitrekk mot øst
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: 40 cm løs nysnø på parkeringen og samme videre opp.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Her vi var virker det ganske stabilt pga seig snø og rask stabilisering. Lengre inn er det tørrere og mulighet for større flak og renere brudd. Antar str 3 er mulig i indre strøk Med snø og vind lørdag vil det fortsatt stabiliseres fortløpende så usikker på om flakene blir store nok og i mange nok heng til å nå FG4 . Men naturlig utløst str3 er nok sannsynlig noen steder. En annen sak: nedre del av snødekket er svært fuktig. Tenker at Ved neste klarvær må det følges med på kantkorndannelse høyt i snødekket. Nullpunktet for gradienten er flyttet en meter opp og tilgangen på fukt er stor. Varslet faregrad er riktig Ok i dag. Usikker på om vi når FG4 i morgen siden det er så mildt og fuktig.

Tester

LBTQ3 Får ikke brudd ved klapping men klarer å skubbe ut et hakkete brudd i fokksnøen med å legge kroppsvekta på spaden. Foksnøen sitter sugd fast til det gamle snødekket som er fuktig smelteformer.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S over 500 moh Skredproblemet i dag er myke flak. Virker som de stabiliseres raskt siden snøen er seig og virker fuktig. Får ikke rene brudd på stabilitetstrster. Dermed blir ikke flakene så store heller.

Snødekke

150 cm totalt Moderat snøfokk Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Snøen virker seig og selv om den er tørr skal det en del vind til for å få flyttet på den. Mulig å lage snøball av nysnøen.

Snøprofil

10 cm F DF D, 40 cm 4F DF D, 100 cm 1F MF M Nysnøen kunne vi lage snøball av så ikke heeelt tørr. Hele meteren med smelteformer er fuktig. På grensen til våt men klarte ikke klemme vann ut av snøballen. Noe varierende hardhet på smelteformene fra 4F til rester av skarelag men alt er avrundet.

ObsID: 259441

Romsdal / Molde

Snø

05.03.2021 kl. 12:41

1529 moh

knutinge@svv (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  knutinge@svv

Skredaktivitet

5. mar. 0-6 Tørre flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ, S, SV. Over 800 moh Observasjon er kun basert på at det ligger snø i vatnet. Dett er et vanlig skred fra Sjøvdøla som kan løse i stor høyde. Antar str 3.

ObsID: 259419

Romsdal / RAUMA

Snø

05.03.2021 kl. 12:26

1062 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Her mot sørvest. Fyker godt rundt toppene. Feks bispen og kongen her.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: For kommunen. Beskrivelse: Økende vind fra v utover formiddagen. Fyker godt fra de fleste bratte toppene.

Vær

10 m/s fra SV ↗

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det har kommet 40 cm ny snø de siste to dagene her i Isfjorden. Over tregrensen er denne bundet i myke flak og på utsatte steder hardere flak. Disse løsner lett med liten tilleggsbelastning og kan på utsatte plasser gi store skred. Økende vind vil øke omfanget av problemet. Det er mye løs snø tilgjengelig for økende vind. I lune områder er det fare for løssnøskred i bratte heng. Økende skredfare med forventet vind og nedbør. Pålagringen kan bli svært stor og gi store skred i noen heng. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh I lune formasjoner ligger der mye løs snø som kan løsne som løssnøskred ved sol, temperaturstigning OL.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S over 600 moh Foreløpig er middels store skred mest aktuelt, men det kan fort endre seg med mer vind. Det er mye snø tilgjengelig for transport. Skavlbrudd kan være en aktuell trigger for skred.

Snødekke

Moderat snøfokk 25 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Ca 40 cm løs snø over det gamle snødekket her i Isfjorden. Over tregrensen er snødekket lett bundet i myke flak her som vinden har tatt jevnt. Mer definerte flak bak rygger og kanter. Tidvis kraftig vind fra vest har gitt store skavler mange steder.

Skredaktivitet

5. mar. I løpet av dagen Tørre løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Lett å løse ut Få bratte heng. Ø. Mellom 1200 moh og 700 moh Dårlig lys i dag, men såg noen middels store løssnøskred fra ryggen mellom loftskardtind og galtåtind.

Snøprofil

10 cm 4F DF D, 5 cm F PP D, 15 cm 4F DF D, 5 cm F PP D, 15 cm 1F RG M, 5 cm K MF M, 10 cm 4F MF 2 mm M, 20 cm P MF M 1100 moh sø. Gode bindinger mot gammelt snødekke, men flere løse lag med løs snø mellom lett bundet snø som skredproblem.

ObsID: 259467

Romsdal / Molde

Snø

05.03.2021 kl. 10:00

499 moh

halgeir@svv (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  halgeir@svv Kommentar:  Små flak sprekker lett opp over løs nysnø.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fersk vindtransportert snø med vind fra NV.

ObsID: 259383

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snø

05.03.2021 kl. 07:17

2 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Økende nedbør siste døgn og vind . Uforandret skredfare neste døgn: Mye nedbør er ventende kommende døgn.

ObsID: 259339

Romsdal / D1504(45142) Ytre Romsdal 2018-2023

Snø

05.03.2021 kl. 07:08

70 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye nysnø. Våt nysnø. FV286 Gaupset - Gaupset er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: ingen endring i været første 12 timer.

ObsID: 259336

Romsdal / RAUMA

Snø

04.03.2021 kl. 11:08

1095 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Et lite gløtt mellom bygene. Ellers helt tett. Mot storhesten.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Her mot østsiden på blånebba. Ingen ferske skred. Mye vindtegn. Dyner på ryggen og avblåst på vindutsatte plasser. Snøfokk på toppen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Her mot vestsiden av vengetindene. Avblåst på alle rygger.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Her ved tregrensen fortsatt 15 cm løs nysnø rett i terrenget eller over en god base av smelteformer.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 5 av 6 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Ferske nysnøflak sprekker lett opp.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

99% skyer Bygevær. Virker om det er store forskjeller i hvor nedbøren kommer.

Skredfarevurdering

2 Moderat 10-15 cm nysnø siste døgn her i Isfjorden. Sannsynligvis store lokale variasjoner i regionen. Over tregrensen har snøen kommet med en del vind og det er dannet ferske flak noen steder. Her vil det være lett å løse ut middels store skred. Om sola skulle titte frem mellom bygene vil det gi fare for løssnøskred i utsatte heng. Over 1000 moh finnes også flakdannelser fra de siste dagene. Disse virker å ha stabilisert seg godt. Litt stigende med mer snø og vind. Gammel snø virker å være stabil. Stigende temperatur og mulighet for sol kan gi fare for løssnøskred. Varslet faregrad er riktig Fint varsel for i dag.

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh I forsenkninger og lune formasjoner vil det være fare for løssnøskred om sola skulle komme frem mellom bygene.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S over 800 moh

Snødekke

Lett snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr 10 cm nysnø ved fjorden siden i går kveld. Sannsynlig med både mer og mindre rundt om i regionen. 15 cm på 400 moh her i vengedalen. Mye vindtegn i høyden.

Skredaktivitet

4. mar. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

10 cm 4F DF D, 5 cm F PP 2 mm D, 10 cm 1F RG D, 10 cm P MF M, 10 cm 1F MF M, 40 cm P MF M -5 °C @ 0 cm, -3 °C @ 10 cm, -1,5 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm

ObsID: 259173

Romsdal / RAUMA

Snø

02.03.2021 kl. 10:05

931 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  600-750 moh. Alle kuler er smeltet frem. Her var det gjennomsnittlig mye snø før varmen kom.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Varmen og regnet har gjort at det gamle snødekket har sunket godt sammen og er i større grad bærende enn i helga. Blir en god base for eventuell ny snø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Stor smelting gir stor vannføring under snøen. Mange bekker og elver er åpne.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Stort behov for drenering fra flater i terrenget.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Her på 700 moh er alt smelteomvandlet og gammelt kantkornlag er bare en hardhetsforskjell.
Bilde Av Vær
Bilde 6 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Grått og fuktig. Tåke og lite vind.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Her på 900 moh ø. 1 m snødybde. Alt er fuktig eller vått. Ingen svake lag. Jevnt med fuktighet hele veien.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Regn 100% skyer Fuktig, regn og varierende grad av tåke. Litt vind fra vest. Dårlig sikt.

Skredfarevurdering

2 Moderat Stor snøsmelting under 800 moh og fare for våte løssnøskred i bratte, utsatte heng. Over 1000 moh er det ny snø og ferske fokksnøflak som er problemet. Det er varmt og den nye snøen stabiliserer seg raskt, men fortsatt bygevær opprettholder problemet. Synkende temperatur vil gi mer omfattende fokksnøproblem. Den nye snøen vil legge seg på et generelt stabilt snødekke og problemet blir innad i den nye snøen. Varslet faregrad er riktig Fint varsel.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S over 1000 moh Kan også være vanskelig å løse ut i noen heng.

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 1000 moh og 600 moh

Snødekke

Nysnøgrense på 1000 moh Fuktig Mildvær og regn de siste dagene har gitt kraftig snøsmelting opp til ca 800 moh. Det har vært tidvis snø ned mot 800 moh, men også regn. Ingen nysnøproblemer under 1000 moh.

Snøprofil

ObsID: 258703

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org