Snøskredvarsel for Romsdal torsdag 06.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Våte laussnøskred kan løses ut i brattheng. Vær varsom i områder med fersk fokksnø. Denne kan ligge på kantkorn og rim.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Der solen kommer frem er det fare for våte løssnøskred i solvendte heng. Det kan ligge små fokksnøflak oppå kantkorn eller rim i leheng mot V-NV-N. Disse vil være lette å løse ut. Der det ikke ligger ferske flak er snødekket relativt stabilt med kald snø i skyggesider og solpåvirket snø i solvendte heng. Litt lavere temperatur stabiliserer snødekket i skyggesider, men hvis det blir overskyet vær vil det kunne gå skred også i her. Hvis varme og vann trenger ned i snødekket kan det gå skred på dypere vedvarende svake lag og glideskred. Det er svært vanskelig å vite når disse går.
Det er stor forskjell i snødekket etter høydenivå, himmelretning, bratthet, solinnstråling og tid på dagen. I nordvendt terreng er det fortsatt tørr snø og flott skiføre mange steder, mot sør har sola fått virke og laget skare. I lavereliggende terreng er hele snødekket smelteomvandlet. Snøgrensen kryper oppover og ligger nå på rundt 300-600 moh. Lavest i nordvendt terreng.
Klarvær den siste uken har gitt gode forhold for dannelse av vedvarende svake lag. I skyggesider er det observert kantkorn i overflaten og lenger ned i snødekket. I høyden i solvendte heng er det observert kantkorndannelse rundt solskare. I tillegg er det observert overflaterim i mange himmelretninger. Mandag kom det noen få cm nysnø i høyden med lite vind, som vi må forvente la seg oppå disse lagene. Dypereliggende kantkornlag kan bli reaktivert ved temperaturstigning.
Det er observert en god del våte løssnøskred i soleksponerte heng.
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til frisk bris fra øst om ettermiddagen.
-8 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst., endring til frisk bris fra nordøst om ettermiddagen.
-15 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 900 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Romsdal / Sunnmøre/Lauparlegda

Snø

06.05.2021 kl. 18:30

1229 moh

OPS208 Møre og Romsdal (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  OPS208 Møre og Romsdal

Skredhendelse

6. mai 18:00

Notater

Solskinnsskred utløst av skiløpere, størrelse ca 30 m bredde x 200 m lengde. Tung våt snø (slush). Fra toppen av Lauparlegda og ned mot vatnet

ObsID: 271478

Romsdal / RAUMA

Snø

06.05.2021 kl. 12:44

1102 moh

Urpu@Romsdal (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Fra nordvendt 1100
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Urpu@Romsdal

Faretegn

Ferske sprekker Gårsdagens vind har dannet små flak som ligger på nedføyket løssnø fra mandag og rim. Nytt problem egentlig , og lett å tråkke ut.

ObsID: 271424

Romsdal / RAUMA

Snø

06.05.2021 kl. 12:31

1102 moh

Urpu@Romsdal (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 11 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Mot vest
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Stedvis isete skare tidlig på dagen
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Fokksnøsamlinger fra 960 og oppover nordvendt .
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Mot nordøst
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Obs skavler
Bilde Av Tester
Bilde 6 av 11 Av:  Tester Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Fra ca 1100 N
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Fra 1100 N
Bilde Av Skredproblem
Bilde 8 av 11 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 9 av 11 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Sørovr
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 10 av 11 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Baksiden av Nonstinden
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 11 av 11 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Urpu@Romsdal

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, NV over 1000 moh Et nytt problem etter onsdagens vind. Lett å tråkke ut flak i fokksnøen, men den er stort sett 1F og stivt. Sprekking opp til ca.1,5 meter når understøtten er fjernet, men generelt sett nokså lite spenn der jeg gikk. Her var det ikke store samlinger så maks str 1 skred her. Kan være annerledes høgare opp.

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V Løssnøskred pga oppvarming , kanskje egentlig mest str 1 .

Snødekke

200 cm totalt Ikke snøfokk Snøgrense på 200 moh. Grense for lagdelt snø er på 1000 moh Skare Tørr Det er mye forskjellig overflate avhengig av tid på døgnet, himmelretning og høyde. Bærende rufsete skare med Stedvis isete/glaserte partier solvendt på morgenen som mjuknet til sløsj ila noen få timer med sol. Skyggevendt er det tørr overflate med enten vindpakket hardt eller mjukt, eller porøs skare med noen få cm løs snø oppå. Det har vært vind i går som har flyttet litt snø og laget små fokksnøsamlinger fra ca.960 og oppover . Det er sammenhengende snø fra ca.200-300 i nordvendt skog, men sørvendt må en stedvis helt opp til tregrensa eller 5-600 for å ha nok snø. Snøsmeltingen går foreløpig ganske sakte, og det er tørking og utstråling også.

Faretegn

Ferske skred Så det gikk et glideskred (str 2) , og hørte 2 små skred eller klumper som ramlet ned. Ellers stille og lite faretegn bortsett fra sprekking og hule lyder i små fokksnøsamlinger fra vinden i går.

Snøprofil

4 cm 1F RG D Tykkelsen varierer i nærheten, 2 cm F DF/SH D Hele laget Svikter m liten tilleggslast, Q1, 2 cm 1F- MF/FC D Porøs, 25 cm 4F/P- RGxf/RG D, 2 cm 1F- RGxf D Svikter m ekstra stor tilleggslast, Q2, 3 cm P MFcr D, 30 cm 1F/P RG D Gravde ikke mer -4 °C @ 0 cm, -7 °C @ 0,5 cm, -6 °C @ 5 cm, -4,5 °C @ 10 cm, -3,6 °C @ 20 cm, -3 °C @ 30 cm, -2,6 °C @ 40 cm, -2,5 °C @ 50 cm Fra ca.1100 N , over 2 m snø totalt. Kald snø øverst!

Tester

LBT@35cmQ2 Begynnende kant eller sjikt over skarelag svikter med stor tilleggslast

LBT@5cmQ1 1F fokksnøflak sklir lett på nedføyket løssnø og rim.

Skredfarevurdering

2 Moderat Pent vær og lite vind i dag på torsdag. Klassiske vårsnøforhold med skare på morgenen og sløsj når sola har fått stått noen timer. Nord- og skyggevendt fra ca.9-1000 finner en mer variert lagdeling med vindpåvirket snø, litt løs snø og porøs , brytende skare i overflaten . Jeg gikk bare rett under 1200 i dag . Det var lett å tråkke ut 1F flak i små fokksnøsamlinger fra gårsdagens vind, og det var tydelige rimkrystaller i det svake laget . Tykkelsen på flaket varierte opp mot 15 cm. Her var samlingene store nok bare til str 1 skred. Inntrykk av faregrad 1 der jeg gikk men det er såpass usikkerhet ift utbredelsen til disse nye flakene at en kanskje vil landa på fg2 likevel. Kanskje høgare opp kan de bli str 2 , lett å løse ut, og da er en jo på Fg2. Stigende hvis varmt. Varslet faregrad er riktig Bra

ObsID: 271467

Romsdal / RAUMA

Snø

06.05.2021 kl. 11:45

777 moh

Urpu@Romsdal (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Så et glideskred her nå kl.11

Skredaktivitet

6. mai. I løpet av dagen Glideskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst

ObsID: 271417

Romsdal / RAUMA

Snø

06.05.2021 kl. 10:12

456 moh

Urpu@Romsdal (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Mot øspetinden
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Lite snø i sørvendt skog.

Vær

Ikke nedbør 5 °C 2 m/s fra S ↑ 10% skyer Pent vær i dag på torsdag. Skibærende skare fra ca 300 og oppover , men sola varmer . Mer seinere.

ObsID: 271395

Romsdal / Molde

Snø

05.05.2021 kl. 15:00

1213 moh

Marie (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Marie Nygård Kommentar:  Skred fra vestsiden av Åbittinden

Skredhendelse

5. mai 14:00 Naturlig utløst Skredet startet på 1258 moh og sluttet på 1149 moh

Ulykke/hendelse

Naturlig utløst skred på vestsiden av Åbittind. Ingen observerte personer i området. Snø Påvirket ingenting Ski offpist

ObsID: 271350

Romsdal / RAUMA

Snø

04.05.2021 kl. 14:25

1305 moh

Urpu@Romsdal (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 16 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Romsdalen
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 16 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Vestvendt fjellside
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Obs store skavler
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Noen cm nysnø over 800.
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Råtten snø under tregrensa
Bilde Av Tester
Bilde 9 av 16 Av:  Tester Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Fra 1310 NØ
Bilde Av Snøprofil
Bilde 10 av 16 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Fra 1310 NØ
Bilde Av Skredproblem
Bilde 11 av 16 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Kantkorn under et porøst skarelag.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 12 av 16 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 13 av 16 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 14 av 16 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 15 av 16 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 16 av 16 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Urpu@Romsdal

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, NV over 800 moh Det er små, begynnende kant i det svake laget . Kan muligens også være "få bratte heng". Også løssnøskred-problem solvendt. Det muligens str 2 i noen bratte heng.

Snødekke

150 cm totalt Lett snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 800 moh. Snøgrense på 200 moh. Grense for lagdelt snø er på 800 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Overflate var fuktig eller våt i alle himmelretninger opp til ca. 800, i solvendt er det fuktig til topps. Skare på morgenen. Råtten, våt , gjennomsmelteomvandlet snø under tregrensa i ettermiddag. Noen få cm nysnø fra i går over ca.800. Litt lett føyk på ryggen , men ikke nok nysnø til å danne flak her. Det var en porøs skare under nysnøen til topps her , og klarte bare såvidt finne et lite skyggevendt sted på toppen som ikke hadde dette porøse skarelaget. Virker som det har vært varme / fuktighet i går opp til toppen her . Det minker med snøen i skogen. I høyden er det bra med snø .

Faretegn

Ferske skred Hørte 2 mindre skred som gikk solvendt ned i Romsdalen. Ellers lite eller ingen faretegn av betydning.

Snøprofil

3 cm F PP/SH D, 4 cm 1F MFcr/FC D-M Porøs, 5 cm F/4F DF/RGxf M Øvre del Fuktighet fra igår? Eller solvarme idag?, 42 cm 1F/P- RG/RGxf D, 3 cm 1F RG/RGxf D, 15 cm P MFcr/RG D Blanding, 20 cm P- RG D Gravde ikke mer -0,5 °C @ 2 cm, 0 °C @ 6 cm, 0 °C @ 10 cm, -0,8 °C @ 20 cm, -1 °C @ 30 cm, -2 °C @ 40 cm, -2 °C @ 50 cm, -2,2 °C @ 60 cm, -2,1 °C @ 70 cm, -1,8 °C @ 80 cm 2 tester knyttet til snøprofilen Fra 1310 NØ

Tester

LBT@55cmQ3 Overgang fra gammel smelteomvandlet til smuldrete fokksnø svikter med stor tilleggslast.

LBT@8cmQ3 Begynnende kant under et porøst skarelag svikter med middels tilleggslast. Anelse fuktig her.

Skredaktivitet

4. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst S, SV Hørte 2 mindre skred som gikk solvendt ned i Romsdalen. Ellers ikke så mange dagsferske skred å se , men mange fra forrige uke og helg.

Skredfarevurdering

1 Liten Det var ganske pent vær i dag på tirsdag , og sola varmer til topps når den titter fram. Lite faretegn bortsett fra noen små løssnøskred. Det kom noen få cm nysnø igår, men ikke nok til et problem her. Egentlig inntrykk av fg 1 i dag , men kanskje varmen i ettermiddag drar den opp til fg 2. Det er noen sjikt i fokksnøen skyggevendt over ca 1200 , med begynnende kant , men det måtte stort sett en stor tilleggslast til å få brudd. Mest og større kantkorn der tynn snødekke. Obs ved eventuelt neste snøfall eller feks. rask temperaturstigning. Skavler er ganske store. Stigende hvis varm natt , men ellers lite endringer . Varslet faregrad er riktig Bra beskrivelse.

ObsID: 271248

Romsdal / RAUMA

Snø

04.05.2021 kl. 11:12

39 moh

Urpu@Romsdal (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Pent vær i dag.

Vær

Ikke nedbør 8 °C 2 m/s fra V → 50% skyer Pent vær og ganske varm formiddag i dag. Mer seinere.

ObsID: 271216

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org