Snøskredvarsel for Romsdal onsdag 26.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i bratte heng med myk våt snø. Det finnes vedvarende svake lag høyt til fjells, men de er vanskelig å påvirke.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våt snø (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Varmt vær og solinnstråling vil enkelte steder gi høy vannmetning i snødekket. Våte løssnøskred kan her løsne av seg selv eller løses ut av skiløpere. Vær særlig oppmerksom i bratt terreng med tilhørende terrengfeller. Skredfaren vil være størst i sør- og vestvendte sider om ettermiddagen i forbindelse med stigende temperatur og solinnstråling. I skyggeområder høyt til fjells finnes det fortsatt vedvarende svake lag som ikke er fullstendig smelteomvandlet, men det skal nå stor tilleggsbelastning til for å løse ut skred på disse lagene. Det har, og kan fremdeles gå glideskred. Hold god avstand til områder med glidesprekker. Vær varsom i nærheten av skavler som nå svekkes av varmen.
Snøoverflaten er våt og smelteomvandlet opp til fjelltopphøyde. På tynt snødekke er hele snøpakken smelteomvandlet og storkornet. På tykt snødekke og i skyggesider i høyden finnes fortsatt finkornet snø mot bakken. Snøgrensen kryper oppover og ligger nå på omlag 600 moh. Den er lavest i nordvendt terreng.
Høyt i terrenget finnes det enkelte steder vedvarende svake lag i det gamle snødekket, men etter lenger tid med mildvær er lagene nå i ferd med å bli smelteomvandlet.
Tirsdag meldes det om at det er lett å løse ut små våte løssnøskred i brattheng med vannmettet snø.
De siste dagene har varmt vær og fravær av nattefrost gitt mye snøsmelting i fjellet.
Oppholdsvær.
Bris fra sørøst.
-2 °C til 6 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.
Periodevis frisk bris.

For oppdatert værvarsel se yr.no
Oppholdsvær.
Frisk bris fra sørøst, endring til bris fra øst om ettermiddagen.
-1 °C til 6 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Romsdal / RAUMA

Snø

24.05.2021 kl. 13:00

1264 moh

linda_medskipaabeina (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  linda_medskipaabeina

Skredaktivitet

24. mai. 0-6 (+02:00) Våte flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. N Ser ut som at det gikk på kantkornlaget for en dag eller to siden. Nokså stort område som slapp, men ikke sammenhengende - kanskje 3-4 skred totalt i det området som kom ned, men ingen større enn str. 2. Det virker som at brudd ikke propagerer i hele sida samtidig.

ObsID: 274271

Romsdal / RAUMA

Snø

23.05.2021 kl. 16:40

moh

Urpu@Romsdal (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Fersk skred i formasjonen vest for Setnesfjellet . Flere glideskred som har begynt å gli og kan gå når som helst nå.

Faretegn

Ferske skred Fersk skred i formasjonen vest for Setnesfjellet . Flere glideskred som har begynt å gli og kan gå når som helst nå.

ObsID: 274174

Romsdal / RAUMA

Snø

23.05.2021 kl. 15:15

1582 moh

Øystein (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Øystein
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Øystein Kommentar:  Omtrentlig skredbane
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Øystein Kommentar:  Utløsningspunkt

Skredhendelse

23. mai 15:15 (+02:00) Vått løssnøskred 2 - Middels Personutløst V-vendt Skredet startet på 1539 moh og sluttet på 1273 moh Opphopning av vann i/over lag i snødekket I renne eller forsenkning Vestsiden av Breitinden En skikjører ble tatt av egen sluff (våt) og ført nedover rennesystem. Sluffen, som begynte som liten, ble fort stor med mye kraft. Snøen var svært råtten og myk. Alt ok med skikjører, men fikk litt juling nedover fjellsiden. AMK/politi ble varslet om hendelsen.

Ulykke/hendelse

Ulykke, ingen skade. Alt ok med skikjører. Snøen var mer råtten enn forventet, og gled ut svært lett. Snø Person skredtatt, uten skader Topptur

ObsID: 274183

Romsdal / RAUMA

Snø

23.05.2021 kl. 08:12

1343 moh

Ingrid@NVE (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ingrid@NVE Kommentar:  Flakskred gått siste 24 timane. Kan ha starta av skavlbrot.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ingrid@NVE
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ingrid@NVE
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ingrid@NVE
Bilde Av Faretegn
Bilde 5 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ingrid@NVE
Bilde Av Faretegn
Bilde 6 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ingrid@NVE
Bilde Av Faretegn
Bilde 7 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ingrid@NVE Kommentar:  Bilete tatt 22. mai, der det no har gått eit større flakskred som følge av skavlbrot.

Faretegn

Ferske skred Har gått nokre store flakskred, truleg på kantkorn, i tillegg til mange våte laussnøskred det siste døgnet. Sett frå webkamera på Mannen.

ObsID: 274131

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org