Snøskredvarsel for Romsdal mandag 19.04.2021

3
Betydelig
Publisert:

Sol og plussgrader kan gi naturlig utløste skred, det blir lettere å påvirke dype svake lag. Skred kan bli svært store. Hold avstand til bratt terreng og utløpssoner.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 35 grader med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er store forskjeller i snødekket etter himmelretning, høgdenivå og tid på døgnet. I solvendt og bratt terreng kan kraftig soloppvarming gje naturleg utløyste våte laussnøskred. Skred kan også lett utløysast av skiløpar. Enkelte skred kan verte store. Stigande temperatur ut over dagen kan også gje enkelte store eller svært store skred der det finst vedvarande svake lag i snødekket. Utbreiinga av skredproblemet er usikkert, men det er svært vanskeleg for ein skiløpar å vite kvar det ligg. Ein lyt vere merksam på faren for skvalbrot og at eventuelle skavlbrot kan utløyse skred. Skredfaren aukar ut over dagen i takt med temperaturstigninga. Tilskying om kveld og natt kan hindre utstråling og nattefrost.
Snødekket varierer mykje gjennom døgnet. Kalde og klåre netter gir skare og nattefrost tidleg på dagen. Utover dagen har sola og temperaturstigninga gjeve slush og vått snø. Det har vore varmegrader høgt til fjells det siste døgnet, og mange stadar er snøen fuktig og vått også djupt i snødekket I høgda og i skuggeområder er snøen jamt over tørrare, også i overflata.
Det er observert kantkorn mellom gamalt snødekke og snøen som kom etter påske. Kor aktivt laget er og kor stor utbreiing det har er usikkert. Kalde netter og fuktig snø gjev meir kantkornvekst.
Det er fredag og laurdag observert mange naturleg utløyste våte laussnøskred i regionen i bratt solvendt terreng. Stort sett storleik 1-2, men og nokre store (3). Det er sundag observert eit glideskred av storleik 3 vest for Skjorta.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-6 °C til 3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1900 moh om ettermiddagen.
Klarvær.
Lokal nattefrost.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-7 °C til 4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1900 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Nattefrost i fjellet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snø

19.04.2021 kl. 09:01

54 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Fortsatt varierende snølag, men disse er vanskeligere å påvirke enn tidligere. Minkende snødybde. FV191 Eikesdalsvegen - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Økende temp, men minkende solinnstråling kommende dager.

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Rask temperaturstigning

ObsID: 268257

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snø

18.04.2021 kl. 22:30

54 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Stor solinnstråling og økende temperatur. . FV191 Eikesdalsvegen - er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Minkende snømengder i lesider grunnet økende temperaturer siste dager. .

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Rask temperaturstigning

ObsID: 268200

Romsdal / RAUMA

Snø

18.04.2021 kl. 14:04

1092 moh

Silje@svv (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT@80cmQ2 Bryter med stor belastning mot gammelt snødekke på små kantkorn. Laget er tynt men kornene er veldig små. Under 1mm. Fokksnøen over har skolebok-oppbygning med løsest på toppen og hardere (p) der den møter kantkornlaget.

Skredfarevurdering

2 Moderat Fortsatt vinter i nordsidene!FG2 her i nordside med tanke pp skredprobleme som finnes nå. Overaskende kaldt på 1100moh selv om sola steiker i sørsidene. Enorm variasjon gjennom døgnet og etter himmelretnning. Var ikke helt sikker på at det skulle være så kald og fin snø i skjermet nordside men det var det! I sør er det smelteriller helt opp til 1200moh i sidene som vender rett sør. Gravde ikke her men tenker snødekke begynner å bli isotermt rimelig høyt opp nå i sør. Knalle hardt på morgenen og sluuiisj etter noen timer med sol tenker det er stabiliserende i alle himmelretninger med varme dager og kalde netter. Kantkornene ligger så dypt at utvikling antagelig skjer langsomt. Obs pp tynt snødekke da. Vil fortsatt gå en del løssnøskred men tenker de fleste store har rast fra seg. Ned på fg2 i morgen, lanskje allerede i dag med det vi fikk sett. Regn som kommer: tror fokksnøen i nord tåler en del regn med den stabile oppbygningen. Der det snør vil det avhenge av vinden og evt nytt skredproblem vil være den nyeste snøen. Varslet faregrad er riktig Virket stabilt der vi var (tenker 2) men løssnøskredene gir fg3 i regionen. Helt rett med 3 ! Hele helgen. En del av løssnøskredene ble store

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket myk Tørr Ute på privattur i går og gravde i nordside på 1100moh. Helt Tørr snø, myk litt vindpåvirket i toppen, Løs og fin i skjermet formasjon

Faretegn

Rask temperaturstigning Område: Generelt på fjellet

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, NV over 800 moh Kantkornlaget ligger under det gamle snødekket men virker vanskelig å påvirke med de mengdene snø som er over nå. I tillegg er kantkornene små og overflaten de ligger på ikke helt glatt.

Snøprofil

10 cm 4F DF/RG D, 30 cm 4F/1F RG D, 40 cm 1F/P RG D, 1 cm F FC 1 mm D, 20 cm K MF D Gravde ned til gammelt snødekke for å se om vi fikk brudd og evt fant kantkorn. Vi fikk begge deler men laget virker lite potent. Stabil tykk pakke med fokksnø over og kantkorna er små. Bruddet er q2 med ru overflate på skaren/smelteformene

ObsID: 268248

Romsdal / Molde

Snø

18.04.2021 kl. 13:49

1357 moh

ThomasN (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  ThomasN

Skredhendelse

18. apr 13:51 (+02:00) Glideskred 3 - Store Ukjent Skredet startet på 1379 moh og sluttet på 888 moh Svaberg Usikker på tidspunkt. Sannsynligvis ila søndag

ObsID: 268152

Romsdal / RAUMA

Snø

18.04.2021 kl. 12:12

785 moh

Flund (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Flund
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Flund

Ulykke/hendelse

Skiløper løste ut skred i bratt rollover. Kom seg ut tilsynelatende uten skader ved hjelp av utløst skredsekk Snø Person skredtatt, uten skader Topptur

Skredhendelse

18. apr 12:14 (+02:00) Vått løssnøskred 2 - Middels Personutløst Ø-vendt Brattheng Skred utløst av skikjører over en rollover midtveis ned i siden. Skikjører tatt, men løste ut skredsekk og kom seg ut.

Skredaktivitet

18. apr. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Ett (1). 2 - Middels Skred løst ut i rollover av skiløper. Skiløper kom seg ut

ObsID: 268150

Romsdal / RAUMA

Snø

18.04.2021 kl. 11:06

1203 moh

Stidrog (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Stidrog Kommentar:  Våtskred

Faretegn

Rask temperaturstigning Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Skredhendelse

18. apr 11:07 (+02:00) Vått flakskred 1 - Små Naturlig utløst Ø-vendt Brattheng

ObsID: 268124

Romsdal / RAUMA

Snø

18.04.2021 kl. 10:10

1429 moh

Hestetun@skikursguiding (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Hestetun@skikursguiding Kommentar:  Str. 1 våt løssnøras fra Stein. 10.10.
ObsID: 268110

Romsdal / RAUMA

Snø

18.04.2021 kl. 10:04

380 moh

Hestetun@skikursguiding (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Hestetun@skikursguiding

Skredfarevurdering

Varslet faregrad er for høy

Snødekke

Ikke snøfokk Rim på hardt underlag

Faretegn

Rask temperaturstigning

Vær

Skredaktivitet

18. apr. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 268104

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snø

17.04.2021 kl. 23:48

54 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Kraftig solinnstråling og økende temperaturer kan utløse store ras i bratte lesider. FV191 Eikesdalsvegen - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Økende temperatur og solpåvirking kommende døgn.

Faretegn

Rask temperaturstigning

Mye vann i snøen kraftig solstråling

ObsID: 268049

Romsdal / RAUMA

Snø

17.04.2021 kl. 12:13

568 moh

ThomasN (Ukjent)

Snødekke

Våt løssnø Våt Frosset på ila natten. Tint opp i sørlige aspekt nå. Homogent snødekke her i skogen.

Vær

Ikke nedbør 6 °C 2 m/s Sol og blå himmel

ObsID: 267974

Romsdal / RAUMA

Snø

17.04.2021 kl. 10:53

1061 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Her bryter det mot gammelt snødekket i et tynt lag med små kantkorn. Maks 1mm.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Her mot østsiden på skarven. Noen str 1 skred og to str 2 skred. Sannsynligvis fra i går.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Klart og fint vær. Svak vind fra sø i høyden. Hard, gjenfrosset snøoverflate her og mye spor fra i går.
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  På utsatte plasser har det mange steder bygd seg store skavler.

Tester

LBT@55cmQ2 Her bryter det i små kantkorn 1mm, mot gammelt snødekke ved stor belastning.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Klarvær har gitt gjenfrosset snødekke på morgenen og lav skredfare. Sol og varme gir stigende skredfare utover dagen. Etter hvert med fare for naturlig utløste våtes skred i bratte heng. Mulig helt opp mot fg 3 og store skred i noen heng når dagen er på det varmeste. Samme med samme var. Lav skredfare på morgenen og stigende utover dagen. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

Gjenfrosset snødekke på morgenen. Raskt mykere og våtere snø etter som sola tar.

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Skavler har mange steder lagt seg god ut.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh Opplever ikke kantkornet som potent, men med varme dypt i snødekket vil muligens kunne påvirke dette.

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 3 - Store Ø, SØ, S, SV, V over 700 moh fare for våte skred utover dagen.

Vær

Skredaktivitet

17. apr. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ, S, SV, V. Over 600 moh Ser mange str 1-3 skred rundt om i bratte solvendte sider.

Snøprofil

4 cm K MFcr D, 10 cm 4F DF D, 1 cm P MFcr D, 40 cm 1F RG, 0,5 cm 4F FC 1 mm D, 30 cm K MF D Sørvendt rygg på ca 1050moh.

ObsID: 267987

Romsdal / RAUMA

Snø

17.04.2021 kl. 10:31

1097 moh

Hestetun@skikursguiding (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Hestetun@skikursguiding

Ulykke/hendelse

Snø Se video

Skredhendelse

17. apr 10:31 (+02:00) Vått løssnøskred 2 - Middels Naturlig utløst NØ-vendt Skredet startet på 1085 moh og sluttet på 536 moh 950 cm høy bruddkant Brattheng

Skredaktivitet

17. apr. 0-6 (+02:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. NØ, Ø

ObsID: 267976

Romsdal / RAUMA

Snø

17.04.2021 kl. 07:37

26 moh

solveig@NVE (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  solveig@NVE Kommentar:  Tynn ishinne innerst i rødvenfjorden tyder på mye utstråling i natt.

Vær

Har vært nattefrost, hard skare her nede ved fjorden.

ObsID: 267925

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snø

16.04.2021 kl. 23:02

54 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Stor solpåvirkning og økende temeratur. Fare for skred i bratte lesider. FV191 Eikesdalsvegen - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Melder økende temperaturer og sol kommende dag.

Faretegn

Rask temperaturstigning

Mye vann i snøen kraftig solstråling

ObsID: 267899

Romsdal / VESTNES

Snø

16.04.2021 kl. 17:24

771 moh

halgeir@svv (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  halgeir@svv Kommentar:  Solvendt skredaktivitet. Antatt siste 24 timer

Skredaktivitet

16. apr. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Flere (6-10). 3 - Store. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ, S, SV, V. Over 600 moh Kun ett str 3.

ObsID: 267878

Romsdal / Molde

Snø

16.04.2021 kl. 16:46

1354 moh

BjørnM (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  BjørnM Kommentar:  Tørr nysnø ser ut til å ha lausna frå bergkanusane i den bratte vestvendte delen av Skjorta. Kan ha vore trigga av skispor, som visest i området.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  BjørnM Kommentar:  Skjorta sett frå Vardfjellet

Skredaktivitet

15. apr. 18-24 (+02:00) Tørre løssnøskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. V Skjorta: Tørr nysnø ser ut til å ha lausna frå bergknausar i denne bratt delen av Skjorta si vestside. Skispor i området kan ha trigga det.

ObsID: 267874

Romsdal / RAUMA

Snø

16.04.2021 kl. 14:11

1167 moh

Hestetun@skikursguiding (****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 4 Av:  Notater Opphavsrett:  Hestetun@skikursguiding
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 4 Av:  Notater Opphavsrett:  Hestetun@skikursguiding
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Hestetun@skikursguiding Kommentar:  Tydelige krystaller. Små kantkorn og ikke i vekst. Nedbrytende.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Hestetun@skikursguiding

Notater

Vaner og uvaner. Folk har tendens å velge gamle spor. Selv erfarende skiløper velge enkle gamle bratte spor i skredterreng. De har sikkert stål kontroll på snødekke. Bratthetskart viser enkle og mindre skredfarlig vei valg.

Snøprofil

ObsID: 267846

Romsdal / RAUMA

Snø

16.04.2021 kl. 14:00

928 moh

ThomasN (Ukjent)

Snødekke

Lett snøfokk 0 cm nysnø Våt løssnø Fuktig Solpåvirket snø, men fortsatt god glid. Fryser nok på utover kvelden. Skiføre helt ned til bilen.

Vær

Ikke nedbør 0 m/s Plussgrader opp til 1100moh midt på dagen

Skredaktivitet

16. apr. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. S

ObsID: 267876

Romsdal / RAUMA

Snø

16.04.2021 kl. 13:14

986 moh

Hestetun@skikursguiding (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Hestetun@skikursguiding
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Hestetun@skikursguiding

Tester

ECTN22@20cmQ2 Middels

LBT@10cmQ2

Skredfarevurdering

Varslet faregrad er for høy Sterk 2 og evt svak 3. utfra snødekke virke å stabilisere seg raskere.

Vær

Skredaktivitet

16. apr. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 267831

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org