Snøskredvarsel for Salten søndag 05.12.2021

2
Moderat
Publisert:

Unngå skredterreng hvis du hører drønnelyder eller ser at det sprekker opp i snødekket. Dette er tegn på at du påvirker vedvarende svakt lag.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snødekke kan stedsvis være ustabil der det er dannet fokksnøflak opp på vedvarende svake lag av kantkorn eller overflaterim. Utbredelsen av disse vedvarende svake lag er nok ikke like stor som først fryktet. Vi vurderer at det kan være lett å løse ut snøskred for en skiløper enkelte steder, men vi forventer at det er få plasser hvor skredene blir stor på grunn av generelt magert snødekke. Vær oppmerksom på faretegn som skytende sprekker og drønnelyder og steder hvor fokksnøen er mykere/ tynnere. Husk også at konsekvenser av små skred kan bli mer alvorlig pga. oppstikkende steiner.
Snøoverflaten er generelt vindpreget av flere dager med hard vind. På snaufjellet er snøen ujevn fordelt og består generelt av fokksnø av ulike hardhet, enkelt steder kan det være avblåst til skare. Under skoggrensen er det tørr ubunden snø.
På torsdag ble det registrert nedføyket overflaterim. Observasjoner tyder på at overflaterim har nok en mer begrenset utbredelse enn først fryktet. Men det er fortsatt usikkerhet rundt utbredelsen av dette lag. Det er også observert omvandling til kantkorn noen steder i snødekket. Dette svake lag er mest utviklet der snødekke er tynt og generelt i område høyt til fjells og i indre strøk hvor temperaturen har vært lavere. Det er foreløpig få faretegn tilknyttet den.
Snødekket er fortsatt svært tynt og det er mye oppstikkende steiner. Det er snø til havnivå.
0 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra sørøst.
-18 °C til -11 °C på 1100 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst.
-26 °C til -14 °C på 1100 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Salten / FAUSKE

Snø

05.12.2021 kl. 10:43

5 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Mjønestindan sett fra Valnesfjord. Ujevnt dekke i høyden.

Snødekke

ObsID: 279300

Salten / BODØ

Snø

03.12.2021 kl. 14:15

677 moh

Sølve@Nordland_fk (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Sølve@Nordland_fk Kommentar:  Profil i vestvendt heng.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Sølve@Nordland_fk Kommentar:  Vanskelige forhold for fotografering. Foto av krystaller i kritisk lag.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredaktivitet

3. des. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Tester

ECTP7@25cmQ2 Bruddet går i tykt lag med små kantkorn. Antar det er nedføyket overflatekantkorn.

Vær

Ikke nedbør -10 °C 10 m/s fra SØ ↖ 30% skyer Heggmotinden er en forblåst plass. Det har vært mye vind fra SØ-NØ siden snøen som kom søndag og mandag. Andre steder i regionen har det vært mindre vind.

Skredfarevurdering

2 Moderat Før snøværet i helgen kom det snø som avsluttet som regn/fuktig snø. Det var også stor utbredelse av rim. Det kom mye snø søndag og mandag i ytre strøk. Videre utover uken har det blåst kraftig på utsatte steder fra NØ-Sø sektor. Det har også vært kaldt og relativt tynt snødekket som i tillegg til fukt nede i snødekket har gitt grunnlag for kankornutvikling både på overflaten og lengre nede. Det har imidlertid ikke vært mange fartegn/skredaktivitet de siste dagene. Det vurderes at det kan være lett å løse ut skred enkelte steder, men det vurderes at det er få plasser disse vil bli store. Hovedproblemet nå er at forholdene er uforutsigbare. Fortsatt kaldt vær gir vedvarende skredfare Varslet faregrad er for høy

Faretegn

Det er få faretegn. Fremprovoserte sprekker i fokksnø (se tidligere obs.)

Snødekke

50 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Vindpakket hard Tørr Det er en såle med smelteovandlet snø. I skogen er det løs snø, med små overflatekantkorn. Over skogsgrensen varierer snødekket. Det er mange rygger som er avblåst. Flere steder i snødekket er det registrert kankorn eller tendenser til kankorn. Ut fra det som er registrert på denne turen, virker ikke lagene å være spesielt kritiske.

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Ikke registrert på denne turen.

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels N, S, SV, V, NV over 300 moh

Snøprofil

15 cm 1F RG 1 mm D, 10 cm 4F/F FC 1 mm D Nedre del Små kantkorn. Muligens for små til å kalles kantkorn, men de er løse, blanke og kantete. Antar det er overlatekantkorn som er nedføyket., 12 cm 1F RG 1 mm D, 10 cm 4F FC 1 mm D, 10 cm K MF -12 °C @ 0 cm, -10 °C @ 10 cm, -6,8 °C @ 20 cm, -4,8 °C @ 30 cm, -3,2 °C @ 40 cm, -1,7 °C @ 47 cm, -1,2 °C @ 50 cm, -1,2 °C @ 57 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 279149

Salten / BODØ

Snø

03.12.2021 kl. 11:45

305 moh

Sølve@Nordland_fk (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Sølve@Nordland_fk
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Sølve@Nordland_fk Kommentar:  V vendt bratt heng. Sva under snøen.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Sølve@Nordland_fk
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Sølve@Nordland_fk Kommentar:  Små kantkorn
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Skytende sprekk ved hard tramp. Test utført i samme område.

Snøprofil

45 cm 1F RG 1 mm D, 2 cm F FC 1 mm D Hele laget, 8 cm 4F FC 1 mm D -9 °C @ 0 cm, -8,2 °C @ 5 cm, -7,6 °C @ 10 cm, -6,5 °C @ 20 cm, -5,3 °C @ 30 cm, -4 °C @ 40 cm, -2,5 °C @ 50 cm, -0,6 °C @ 55 cm

ObsID: 279142

Salten / BODØ

Snø

03.12.2021 kl. 11:10

271 moh

Sølve@Nordland_fk (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sølve@Nordland_fk Kommentar:  En av flere gravplasser i dette område.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Lett snøfokk I skoggrensen er det ca. 50 cm. 5 cm smeltfrys såle, med begynnende kantkorn utvikling mot bakken. 45 cm 4f fast pakke med DF/RG med overgang til kant. Vindskare på toppen i eksponerte området. Er på leting etter nedflyket rim, men har ikke funnet svake lag ennå.

ObsID: 279097

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org