Snøskredvarsel for Sør-Troms lørdag 16.01.2021

2
Moderat
Publisert:

Ferske nysnøflak kan ligge over et vedvarende svakt lag. Sprekker i snødekket og drønnelyder er tegn på ustabilitet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det fortsetter med snøbyger, men det ventes verken mye nedbør eller kraftig vind. Det vil være lett å løse ut skred i svake lag i snødekket. Områder der ferske nysnøflak ligger på kantkorn og glatt skare er mest utsatt. I isolerte leområder kan snøen også ligge over overflaterim som skaper ustabilitet. Skredfaren vil være størst der bygene siste par dager har dannet flak i lesider. Vær også oppmerksom på at det kan være mulig å løse ut små flak i eldre fokksnø i andre himmelretninger, på kantkorn eller innad i fokksnøen.
Det har kommet litt nysnø med byger de siste par dager, men generelt er det fortsatt lite snø for årstiden. Snøoverflaten består nå mange steder av litt nysnø eller ferske flak som ligger over skare eller hard fokksnø. I isolerte leområder kan det også finnes mykere fokksnøflak under nysnøen. Rygger, knauser og andre oppstikkende formasjoner er for det meste avblåst.
Det er observert kantkorn rundt skaren. Tykkelsen av kantkornlaget varierer og det er foreløpig usikkert hvor stor evne laget har til bruddforplantning.
4 - 6 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest.
-7 °C til 0 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 300 moh.
Skyet.
Usikre nedbørsprognoser

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 - 6 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørvest.
-5 °C til 0 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 300 moh.
Delvis skyet.
Usikre nedbørsprognoser

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sør-Troms / Senja

Snø

16.01.2021 kl. 12:09

533 moh

David@midttroms (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  David@midttroms Kommentar:  Vestlig retning
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  David@midttroms Kommentar:  Profil i østlig retning med fokksnø på toppen. Ca 100høydemeter nedenfor gravepunkt. Tok en ECT her med brudd på slag 5, nede på 24 cm, men ikke et rent brudd. Stabilitet vil jeg si er middels her
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 3 av 8 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  David@midttroms Kommentar:  Store fokkskavler enkelte stedet
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  David@midttroms
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  David@midttroms
Bilde Av Vær
Bilde 6 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  David@midttroms
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  David@midttroms Kommentar:  Tråkker nesten 10cm ned med truger
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Fg 2 oppleves som riktig. Er fortsatt mye variasjoner av snø og hvor det har snødd og ikke. Største problem i dag er fokksnø i østlig og Nordøstlig retning. Denne har ikke fått satt seg og oppleves løs. Lite nedbør kommende dager og fortsettelse av vind vil trolig stabilisere laget med fokksnø noe. Noe kant er utviklet i snødekket, men ser ikke på dette som noen risiko nå og i kommende tid. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

84 cm totalt Moderat snøfokk 8 cm nysnø Nysnøgrense på 350 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Snøoverflaten er svært varierende. Jeg gikk opp i østlig retning. Men straks jeg kommer i høyden og står åpent for alle himmelretninger så er det mye avblåst og mye is. Mens i lavere terreng der vind ikke tar, er det mye fokksnø og denne oppleves noe ustabil enkelte plasser.snødybde varierer naturligvis også med tanke på mye vind på stedet

Vær

Snø -1 °C 10 m/s fra SV ↗ 100% skyer Opp i 10 m/s i kastene.

Tester

ECTN5@24cmQ3 Middels Denne ble tatt i østlig retning ca 100 høydemeter lavere enn gravepunkt.

Notater

En finner 24cm fokksnø om en går ca 100høydemeter ned fra dette punkt på Østlig side. Snøpakken er ellers ganske lik den jeg her har beskrevet. Tok en ECT her; ECT5@24cm q3. Men enkelte plasser på Østlig side er mye av fokksnøen også oppå et lag med bare is. Kan vel også være greit å melde om at det fortsatt er dårlig skiføre. Mange steiner som bare ligger rett under overflaten.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: For kommunen. Beskrivelse: Vil trolig kunne finne mye fokksnø i fjellet nå. Dette vil ligge i østlig, nord/østlig heng. Mest fare vil nå bære i denne himmelretning

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø Ligger mye fokksnø som har dårlig binding mot skare/is

Skredaktivitet

16. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

2 cm P IFrc D, 34 cm K MF 1 mm/2 mm D, 2 cm 1F RGxf 0 mm D, 3 cm P MFcr D, 3 cm 1F FCxr 1 mm D, 35 cm P MF 1 mm/2 mm D -1,5 °C @ 10 cm, -1,5 °C @ 20 cm, -1,2 °C @ 30 cm, -1,1 °C @ 40 cm, -0,8 °C @ 50 cm, -0,6 °C @ 60 cm, -0,3 °C @ 70 cm

ObsID: 249482

Sør-Troms / Harstad

Snø

16.01.2021 kl. 12:00

483 moh

SivK (Ukjent)

Snødekke

Har ikke en fullstendig snøprofil, men observasjonene er: Veldig varierende snødekke, kanskje 15 cm tørr finkornet snø på det meste. Flere skarelag i snødekke, men tydelig kankorndannelse i gammel (antageligvis fra tidligere mildværsperiode) grovkornet snø. De mindre drønnene (uten stor propagering) antas å komme fra skarelag lengre opp i snødekket, mens propagering og sprekker antas å komme fra kollaps i kantkorn lengre ned. Kan potensielt bli utfordrende med pålagring av snø? Sammenhengende snødekke på ca 400 hm. Drønn opplevdes fra denne høyden. Snø tilgjengelig for transport.

Faretegn

Ferske sprekker Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Tydelig kollaps og propagering over større område, sprekker.

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye små drønn med lite forplantning. Men også tydelig over større område med skytende sprekker.

Skredaktivitet

16. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 249525

Sør-Troms / D1903(TFFK1) Senja 2019-2024

Snø

15.01.2021 kl. 11:58

3 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). 5 cm nysnø i lavlandet på kysten, overgang til mildvær og regn. Endel is i fjellsider og bekkeløp men lite snø i kjente skredområder. . Uforandret skredfare neste døgn: Temperaturen skal synke noe utover helga..

Vær

Regn 2 °C Husøy (100moh) kl 12:05 2 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 249277

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org