Snøskredvarsel for Sør-Troms fredag 07.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Soloppvarming av snøoverflata gir fare for våte løssnø- og flakskred. Vær oppmerksom på skavlbrudd. Det kan finnes ​vedvarende svake lag i snødekket.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mange solsider har rast ut de siste dagene, men perioder med solinnstråling kan fortsatt føre til våte løssnøskred i bratte solsider. Våte flakskred og skavelbrudd kan også forekomme. Omfanget av våte skred er avhengig av skydekket og hvor mye sola får varmet. Mest utsatte himmelretninger følger sola gjennom døgnet. Selv om det nå er seint på sesongen, er det fortsatt vinterlig lagdeling i fjellet. Under snøen som kom forrige uke, kan det finnes et vedvarende svakt lag i overgangen mellom gammel skare og fokksnø. Flakskred på slike lag kan forplante seg langt og bli større enn forventet. Utbredelsen av dette skredproblemet er noe usikkert, men der laget finnes, tar stabiliseringsprosessen lang tid.
Opp til skoggrensen er overflaten kraftig solpåvirket, med solskare etter solnedgang. Over tregrensen er snødekket solpåvirket i bratte solsider. I nordlige eksposisjoner som får mindre sol, finnes det løs, ubunden snø. På utsatte steder er snødekket mer vindpåvirke
Noen steder i regionen er det observert begynnende kantkorn i overgangen mellom gammel skare og nyere snø. Dette laget kan ligge under snøen som kom forrige uke. Det er få observasjoner og usikkerhet rundt utbredelse av et slikt lag i snøen. Utbredelsen kan variere i ulike himmelretninger og høyder. I høyfjellet, over 800 moh, er det fortsatt et vedvarende svakt lag av kantkorn dypt i snødekket. Laget ligger under opptil flere lag med is, og er generelt svært vanskelig å påvirke.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-10 °C til -1 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-10 °C til -1 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Tilskyende om ettermiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sør-Troms / Ibestad

Snø

07.05.2021 kl. 14:04

1134 moh

Tim Dassler (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Tim Dassler

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet

ObsID: 271585

Sør-Troms / Senja

Snø

07.05.2021 kl. 10:06

461 moh

David@midttroms (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  David@midttroms
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  David@midttroms
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  David@midttroms
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør 3,7 °C 2 m/s fra NØ ↙ 30% skyer

Tester

ECTX God Ser fortsatt samme problem som sist. Myke smelteformer under skare der en får forplantning i brudd. Men dette skjer i dag med mye trykk med spade bak blokk

Skredproblem

Våte flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en meter Vanskelig å løse ut 3 - Store Ø, SØ, S, SV, V under 700 moh

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Skare Tørr

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet

Skredfarevurdering

2 Moderat Fg 2 virker å være korrekt. Det kritiske laget er det lag med mest fuktighet og er mykt. Ser med spade bak blokk med litt trykk at det gir en bruddforplanting i dette laget. Men skal mye belastning til og det ligger langt ned Fortsetter med varmere temperatur. Kanskje vil dette på sikt kunne påvirke dagens svake lag. Men vil trolig holde seg stabilt i dagene fremover. Inntil sola kommer tilbake og varmer det mer opp. Da vil en kanskje kunne noen naturlige sørpeskred etterhvert Varslet faregrad er riktig

Snøprofil

0,5 cm 1F IFsc D, 4 cm P MFpc 1 mm D, 6 cm 1F RGsr 0 mm D, 17 cm P MFpc 1 mm D, 1 cm I IF D, 11 cm 1F MFcl 1 mm/2 mm D-M, 2 cm P MFcr D, 16 cm 1F MFcl 1 mm D-M, 1 cm P MFcr D-M, 13 cm 1F MFcl 2 mm/2 mm M, 1 cm P MFcr D-M, 24 cm P MF 1 mm D-M -0,1 °C @ 10 cm, -0,1 °C @ 30 cm, -0,1 °C @ 50 cm, -0,1 °C @ 70 cm, -0,1 °C @ 85 cm Et lag som inneholder mer vann en resten av profil. Dette er et mykt lag og det laget jeg pr nå anser som kritisk

ObsID: 271552

Sør-Troms / Lavangen

Snø

06.05.2021 kl. 19:31

827 moh

tuh@nve (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  tuh@nve

Skredaktivitet

7. mai. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst NV Ett flakskred, ikke helt ferskt. Mulig det gikk i forbindelse med vindøkningen tirsdag

ObsID: 271519

Sør-Troms / Skaland-tunnelen sør

Snø

06.05.2021 kl. 15:21

284 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Skredhendelse

6. mai 15:21 Snø på FV862 løsnet fra fjell/dalside 50-200m. Anslått skredvolum på veg: <100m^3.Blokkert veglengde: <10m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 271471

Sør-Troms / Ibestad

Snø

06.05.2021 kl. 13:08

1031 moh

Sofia@regobsTroms (*)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Sofia@regobsTroms
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Sofia@regobsTroms

Vær

Ikke nedbør 1 m/s

Notater

Kommer mer etter tur.

Tester

ECTX God Null respons. Fikk meget ujevnt brudd når jeg tok spade bak å fikk bruke kraft for å få noe ut. Se bilde.

Skredfarevurdering

2 Moderat Stabile forhold i denne nordside. Fokksnøen fra forrige helg har nok stabilisert seg godt. Tenker at våte løssnøskred vil være hoved utfordringen på Andørja idag. Skredfaren vil variere over dagen og følge solen. Ordentlig oppvarmet snø i helg som er eksponert for solen stor del av dagen. Varslet faregrad er riktig Syns varslet er bra. Fokus på våte skred. Veldig usikker på kantkornen her. Klarte ikke finne noen i dag men har nett opp kommet til området.

Skredaktivitet

6. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ, S, SV. Over 300 moh

Snøprofil

15 cm F DF D, 45 cm 1F RG D, 4 cm 4F DF/PPgp D Syns dette lag var sånn mellom 4F-1F litt mykere en RG-lag over men ikke helt 4F egentlig. Litt hagel i nedre delen av dette lag ca 2 mm store korn., 3 cm K MFcr D, 20 cm P RG 1 test knyttet til snøprofilen Kunde ikke finne noen kantkorn kring skaren her.

ObsID: 271432

Sør-Troms / Senja

Snø

05.05.2021 kl. 18:32

892 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  mbie@obskorps Kommentar:  bildet viser brudd ved LBT på FCxr lag ved stor belastning
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  mbie@obskorps

Vær

Ikke nedbør -2,4 °C 0 m/s 5% skyer

Tester

LBT@45cmQ3

ECTN

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V over 400 moh naturlig utløste skred i soleksponert terreng etter at solinnstråling har gjort seg gjeldende ila dagen.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Kantkorn lag som er avrundet og noe påvirket av høye temperaturer i snødekket.

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Vindpakket hard Tørr opp til skoggrensen er snødekket kraftig solpåvirket. Solskare etter solnedgang. Over tregrensen er snødekket solpåvirket i soleksponert bratt terreng. I nordlige eksposisjoner og mindre solpåvirket terreng er det noe løs ubunden snø.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Generelt stabile forhold i fjellet. Kan forekomme vedvarende svakt lag av kantkorn, spesielt der solinnstråling har påvirket snødekket i mindre grad. Kraftig solinnstråling vil føre til naturlig utløste våte løssnøskred/flakskred i soleksponert terreng ila dagen i soleksponert bratt terreng. Skavlbrudd vil forekomme med mulighet for utløsning av skred i underliggende terreng. Værte neste 24 timer tilsier fortsatt kraftig solinnstråling. Det vil svekke snødekket ila dagen, men vil føre til gjennfrysning av snødekket etter solnedgang. Alpin start ved ferdsel i bratt terreng anbefales. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

5. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Det er ikke observert skredaktivitet på strekningen Sørreisa-Bardufoss- Finnsnes i dag

Snøprofil

41 cm 1F RG 1 mm D, 2 cm P MFcr D, 5 cm 4F/4F+ FC/FCxr 1 mm/1 mm D, 52 cm P MF D -3 °C @ 0 cm, -1 °C @ 10 cm, -1,6 °C @ 20 cm, -1,9 °C @ 30 cm, -1,8 °C @ 40 cm, -1,4 °C @ 60 cm, -1,3 °C @ 80 cm, -1 °C @ 100 cm

ObsID: 271347

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org