Snøskredvarsel for Romsdal mandag 10.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Stigende temperatur fører til økende skredfare. Det er en mulighet for at gamle svake lag kan vekkes til live og øke faren for naturlig utløste skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Plussgrader til fjelltopphøyde fukter og svekker snødekket, særlig i heng med tørr vintersnø. Lite nedbør gjør likevel at det tar tid for fuktigheten å trenge ned til eventuelle svake lag. Skredproblemene er knyttet til vedvarende svake lag som kan våkne til live. Den siste fokksnøen kan løsne på vedvarende svake lag og gi middels store skred. Det er usikkert hvor stort problemet er med dypere kantkornlag, men eventuelle skred kan bli store og løsne naturlig. Våte løssnøskred blir mest utbredt der tørr snø blir våt for første gang. Glideskred er vanlig om våren og etter en kald periode vil problemet bli mer fremtredende i områder med glidesprekker når nattefrosten uteblir.
Solinnstråling og lave nattetemperaturer har gitt stor variasjon i snødekket avhengig av himmelretning og bratthet de siste ukene. I nordvendt terreng finnes fortsatt tørr vindpåvirket snø som er i ferd med å bli fuktig søndag. Mot sør har sola gitt vått snødekke på dagen og skare om natta. I lavereliggende terreng er hele snødekket smelteomvandlet. Snøgrensen kryper oppover og ligger nå på rundt 200-600 moh. Lavest i nordvendt terreng.
Klarvær den siste uken har gitt gode forhold for dannelse av vedvarende svake lag. I skyggesider er det observert kantkorn i overflaten og lenger ned i snødekket. I høyden i solvendte heng er det observert kantkorndannelse rundt solskare. I tillegg er det observert overflaterim i mange himmelretninger. Snø og vind i denne uka har nå dannet fokksnøflak oppå disse lagene. Dypereliggende kantkornlag kan bli reaktivert ved temperaturstigning.
Et størrelse 2 glideskred ble observert på nordsiden av Trollvasstind på torsdag. Torsdag ettermiddag gikk det også et skiløperutløst vått løssnøskred i vestvendt helning på Lauparen.
Det er observert litt snøfokk på de høyeste toppene i Romsdalen søndag.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst., endring til bris fra sørøst om kvelden.
-9 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1400 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 - 4 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst., endring til frisk bris fra sørøst om kvelden.
-4 °C til 4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Romsdal / RAUMA

Snø

10.05.2021 kl. 20:27

1050 moh

Audun Bugge (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Audun Bugge Kommentar:  Fortopper til Kjøvskartind
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Audun Bugge Kommentar:  Ryggen mot Helvetestind

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mange ferske naturlig utløste våtskred. Vi så to skred i sørhellingene til fortoppene til Kjøvskartind. Ferske skred overalt i nordhellingene fra ryggen til Helvetestind.

Skredhendelse

10. mai 17:50 Sørpeskred Naturlig utløst S-vendt Skredet startet på 1043 moh og sluttet på 551 moh Brattheng

Skredaktivitet

10. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). Naturlig utløst Mange bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Over 1000 moh

ObsID: 271933

Romsdal / Snøtinden

Snø

09.05.2021 kl. 17:00

786 moh

Terje (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Terje

Skredhendelse

9. mai 17:00 Vått løssnøskred 1 - Små Personutløst SØ-vendt Brattheng

ObsID: 271788

Romsdal / RAUMA

Snø

09.05.2021 kl. 15:10

1246 moh

Urpu@Romsdal (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 9 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Mot sørover
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Fuktig, vindpakket mjukt overflate på ca.1000.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Østvendt skog
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Nordvendt fjellside
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Nordover
Bilde Av Tester
Bilde 6 av 9 Av:  Tester Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Fra ca . 1250 NØ
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Fra ca.1250 NØ
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 8 av 9 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  NØ vendt fjellside
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 9 av 9 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Bra med snø mot indre

Tester

LBT@40cmQ3 Gammel sjikt i fokksnøen svikter m stor tilleggslast.

LBT@25cmQ3 Gammel sjikt i fokksnøen svikter m stor tilleggslast.

LBT@12cmQ3 Begynnende kant ved porøs skare svikter m ekstra stor tilleggslast

Skredfarevurdering

1 Liten Det var varmt og lett overskyet vær i dag på søndag , men med en god del vind . Mer skyer etterhvert. Lite faretegn bortsett fra at det var fersk vindtransportert snø over ca. 10-1100. Vinden gjorde at snøen tørket og det ble ikke vannmettet enda sola varmet godt når den tittet fram. Idag og her var fokksnøflakene vanskelig å påvirke, og generelt sett er det mye smelteomvandlet og solpåvirket overflate . Inntrykk av fg 1. Stigende med meldt varme. Kanskje høyest faregrad med større skred til onsdag eller torsdag når det blir varme netter til topps. Da blir det nok flere glideskred igjen også. Bra beskrivelse

Snødekke

150 cm totalt Lett snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 900 moh. Snøgrense på 300 moh. Grense for lagdelt snø er på 1000 moh Våt løssnø Fuktig Snøoverflate var vindpåvirket og tørr bare i skjermet formasjoner i nord over ca.1000, ellers fuktig. Litt vaffelriffelsnø , men ikke løs , så vinden har påvirket det meste i høyden . Eventuelt så er overflate solpåvirket der sola har tatt. Over 1000 kan en finne små lommer og flekker med vindpakket mjukt eller hardt . Ellers smelteomvandlet overflate enten som mjuk skare eller noen cm løs og våt løssnø. Snøen minker i skogen og på bratte solvendte fjellsider, spesielt i S og V.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, NV over 1000 moh Her var fokksnøflakene vanskelig å påvirke. Fant heller ikke noe tydelig kantkorn her, men det kan jo finnes på andre steder .

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små SØ, S, SV, V Mulig med våte løssnøskred der varmt nok og sol .

Skredaktivitet

9. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen dagsferske skred å se eller høre idag

Snøprofil

11 cm 1F RG D, 1 cm 4F RGxf D Hele laget Svikter m ekstra stor tilleggslast, Q3, 3 cm 1F- MFcr/FC D, 10 cm P- RG/RGxf D, 15 cm P RG D, 20 cm P+ RG D Hardt å grave., 100 cm Gravde ikke -1 °C @ 1 cm, -2,5 °C @ 10 cm, -3,5 °C @ 20 cm, -3 °C @ 30 cm, -2,8 °C @ 40 cm Fra ca. 1250 NØ

ObsID: 271780

Romsdal / RAUMA

Snø

09.05.2021 kl. 13:32

663 moh

Urpu@Romsdal (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Føyk på Vengetinden
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Østvendt fjellside
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Urpu@Romsdal

Vær

Ikke nedbør 4 °C 5 m/s fra SØ ↖ 30% skyer Pent og varmt i dag på søndag, men en god del vind. Den er ganske varm her ved tregrensa. Ser det føyker i høyden. Stort sett skibærende skare her i vestvendt skog.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Ser det føyker i høyden.

ObsID: 271775

Romsdal / Molde

Snø

09.05.2021 kl. 12:48

1101 moh

Håvard Engen (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Håvard Engen

Snødekke

Vindpakket myk Fersk fokksnø i små/ikke sammenhengende flak. Kantkorn/overflaterim ikke identifisert som svakt lag på dette stedet. Stor forflytning av snø på søndag morgen på 900 moh i østlig retning på Svartvassbu.

ObsID: 271903

Romsdal / Molde

Snø

09.05.2021 kl. 12:48

1101 moh

Håvard Engen (***)

Snødekke

Vindpakket myk Fersk fokksnø i små/ikke sammenhengende flak. Kantkorn/overflaterim ikke identifisert som svakt lag på dette stedet. Stor forflytning av snø på søndag morgen på 900 moh i østlig retning på Svartvassbu.

ObsID: 271904

Romsdal / RAUMA

Snø

08.05.2021 kl. 09:03

2 moh

Gustav@NVE (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gustav@NVE

Vær

Regn Det har småregnet I hele natt. Kommet 9 cm nysnø på Mannen. Kan danne fokksnøflak hvis det er litt vind.

ObsID: 271641

Romsdal / Molde

Snø

08.05.2021 kl. 09:00

895 moh

RTvedby (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  RTvedby

Tester

ECTX God

Snøprofil

Kolumna ca 140cm. Snødybde > 250cm

ObsID: 271692

Romsdal / RAUMA

Snø

07.05.2021 kl. 15:51

644 moh

kruse@nortind (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  kruse@nortind Kommentar:  Vest isfjordsskarven. Legg merke til skisporene.
ObsID: 271601

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org