Snøskredvarsel for Romsdal lørdag 08.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Våte laussnøskred kan løses ut i brattheng. Vær varsom i områder med fersk fokksnø. Denne kan ligge på kantkorn og rim.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Hvis solen kommer frem og varmer opp snødekket vil det være mulighet for skiløperutløste og naturlig utløste våte skred. Enkelte glideskred vil da også være mulig. Ved kaldt overskyet vær vil skredfaren være lav. I høyfjellet finnes det lommer med fokksnøflak men disse regnes som vanskelig å løse ut. Noen steder ligger flakene oppå kantkorn eller rim, særlig i skyggesider eller på de høyeste toppene.
Det er stor forskjell i snødekket etter høydenivå, himmelretning, bratthet, solinnstråling og tid på dagen. I nordvendt terreng er det fortsatt noe tørr snø som generelt er vindpåvirket og hard, mot sør har sola fått virke og laget skare som blir veldig våt utover dagen hvis solen står på. I lavereliggende terreng er hele snødekket smelteomvandlet. Snøgrensen kryper oppover og ligger nå på rundt 200-600 moh. Lavest i nordvendt terreng.
Klarvær den siste uken har gitt gode forhold for dannelse av vedvarende svake lag. I skyggesider er det observert kantkorn i overflaten og lenger ned i snødekket. I høyden i solvendte heng er det observert kantkorndannelse rundt solskare. I tillegg er det observert overflaterim i mange himmelretninger. Snø og vind i denne uke har nå dannet fokksnøflak oppå disse lagene. Dypereliggende kantkornlag kan bli reaktivert ved temperaturstigning.
Et størrelse 2 glideskred ble observert på nordsiden av Trollvasstind på torsdag. Torsdag ettermiddag gikk det også et skiløperutløst vått løssnøskred i vestvendt helning på Lauparen.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra nordøst.
-16 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 900 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra sørøst., endring til bris fra sørvest om ettermiddagen.
-13 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Romsdal / RAUMA

Snø

08.05.2021 kl. 09:03

2 moh

Gustav@NVE (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gustav@NVE

Vær

Regn Det har småregnet I hele natt. Kommet 9 cm nysnø på Mannen. Kan danne fokksnøflak hvis det er litt vind.

ObsID: 271641

Romsdal / Molde

Snø

08.05.2021 kl. 09:00

895 moh

RTvedby (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  RTvedby

Tester

ECTX God

Snøprofil

Kolumna ca 140cm. Snødybde > 250cm

ObsID: 271692

Romsdal / RAUMA

Snø

07.05.2021 kl. 15:51

644 moh

kruse@nortind (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  kruse@nortind Kommentar:  Vest isfjordsskarven. Legg merke til skisporene.
ObsID: 271601

Romsdal / Sunnmøre/Lauparlegda

Snø

06.05.2021 kl. 18:30

1229 moh

OPS208 Møre og Romsdal (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  OPS208 Møre og Romsdal

Skredhendelse

6. mai 18:00

Notater

Solskinnsskred utløst av skiløpere, størrelse ca 30 m bredde x 200 m lengde. Tung våt snø (slush). Fra toppen av Lauparlegda og ned mot vatnet

ObsID: 271478

Romsdal / RAUMA

Snø

06.05.2021 kl. 12:44

1102 moh

Urpu@Romsdal (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Fra nordvendt 1100
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Urpu@Romsdal

Faretegn

Ferske sprekker Gårsdagens vind har dannet små flak som ligger på nedføyket løssnø fra mandag og rim. Nytt problem egentlig , og lett å tråkke ut.

ObsID: 271424

Romsdal / RAUMA

Snø

06.05.2021 kl. 12:31

1102 moh

Urpu@Romsdal (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 11 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Mot vest
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Stedvis isete skare tidlig på dagen
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Fokksnøsamlinger fra 960 og oppover nordvendt .
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Mot nordøst
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Obs skavler
Bilde Av Tester
Bilde 6 av 11 Av:  Tester Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Fra ca 1100 N
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Fra 1100 N
Bilde Av Skredproblem
Bilde 8 av 11 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 9 av 11 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Sørovr
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 10 av 11 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Baksiden av Nonstinden
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 11 av 11 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Urpu@Romsdal

Tester

LBT@35cmQ2 Begynnende kant eller sjikt over skarelag svikter med stor tilleggslast

LBT@5cmQ1 1F fokksnøflak sklir lett på nedføyket løssnø og rim.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, NV over 1000 moh Et nytt problem etter onsdagens vind. Lett å tråkke ut flak i fokksnøen, men den er stort sett 1F og stivt. Sprekking opp til ca.1,5 meter når understøtten er fjernet, men generelt sett nokså lite spenn der jeg gikk. Her var det ikke store samlinger så maks str 1 skred her. Kan være annerledes høgare opp.

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V Løssnøskred pga oppvarming , kanskje egentlig mest str 1 .

Faretegn

Ferske skred Så det gikk et glideskred (str 2) , og hørte 2 små skred eller klumper som ramlet ned. Ellers stille og lite faretegn bortsett fra sprekking og hule lyder i små fokksnøsamlinger fra vinden i går.

Snødekke

200 cm totalt Ikke snøfokk Snøgrense på 200 moh. Grense for lagdelt snø er på 1000 moh Skare Tørr Det er mye forskjellig overflate avhengig av tid på døgnet, himmelretning og høyde. Bærende rufsete skare med Stedvis isete/glaserte partier solvendt på morgenen som mjuknet til sløsj ila noen få timer med sol. Skyggevendt er det tørr overflate med enten vindpakket hardt eller mjukt, eller porøs skare med noen få cm løs snø oppå. Det har vært vind i går som har flyttet litt snø og laget små fokksnøsamlinger fra ca.960 og oppover . Det er sammenhengende snø fra ca.200-300 i nordvendt skog, men sørvendt må en stedvis helt opp til tregrensa eller 5-600 for å ha nok snø. Snøsmeltingen går foreløpig ganske sakte, og det er tørking og utstråling også.

Skredfarevurdering

2 Moderat Pent vær og lite vind i dag på torsdag. Klassiske vårsnøforhold med skare på morgenen og sløsj når sola har fått stått noen timer. Nord- og skyggevendt fra ca.9-1000 finner en mer variert lagdeling med vindpåvirket snø, litt løs snø og porøs , brytende skare i overflaten . Jeg gikk bare rett under 1200 i dag . Det var lett å tråkke ut 1F flak i små fokksnøsamlinger fra gårsdagens vind, og det var tydelige rimkrystaller i det svake laget . Tykkelsen på flaket varierte opp mot 15 cm. Her var samlingene store nok bare til str 1 skred. Inntrykk av faregrad 1 der jeg gikk men det er såpass usikkerhet ift utbredelsen til disse nye flakene at en kanskje vil landa på fg2 likevel. Kanskje høgare opp kan de bli str 2 , lett å løse ut, og da er en jo på Fg2. Stigende hvis varmt. Varslet faregrad er riktig Bra

Snøprofil

4 cm 1F RG D Tykkelsen varierer i nærheten, 2 cm F DF/SH D Hele laget Svikter m liten tilleggslast, Q1, 2 cm 1F- MF/FC D Porøs, 25 cm 4F/P- RGxf/RG D, 2 cm 1F- RGxf D Svikter m ekstra stor tilleggslast, Q2, 3 cm P MFcr D, 30 cm 1F/P RG D Gravde ikke mer -4 °C @ 0 cm, -7 °C @ 0,5 cm, -6 °C @ 5 cm, -4,5 °C @ 10 cm, -3,6 °C @ 20 cm, -3 °C @ 30 cm, -2,6 °C @ 40 cm, -2,5 °C @ 50 cm Fra ca.1100 N , over 2 m snø totalt. Kald snø øverst!

ObsID: 271467

Romsdal / RAUMA

Snø

06.05.2021 kl. 11:45

777 moh

Urpu@Romsdal (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Så et glideskred her nå kl.11

Skredaktivitet

6. mai. I løpet av dagen Glideskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst

ObsID: 271417

Romsdal / RAUMA

Snø

06.05.2021 kl. 10:12

456 moh

Urpu@Romsdal (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Mot øspetinden
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Lite snø i sørvendt skog.

Vær

Ikke nedbør 5 °C 2 m/s fra S ↑ 10% skyer Pent vær i dag på torsdag. Skibærende skare fra ca 300 og oppover , men sola varmer . Mer seinere.

ObsID: 271395

Romsdal / Molde

Snø

05.05.2021 kl. 15:00

1213 moh

Marie (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Marie Nygård Kommentar:  Skred fra vestsiden av Åbittinden

Ulykke/hendelse

Naturlig utløst skred på vestsiden av Åbittind. Ingen observerte personer i området. Snø Påvirket ingenting Ski offpist

Skredhendelse

5. mai 14:00 Naturlig utløst Skredet startet på 1258 moh og sluttet på 1149 moh

ObsID: 271350

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org