Snøskredvarsel for Salten onsdag 27.05.2020

2
Moderat
Publisert:

Regn på snødekket øker skredfaren.Vær forsiktig i bratte heng med myk våt snø og i leområder i høyden med fokksnø.Unngå områder under glidesprekker og skavler.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Regn i lavlandet og snø i høyden vil øke vekten på snødekket. Dette medfører økende sannsynlighet for naturlig utløste skred i bratt terreng. Mest utsatt er de østlige midtre deler av regionen der det ser ut til å komme mest nedbør. I høyden vil det fortsatt ta litt tid før gamle nysnøflak stabiliserer seg. Unngå områder under glidesprekker og skavler.
Snødekket over skoggrensen varierer med høyde og eksponering. Opp til mildværgrensen er det fuktig/våt snø. I skyggevendte sider i høyden er det fortsatt tørrsnø og fokksnøflak. Under skoggrensen er snøen meget våt, og det har minket godt på snøen i solvendte sider.
Basert på skredaktivitet de siste dagene og observasjon fra naboregionen er det lokalt trolig dannet kantkorn i forbindelse med skarelag under siste ukes fokksnø. I høyden i indre deler av regionen er det også et vedvarende svakt lag av kantkorn som ble dannet tidligere i vinter. Observasjoner tyder imidlertid på at dette er vanskelig å påvirke da det ligger beskyttet av skarelag.
Det har de siste dager gått våte skred.
Observasjoner tirsdag fra Valnesfjordenområdet tilsier at snødekket har relativt god permeabilitet og gir følgelig begrenset opphopning av vann. Det er svært mye snø for årstiden, og det er store skavler mange steder. I områder med svaberg er det mange glidesprekker.
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst., endring til frisk bris fra sørvest om kvelden.
0 °C til 6 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1900 moh natt til tirsdag.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 - 7 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
-3 °C til 3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh natt til onsdag.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Salten / BODØ

Snø

26.05.2020 kl. 12:47

951 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Gravepunkt i nordvendt helning, ca. 950 m.o.h. De våteste lagene har et blålig skjær.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Lang og dyp sprekk langs toppskavl. Kvalhornet 962 m.o.h.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Snømengdene minker. Utsikt fra Kvalhornet mot Heggmovatnet.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Snømengdene minker. Utsikt fra Kvalhornet mot nord.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Kvalhornet. Snømengdene minker.

Tester

LBT@34cmQ3 God

Vær

Ikke nedbør 4,1 °C 8 m/s fra S ↑ 80% skyer Overskyet på formiddagen, lettere skyet fra ca. 13.

Skredfarevurdering

2 Moderat Ingen tegn til kantkorn under obstur opp til ca. 1000 m.o.h. Fortsatt flere gamle is-/skarelag et stykke ned i snøprofilene. Disse har nok relativt grei permeabilitet og gir følgelig begrenset opphopning av vann. Underliggende terreng opp til, og forbi, tregrensen virker frostfri og absorberer smeltevann godt. Skredproblem nå særlig knyttet til våte løssnøskred og glideskred. Ustabile toppskavler. Regnvær vil gi forbigående noe økt skredfare. Snømassene er allerede nokså vasstrukne. Is-/skarelag har relativt god permeabilitet. Varslet faregrad er riktig

Notater

Snøprofil ved tregrensen i separat observasjon.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 100 moh Øker med høye temperaturer, soleksponering og regn.

Ulykke/hendelse

Fant én fjellski ved tregrensen på vei opp mot Søndre Nattmålstuva. Den ble tatt med ned. Nå gjenstår det å finne eieren. Snø Påvirket ingenting Topptur

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 40 moh Våt løssnø Meget våt Generelt meget våt snø. Bærer fortsatt en skiløper greit, særlig over 650 m.o.h. Blir raskt løsere og våtere når solen får tak.

Faretegn

Mye vann i snøen

Skredaktivitet

Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. Ø, SØ, S, SV, V

Snøprofil

15 cm 1F MF 3 mm/0 mm V, 5 cm 1F MF 3 mm/0 mm V-S, 5 cm I MFcr 0 mm/0 mm, 10 cm 4F-1F MF 4 mm/0 mm W-V, 10 cm P MF 5 mm/0 mm W, 4 cm 1F MF/RG 0 mm/0 mm M, 2 cm I MFcr 0 mm/0 mm, 4 cm 1F MF 3 mm/0 mm W, 2 cm I MFcr 0 mm/0 mm, 6 cm 4F MF 2 mm/0 mm W, 4 cm I MFcr 0 mm/0 mm, 5 cm 1F MF 3 mm/0 mm W, 7 cm P MF 3 mm/0 mm W, 1 cm I IF 0 mm/0 mm 0 °C @ 0 cm, 0,2 °C @ 10 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 50 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 70 cm, -0,1 °C @ 80 cm Merk: Et tørrere (m) lag omtrent midt i snøpakken med små avrundede korn.

ObsID: 237047

Salten / FAUSKE

Snø

26.05.2020 kl. 12:04

926 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Forgrunn: svær og lang sprekk langs toppskavl på Kvalhornet. Bakgrunn: våte skred fra Nordre Nattmålstuva.
ObsID: 237023

Salten / FAUSKE

Snø

26.05.2020 kl. 10:39

338 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Rask snøprofil. Smelteformer (MF) hele veien, men varierende hardhet og fuktighet. Mest vått i toppen (v-s). Massive og frosne polykrystaller (MFpc) ved bakken
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Lag med massive og frosne polykrystaller (MFpc) ved bakken, 5-6 mm.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Profil ved tregrensen. Mange gamle is-/skarelag nedi snøen også her. Disse er nokså porøse og har nok god permeabilitet.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Opp fra P-plass under Søndre Nattmålstuva. Snø hele veien, men mengdene minker.

Snødekke

Snøprofil

Tekst kommer senere.

ObsID: 237011

Salten / BODØ

Snø

25.05.2020 kl. 10:46

435 moh

Krille (**)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Krille
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Krille

Snødekke

ObsID: 236911

Salten / FAUSKE

Snø

24.05.2020 kl. 20:50

900 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  kjus@nortind
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Glideskred i syd eksposisjon på Eitråskardtinden og på Kvalhornet i forgrunnen.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Bilde fra toppen av Kvalhornet med utsyn mot vest.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  kjus@nortind

Vær

Ikke nedbør 1,6 °C 5 m/s fra SØ ↖ 70% skyer Fint vær med lite vind også i høyden. Gradvis mer blå himmel fra turstart kl 19 til turslutt kl 23.

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Våte flakskred Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 800 moh og 200 moh Glideskred kan lage middels til store flakskred. Observert i flere eksposisjoner og ulike høyder. Fortrinnsvis der underlaget er sva og der sola får tak, men også observert i nordlige heng.

Våte løssnøskred Svært lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 100 moh Det er lett å skape våte løssnøskred i bratte heng i alle eksposisjoner. Mulig der det ligger snø. Fortrinnsvis over 100 moh. Lettere der solvarmen tar.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 50 moh Våt løssnø Fuktig Fortsatt mye snø i fjellet. Snøen er soft (fuktig og løs i toppen. Glir lett ut i bratte heng). Jevnt fordelt. Ingen lagdelinger funnet i området.

Faretegn

Ingen faretegn observert Temperaturene ser ut til å holde seg slik vi har hatt det de siste døgn. Varmt i bratte solhellinger, men ingen dramatisk temperaturstigning generelt i fjellet de neste par døgn.

Skredaktivitet

24. mai. I løpet av dagen (+02:00) Det registreres mange sol/varmepåvirkede skred fra bratte hellinger i alle eksposisjoner. Ingen av disse er store skred (opp til str 2). Videre registreres endel glide skred i flere eksposisjoner. Noen av disse er str 2/3.

Snøprofil

ObsID: 236857

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org