Snøskredvarsel for Salten lørdag 30.05.2020

3
Betydelig
Publisert:

Vi venter våte naturlig utløste flakskred på grunn av temperaturstigning. Unngå potensielle løsneområder og utløpsområder for skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i terreng brattere enn 30 grader. Unngå også utløpssoner.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det ventes ikke nedbør, men temperaturen stiger utover dagen og det vil bli mildt høyt til fjells. Det vil kunne gå naturlig utløste skred, særlig dersom sola titter fram. Det finnes vedvarende svake lag i snødekket i høyden, vær spesielt oppmerksom der snødekket er tynt eller mykt. Her er det lettere å påvirke disse lagene. Unngå områder under glidesprekker og skavler. Skvalbrudd kan løse ut skred i fjellsiden under.
Snødekket over skoggrensen varierer med høyde og eksponering. Det er for det meste fuktig/våt snø. I skyggevendte sider i høyden kan det fortsatt finnes tørrsnø og fokksnøflak. Under skoggrensen er snøen gjennomvåt, og det har generelt minket godt på snøen.
Basert på skredaktivitet denne uken og observasjon fra naboregionen er det lokalt trolig dannet kantkorn i forbindelse med skarelag under forrige ukes fokksnø. I høyden i indre deler av regionen er det også et vedvarende svakt lag av kantkorn som ble dannet tidligere i vinter. Observasjoner tyder imidlertid på at dette er vanskelig å påvirke da det ligger beskyttet av skarelag. Økte temperaturer kan imidlertid påvirke dette.
Det har de siste dager gått våte skred.
Observasjon fra Fauskeområdet tilsier at snødekket har relativt god dreneringsevne, men snødekket er generelt vått og det er stor vannføring i elver og bekker. Det er svært mye snø for årstiden, og det er store skavler mange steder. I områder med svaberg er det mange glidesprekker.
15 mm i døgnet, opp mot 30 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sørvest., endring til bris fra vest om ettermiddagen.
-1 °C til 2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra sørvest.
-1 °C til 7 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Stigende temperatur og mindre skyer utover dagen

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Salten / BODØ

Snø

30.05.2020 kl. 18:30

651 moh

Krille (**)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Krille

Vær

13 °C

Skredaktivitet

30. mai. I løpet av dagen Våte flakskred Ett (1). 1 - Små Få bratte heng. N Observert i kikkert fra vei. Var også mange våte løssnøskred.

ObsID: 237608

Salten / Valnesfjord/Salten

Snø

28.05.2020 kl. 22:02

421 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Snøprofil i SSØ helling på Søndre Nattmålstuva/p618
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  Kommentar:  Søylebrudd ved tilført stor kraft (lille blokktest). Ca 80-90 cm dybde.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Fortsatt mye snø rett etter parkering ved Kvalhornet (90 cm på flatmark)
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Fortsatt mulig å gå på ski fra bil, men snøen begynner å vike for brrflekkene. Stor snøsmelting og hissige elver/bekker. Mye vann og veldig våt snø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Snødekket høyere på fjellet. Voksende barflekker, men fortsatt mye snø. Snøen bærer godt.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Innsynk med ski

Faretegn

Mye vann i snøen Snøen er generelt veldig våt til våt fra topp til bunn. Varslet mye nedbør form av regn kommende døgn.

Snødekke

120 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 50 moh Våt løssnø Meget våt Det ligger fortsatt mye snø i terrenget. Måler 100-120 cm på flatmark. Snøgrensen kryper oppover, men det er fortsatt mulig å gå med ski fra bil. I fjellet begynner det å tine frem områder med barflekker, men stort sett er det godt med snø. Innsynk med ski på beina er ca 5-10 cm. Innsynk uten ski varierer fra 15-25 cm. Snøen bærer med andre ord godt enda.

Tester

CTN Ingen brudd ved CT test. Gjennomførte så en blokktest på søyla og måtte tilføre stor kraft før brudd langt nede (ca 80-90 cm dyp). Foretok noen spadetester som gav utglidning på 15 cm, 45 cm og 80 cm. Alle utglidningene måtte tilføres tildels stort drag.På 80 cm måtte jeg tilføre et betydelig drag i spaden.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 1000 moh og 200 moh Skredproblemet vi møter mot helgen nå knytter seg til temperaturøkning og dårlige bindinger i snøpakken. Vi får tildels mye nedbør i form av regn som både vil svekke bindingene i snøen og tilføre økt vekt på dekket. Snøpakken virker dog å kunne drenere vannet godt. Over 1000 meter er det varslet lavere temperatur det neste døgnet med relativt stort snøfall. Mot helgen vil temperaturene også i høyden stige markant og skredfaren vil preges av dette.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Skredfaren i observert område ligger akkurat nå på en fg2, men med varslet stor nedbør form av regn under 1000 moh og snø over dette vil det nok nærme seg en fg3. Helga med varslede høye temperaturer kan raskt skape krevende forhold i alle høyder og eksposisjoner. Varslet faregrad er riktig På obsturen i Valnesfjorden var faregraden på 2, men med nattens varslede regn/nedbør er det nok helt riktig at faregraden står som 3.

Vær

Regn 3,3 °C 8 m/s fra V → 100% skyer Været var litt av og på, men mest på! Regn på turen opp i fjellet og opphold mens arbeidet med snøpakken foregikk. Så ble kranene skrudd på igjen. Mildt med 8 grader på P-plass og 3,3 grader på 450 moh. Stor vannføring i alle elver og bekker. Tydelig snøsmelting fra igår til idag.

Skredaktivitet

28. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Rester etter skred fra et par dager siden, men ingen ferske skred observert i besøkt område. Noe dårlig sikt i fjellet begrenser full oversikt.

Snøprofil

15 cm F-4F MF 1 mm/0 mm V, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 15 cm 4F-1F MF 1 mm/0 mm V, 3 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 15 cm 1F MF 0 mm/0 mm V, 1 cm I IF 0 mm/0 mm, 10 cm 4F MF 0 mm/0 mm W, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 15 cm 4F-1F MF 0 mm/0 mm W, 1 cm I IF 0 mm/0 mm, 10 cm 1F-P MF 0 mm/0 mm W, 1 cm I IF 0 mm/0 mm, 25 cm P MF 0 mm/0 mm W 0 °C @ 0 cm, -0,1 °C @ 10 cm, -0,1 °C @ 20 cm, -0,1 °C @ 30 cm, -0,1 °C @ 40 cm, -0,1 °C @ 50 cm, -0,1 °C @ 60 cm, -0,1 °C @ 70 cm, -0,1 °C @ 80 cm, -0,1 °C @ 90 cm, -0,1 °C @ 100 cm, -0,1 °C @ 110 cm, -0,1 °C @ 120 cm

ObsID: 237310

Salten / FAUSKE

Snø

28.05.2020 kl. 19:48

437 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  kjus@nortind

Snøprofil

ObsID: 237309

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org