Snøskredvarsel for Romsdal lørdag 06.03.2021

4
Stor
Publisert:

Omfattande ustabile forhold pga. store nysnømengder og vind. Skred kan løysast ut naturleg. Unngå skredterreng.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd For beredskap : Områder i le for hovedvindretningen vil være mest utsatt for snøskred. Snøskredene kan bli store og nå ned til skredutsatte veier og bebyggelse. For friluftsliv : Hold deg unna terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Mange bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Stort snøfall og sterk vind fører til videre oppbygging av mjuke fokksnøflak i bratte heng i le for vind frå nordvest. Nysnøen vil truleg stabilisere seg fortløpande fordi snødekket ikkje er spesielt kaldt. Stor pålagring vil likevel kunne føre til at det går store naturleg utløyste skred i nokre bratte heng. Områda rundt Eikesdalen ser ut til å få mest snø, og vil vere mest utsett. Rask oppbygging av skavlar aukar faren for skavlbrot. Over 1100 moh. kan vedvarande svake lag av kantkorn framleis vere eit skredproblem. Vi antar at kantkornproblemet har lita utbreiing og berre kan finnast i dei høgaste fjellområda, men skred som vert løyst ut på kantkornlag kan bli store.
Torsdag la det seg nysnø i heile regionen. Før det var snødekket fuktig opp mot 1000 moh. Mildvêr og regn forrige helg førte til snøsmelting og gjennomfukting av snødekket opp mot 800 moh. Det er generelt lite snø for årstida i regionen.
I kuldeperioda i januar-februar vart det danna vedvarende svake lag av kantkorna snø. Mildvéret den siste tida har i stor grad nøytralisert disse laga, men over ca. 1100 moh. kan vedvarande svake lag framleis vere eit skredproblem.
Stort (str. 3) skred hadde gått frå Sjøvdøla/Eikesdalsvatnet fredag morgon.
Fredag formiddag er det snøbyger frå nordvest og plussgrader opp til ca. 200 moh. I fjellet i Isfjorden vart det observert opp til 40 cm nysnø.
15 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Bris fra nordvest., endring til liten kuling fra vest om ettermiddagen.
-11 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
25 mm i døgnet, opp mot 40 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra nordvest.
-11 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om formiddagen.
Skyet.
Synkende temperatur om ettermiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Romsdal / D1504(45142) Ytre Romsdal 2018-2023

Snø

06.03.2021 kl. 15:51

70 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

4 Stor Stor skredfare (vurdert fra veg). sterk vind ,og de veksler mellom snø og regn. FV286 Gaupset - Gaupset er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 259622

Romsdal / Ørmagjeldet-Eikesdalen

Snø

06.03.2021 kl. 14:30

35 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Skredløpet Ormegjølet. Usikker løsnehøyde. Bildet er tatt 30 timer etter skredhendelsen

Ulykke/hendelse

Snø Kun materielle skader Vei

Skredhendelse

6. mar 14:30 (+01:00) Tørt flakskred 3 - Store Naturlig utløst SV-vendt Skredet startet på 947 moh og sluttet på 27 moh Snø på FV6012 løsnet fra fjell/dalside >200m. Anslått skredvolum på veg: <100m^3.Blokkert veglengde: 10-50m.Stengt for all trafikk på FV6012 mellom 06.03.2021 kl. 14:30 og 06.03.2021 kl. 16:30.

ObsID: 259918

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snø

06.03.2021 kl. 13:43

68 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

4 Stor Stor skredfare (vurdert fra veg). Mye nedbør og kraftig vind etter snøfall siste dagene. EV136 Åndalsnes - Bjorli er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Skal forsette å regne og blåse utover kommende døgn.

ObsID: 259595

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snø

06.03.2021 kl. 13:37

54 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

4 Stor Stor skredfare (vurdert fra veg). Mye nedbør som regn og sterk vind etter snøfall siste dagene. FV191 Eikesdalsvegen - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Skal fortsette å blåse og regne utover neste døgn.

ObsID: 259594

Romsdal / D1504(45142) Ytre Romsdal 2018-2023

Snø

06.03.2021 kl. 09:20

49 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

4 Stor Stor skredfare (vurdert fra veg). Mildvær med vind å regn. De har også kommet mye nysnø siste 3 døgn. Uforandret skredfare neste døgn: Mildvær med vind å reng. De har også kommet mye nysnø siste 3 døgn.

ObsID: 259537

Romsdal / D1504(45142) Ytre Romsdal 2018-2023

Snø

06.03.2021 kl. 00:42

49 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

4 Stor Stor skredfare (vurdert fra veg). Mildvær med vind å reng. De har også kommet mye nysnø siste 3 døgn. Uforandret skredfare neste døgn: Mildvær med vind å reng. De har også kommet mye nysnø siste 3 døgn.

ObsID: 259505

Romsdal / D1504(45142) Ytre Romsdal 2018-2023

Snø

05.03.2021 kl. 17:54

70 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Rask temperaturstigning

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Regn på snø. FV286 Gaupset - Gaupset er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Mildere og regn.

ObsID: 259482

Romsdal / RAUMA

Snø

05.03.2021 kl. 13:21

928 moh

Silje@svv (****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  Silje@svv Kommentar:  Fokksnøen/nysnøen setter seg raskt
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Silje@svv Kommentar:  Smelteformer fra midten. Der spadeskaftet står var smelteformene løsest.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 3 av 7 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Silje@svv Kommentar:  Dagens skredproblem. Myke flak.
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Silje@svv Kommentar:  Snøfokk
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Silje@svv Kommentar:  Mot Smørbotntind, nordøstover
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Silje@svv Kommentar:  Skorgedalen skitrekk mot øst
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: 40 cm løs nysnø på parkeringen og samme videre opp.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S over 500 moh Skredproblemet i dag er myke flak. Virker som de stabiliseres raskt siden snøen er seig og virker fuktig. Får ikke rene brudd på stabilitetstrster. Dermed blir ikke flakene så store heller.

Snødekke

150 cm totalt Moderat snøfokk Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Snøen virker seig og selv om den er tørr skal det en del vind til for å få flyttet på den. Mulig å lage snøball av nysnøen.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Her vi var virker det ganske stabilt pga seig snø og rask stabilisering. Lengre inn er det tørrere og mulighet for større flak og renere brudd. Antar str 3 er mulig i indre strøk Med snø og vind lørdag vil det fortsatt stabiliseres fortløpende så usikker på om flakene blir store nok og i mange nok heng til å nå FG4 . Men naturlig utløst str3 er nok sannsynlig noen steder. En annen sak: nedre del av snødekket er svært fuktig. Tenker at Ved neste klarvær må det følges med på kantkorndannelse høyt i snødekket. Nullpunktet for gradienten er flyttet en meter opp og tilgangen på fukt er stor. Varslet faregrad er riktig Ok i dag. Usikker på om vi når FG4 i morgen siden det er så mildt og fuktig.

Tester

LBTQ3 Får ikke brudd ved klapping men klarer å skubbe ut et hakkete brudd i fokksnøen med å legge kroppsvekta på spaden. Foksnøen sitter sugd fast til det gamle snødekket som er fuktig smelteformer.

Snøprofil

10 cm F DF D, 40 cm 4F DF D, 100 cm 1F MF M Nysnøen kunne vi lage snøball av så ikke heeelt tørr. Hele meteren med smelteformer er fuktig. På grensen til våt men klarte ikke klemme vann ut av snøballen. Noe varierende hardhet på smelteformene fra 4F til rester av skarelag men alt er avrundet.

ObsID: 259441

Romsdal / Molde

Snø

05.03.2021 kl. 12:41

1529 moh

knutinge@svv (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  knutinge@svv

Skredaktivitet

5. mar. 0-6 (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ, S, SV. Over 800 moh Observasjon er kun basert på at det ligger snø i vatnet. Dett er et vanlig skred fra Sjøvdøla som kan løse i stor høyde. Antar str 3.

ObsID: 259419

Romsdal / RAUMA

Snø

05.03.2021 kl. 12:26

1062 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Her mot sørvest. Fyker godt rundt toppene. Feks bispen og kongen her.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

10 m/s fra SV ↗

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: For kommunen. Beskrivelse: Økende vind fra v utover formiddagen. Fyker godt fra de fleste bratte toppene.

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh I lune formasjoner ligger der mye løs snø som kan løsne som løssnøskred ved sol, temperaturstigning OL.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S over 600 moh Foreløpig er middels store skred mest aktuelt, men det kan fort endre seg med mer vind. Det er mye snø tilgjengelig for transport. Skavlbrudd kan være en aktuell trigger for skred.

Snødekke

Moderat snøfokk 25 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Ca 40 cm løs snø over det gamle snødekket her i Isfjorden. Over tregrensen er snødekket lett bundet i myke flak her som vinden har tatt jevnt. Mer definerte flak bak rygger og kanter. Tidvis kraftig vind fra vest har gitt store skavler mange steder.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det har kommet 40 cm ny snø de siste to dagene her i Isfjorden. Over tregrensen er denne bundet i myke flak og på utsatte steder hardere flak. Disse løsner lett med liten tilleggsbelastning og kan på utsatte plasser gi store skred. Økende vind vil øke omfanget av problemet. Det er mye løs snø tilgjengelig for økende vind. I lune områder er det fare for løssnøskred i bratte heng. Økende skredfare med forventet vind og nedbør. Pålagringen kan bli svært stor og gi store skred i noen heng. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

5. mar. I løpet av dagen (+01:00) Tørre løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Lett å løse ut Få bratte heng. Ø. Mellom 1200 moh og 700 moh Dårlig lys i dag, men såg noen middels store løssnøskred fra ryggen mellom loftskardtind og galtåtind.

Snøprofil

10 cm 4F DF D, 5 cm F PP D, 15 cm 4F DF D, 5 cm F PP D, 15 cm 1F RG M, 5 cm K MF M, 10 cm 4F MF 2 mm M, 20 cm P MF M 1100 moh sø. Gode bindinger mot gammelt snødekke, men flere løse lag med løs snø mellom lett bundet snø som skredproblem.

ObsID: 259467

Romsdal / Molde

Snø

05.03.2021 kl. 10:00

499 moh

halgeir@svv (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  halgeir@svv Kommentar:  Små flak sprekker lett opp over løs nysnø.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fersk vindtransportert snø med vind fra NV.

ObsID: 259383

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snø

05.03.2021 kl. 07:17

2 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Økende nedbør siste døgn og vind . Uforandret skredfare neste døgn: Mye nedbør er ventende kommende døgn.

ObsID: 259339

Romsdal / D1504(45142) Ytre Romsdal 2018-2023

Snø

05.03.2021 kl. 07:08

70 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye nysnø. Våt nysnø. FV286 Gaupset - Gaupset er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: ingen endring i været første 12 timer.

ObsID: 259336

Romsdal / RAUMA

Snø

04.03.2021 kl. 11:08

1095 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Et lite gløtt mellom bygene. Ellers helt tett. Mot storhesten.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Her mot østsiden på blånebba. Ingen ferske skred. Mye vindtegn. Dyner på ryggen og avblåst på vindutsatte plasser. Snøfokk på toppen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Her mot vestsiden av vengetindene. Avblåst på alle rygger.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Her ved tregrensen fortsatt 15 cm løs nysnø rett i terrenget eller over en god base av smelteformer.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 5 av 6 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Ferske nysnøflak sprekker lett opp.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

99% skyer Bygevær. Virker om det er store forskjeller i hvor nedbøren kommer.

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh I forsenkninger og lune formasjoner vil det være fare for løssnøskred om sola skulle komme frem mellom bygene.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S over 800 moh

Snødekke

Lett snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr 10 cm nysnø ved fjorden siden i går kveld. Sannsynlig med både mer og mindre rundt om i regionen. 15 cm på 400 moh her i vengedalen. Mye vindtegn i høyden.

Skredfarevurdering

2 Moderat 10-15 cm nysnø siste døgn her i Isfjorden. Sannsynligvis store lokale variasjoner i regionen. Over tregrensen har snøen kommet med en del vind og det er dannet ferske flak noen steder. Her vil det være lett å løse ut middels store skred. Om sola skulle titte frem mellom bygene vil det gi fare for løssnøskred i utsatte heng. Over 1000 moh finnes også flakdannelser fra de siste dagene. Disse virker å ha stabilisert seg godt. Litt stigende med mer snø og vind. Gammel snø virker å være stabil. Stigende temperatur og mulighet for sol kan gi fare for løssnøskred. Varslet faregrad er riktig Fint varsel for i dag.

Skredaktivitet

4. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

10 cm 4F DF D, 5 cm F PP 2 mm D, 10 cm 1F RG D, 10 cm P MF M, 10 cm 1F MF M, 40 cm P MF M -5 °C @ 0 cm, -3 °C @ 10 cm, -1,5 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm

ObsID: 259173

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org