Snøskredvarsel for Sør-Troms torsdag 01.04.2021

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold i høyden. Vær varsom i områder med fersk fokksnø. Ellers generelt stabile forhold.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredfaren er knyttet til ferske fokksnøflak som kan danne seg med bygevær fra vest-nordvest. Det kan være store lokale forskjeller. Gunstige temperaturer gjør at fokksnøen stabilisere seg raskt. Vær oppmerksom på at snødekket i lavlandet er våt, grovkornet snø og ferdsel er krevende. I områder uten fersk fokksnø vil skredfaren være 1-liten.
Det er generelt lite snø opptil ca 400 moh og snødekket her er våt grovkornet snø. Over 400 moh er det greit med snø. De siste dagene har det vært vekslende nysnøgrensen, fra 400 til 800 moh. Snøoverflaten har derav endret seg fra tørr til våt. Mot de høyeste toppene er det fortsatt tørr snø.
I indre strøk mot region Indre Troms kan det fortsatt være vedvarende svake lag i snødekket. Mest trolig over ca. 700 moh.
Søndag er det observert et stort snøskred på Senja, men tidspunktet for skredet er usikkert.
8 - 10 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordvest.
-3 °C til 1 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om formiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 - 10 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra vest.
-4 °C til 0 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sør-Troms / Ibestad

Snø

01.04.2021 kl. 15:18

580 moh

cskollevold (Ukjent)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

ObsID: 265107

Sør-Troms / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

01.04.2021 kl. 10:40

106 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Vær

Sludd 3 °C Sennemyra (100moh) kl 10:41

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv84 Sneveien - Sennemyra,

ObsID: 265052

Sør-Troms / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

01.04.2021 kl. 10:37

13 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø. FV7810 Håkavik - Lavangsnes er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Lite snø.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 3 °C Salangen (0moh) kl 10:37 0 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7810 Håkavik - Lavangsnes,

ObsID: 265051

Sør-Troms / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

01.04.2021 kl. 08:02

14 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø. FV825 Strætelia - Hilleshamn er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Lite snø.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Regn 3 °C Hilleshamn (0moh) kl 08:02 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv825 Strætelia - Hilleshamn, Lite snø

ObsID: 265023

Sør-Troms / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

01.04.2021 kl. 06:58

0 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Andre

Vær

Ikke nedbør 2 °C Fornes (0moh) kl 06:58

ObsID: 265020

Sør-Troms / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

31.03.2021 kl. 21:44

106 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Vær

Regn 3 °C Sennemyra (100moh) kl 21:44

ObsID: 264976

Sør-Troms / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

31.03.2021 kl. 20:22

0 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Andre

Vær

Ikke nedbør 4 °C Fornes (0moh) kl 20:22

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv848 Løksetinden - Seterlia,

ObsID: 264969

Sør-Troms / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

31.03.2021 kl. 15:17

13 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø. FV7810 Håkavik - Lavangsnes er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Lite snø.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Regn 4 °C Salangen (0moh) kl 15:17 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7810 Håkavik - Lavangsnes,

ObsID: 264934

Sør-Troms / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

31.03.2021 kl. 10:50

18 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv825 Hilleshamn - Tjuvskjær, Lite snø i området

ObsID: 264876

Sør-Troms / D1903(TFFK1) Senja 2019-2024

Snø

31.03.2021 kl. 10:25

3 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Endel vann i terrenget. . Uforandret skredfare neste døgn: Endel vann I terrenget .

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Vær

Sludd 3 °C Botndalen (300moh) kl 10:25 0 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

ObsID: 264867

Sør-Troms / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

30.03.2021 kl. 22:29

0 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Andre

Vær

Regn 4 °C Fornes (0moh) kl 22:29

ObsID: 264808

Sør-Troms / Senja

Snø

30.03.2021 kl. 19:38

411 moh

David@midttroms (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  David@midttroms
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

1 cm F PP 1 mm D-M, 4 cm 4F MFsl 1 mm W, 2 cm 1F MFcr D-M, 5 cm 1F MFpc 1 mm D, 2 cm 1F MFcr D-M, 2 cm 4F MFsl 1 mm W, 16 cm P RGsr 0 mm D, 17 cm P MF 1 mm D, 4 cm 1F FCxr 1 mm D, 28 cm K MFpc 2 mm D -0,1 °C @ 10 cm, -0,1 °C @ 20 cm, -0,2 °C @ 30 cm, -0,2 °C @ 40 cm, -0,2 °C @ 50 cm, -0,2 °C @ 60 cm, -0,2 °C @ 80 cm

Skredfarevurdering

2 Moderat Virker ganske stabilt i snødekket. Er kompakt og jeg går ikke langt ned i dekket når jeg står uten ski. Men det så kan være av interesse å følge med på er et lite lag med avrundet fasetter nede på 36 cm fra topp. Denne er også mykere enn de lag over og under. Så kan kanskje være noe som på sikt kan være lett å påvirke. Men er ikke lett å påvirke i dag. Trolig like forhold i kommende dager basert på vær og forhold Varslet faregrad er riktig

Snødekke

195 cm totalt Lett snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Våt løssnø Fuktig Måler 195 bare 30 meter lengre ned

Tester

ECTN23@14cmQ3 God Skal ganske mye til for å påvirke den pakken som er nå

Faretegn

Mye vann i snøen Område: For kommunen. Beskrivelse: Det er i området der det er mest fuktighet at det bryter på ECT, men ser også litt avrundende fasetter som er myk nede på 36 cm fra toppen. Her brytes det lett med spade bak blokk etter en ECT test

Skredproblem

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en halv meter Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 600 moh Tråkker bare ned til ankelkula når jeg står med sko uten ski. Så er ganske kompakt enda.

Vær

Sludd 0 °C 3 m/s fra NV ↘ 100% skyer

Skredaktivitet

30. mar. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 264803

Sør-Troms / D1909(CLA20) Hinnøy 2015-2020

Snø

30.03.2021 kl. 13:49

0 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 264765

Sør-Troms / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

30.03.2021 kl. 11:42

14 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv825 Strætelia - Hilleshamn, Lite snø og ingen skred

ObsID: 264733

Sør-Troms / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

30.03.2021 kl. 11:42

18 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Veldig lite snø og ingen skred. FV825 Hilleshamn - Tjuvskjær er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Lite snø og ingen skred .

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 4 °C Hilleshamn (0moh) kl 11:42 0 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn. Værobservasjon fra Stræte (0 moh) kl 11:42 Ingen, 4,0 °C. 0 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv825 Hilleshamn - Tjuvskjær, Ingen skred og lite snø

ObsID: 264734

Sør-Troms / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

30.03.2021 kl. 07:18

106 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Fare før sørpe skred. FV84 Sneveien - Sennemyra er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Vær

Sludd 3 °C Sennemyra (100moh) kl 07:18

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv84 Sneveien - Sennemyra,

ObsID: 264684

Sør-Troms / Harstad

Snø

29.03.2021 kl. 20:21

690 moh

fred@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  fred@obskorps

Skredfarevurdering

1 Liten Snøpakken er gjennomvåtet og isoterm. Observasjonen er gjort hovedsakelig i sør-liggende eksposisjon. Fortsatt mildvær framover i perioden vil fortsette smelting, fare for kaldere netter inn mot påskehelgen vil fryse igjen snøpakken igjen. Dette vil være en stabiliserende faktor.

Snødekke

40 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 75 moh. Grense for lagdelt snø er på 700 moh Våt løssnø Våt Snøpakken er våt fra topp til bund.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Vanskelig å løse ut SØ, S, SV over 700 moh

Vær

Ikke nedbør 7 °C 5 m/s fra V → 50% skyer Varmt helt til toppen. Solen tar godt på snøen

Skredaktivitet

29. mar. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 264641

Sør-Troms / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

29.03.2021 kl. 20:18

13 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø. FV7810 Håkavik - Lavangsnes er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Lite snø.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 3 °C Salangen (0moh) kl 20:18 0 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7810 Håkavik - Lavangsnes,

ObsID: 264640

Sør-Troms / Tjeldsund

Snø

29.03.2021 kl. 16:46

740 moh

RichardFjellaksel (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  RichardFjellaksel
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  RichardFjellaksel Kommentar:  Et par flakskred for en stund siden i NØ
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  RichardFjellaksel Kommentar:  Flakskred med tydelig bruddkant
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  RichardFjellaksel Kommentar:  Noen harmløse våte løssnøskred
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  RichardFjellaksel

Notater

Fokksnø stabilisert seg pga høy temperatur og vi observerte ingen problematikk ihht fokksnø. Våte løssnøskred pga solinnstråling var harmløse. Vedvarende svakt lag u der gammelt MFcr fra 700moh og evt. Høyere henger fortsatt igjen noen lunefulle plasser og kan trigges i konvekser ved stor tilleggsbelastning.

Snødekke

Ikke snøfokk Grense for lagdelt snø er på 600 moh Våt løssnø Fuktig Fuktig snødekke opp til 600moh. Ved obs punkt: 4cm PP, 4cm MFcr, 25cm RG, 3cm MFcr, 6 cm RGxf, 4 cm MFcr, 8cm FCxr

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Kjørte ned først, ingen drønn. Gikk opp i samme nedspor og fikk kjempedrønn som spredte seg ut rundt 50-100m. Fortsatt intakt kantkorn lag under det andre 2. MFcr-lag fra desember.

Skredaktivitet

29. mar. I løpet av dagen Tørre flakskred Noen (2-5). 3 - Store. Naturlig utløst Få bratte heng. N, NØ, Ø. Over 700 moh Observerte et par store flakskred fra noen dager siden i NØ i samme høyde som drønn i snø.

ObsID: 264642

Sør-Troms / D1909(CLA20) Hinnøy 2015-2020

Snø

29.03.2021 kl. 16:37

0 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 264618

Sør-Troms / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

29.03.2021 kl. 09:06

18 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv825 Hilleshamn - Tjuvskjær, Lite snø i området

ObsID: 264533

Sør-Troms / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

29.03.2021 kl. 07:18

106 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Rask temperaturstigning

Vær

Ikke nedbør 6 °C Sennemyra (100moh) kl 07:19

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv84 Sneveien - Sennemyra,

ObsID: 264524

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org