Snøskredvarsel for Salten søndag 31.05.2020

3
Betydelig
Publisert:

Det ventes naturlig utløste våte skred på grunn av høye temperaturer og solinnstråling. Unngå potensielle løsneområder og utløpsområder for skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i terreng brattere enn 30 grader. Unngå også utløpssoner.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Høye temperaturer til fjelltoppnivå gjør at faren for naturlig utløste våte skred fortsetter. Soloppvarming bidrar ytterligere til dette. Det vil og være lett for en skiløper å utløse våte løssnøskred i bratt terreng. Vær ekstra forsiktig i områder hvor det kan finnes svake lag av kantkorn i snødekket. Utbredelsen er begrenset, men skred på dette laget vil bli store! Opphopning av vann i snødekket kan føre til blå laguner som gjør snødekket svært ustabilt. Dette kan føre til sørpeskred. Unngå terreng som leder vann og utløpsområder for eventuelle sørpeskred. Unngå områder under skavler og glidesprekker og unngå utløpssoner. Skavler kan løse ut skred i fjellsiden under!
Snødekket over skoggrensen varierer med høyde og eksponering. Det er for det meste fuktig/våt snø. Under skoggrensen er snøen gjennomvåt, og det har generelt minket godt på snøen.
I høyden i indre deler av regionen har det vært et vedvarende svakt lag av kantkorn som ble dannet tidligere i vinter. Observasjoner tyder imidlertid på at dette er vanskelig å påvirke da det ligger beskyttet av skarelag.
Det har de siste dager gått våte skred.
Observasjon fra Fauskeområdet tilsier at snødekket har relativt god dreneringsevne, men snødekket er generelt vått og det er stor vannføring i elver og bekker. Det er svært mye snø for årstiden, og det er store skavler mange steder. I områder med svaberg er det mange glidesprekker.
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra sørvest.
-1 °C til 7 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Stigende temperatur og mindre skyer utover dagen

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra sørøst.
5 °C til 11 °C på 1100 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Salten / FAUSKE

Snø

31.05.2020 kl. 16:28

6 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Flere våte skred og skavlbrudd i soleksponerte heng. Helt ferske. Her fra Innertind.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Voksende glidesprekk, Kistrandryggen.
ObsID: 237646

Salten / FAUSKE

Snø

31.05.2020 kl. 13:31

968 moh

Krille (**)

Skredaktivitet

31. mai. I løpet av dagen Våte flakskred Ett (1). 1 - Små Få bratte heng Ett flakskred bland mange løssnøskred. Observert med kikkert. Uklart med tidpunkt for skredet. Dette gjelder også observert skred ved skyttarbratten igår.

ObsID: 237609

Salten / BODØ

Snø

30.05.2020 kl. 18:30

651 moh

Krille (**)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Krille

Vær

13 °C

Skredaktivitet

30. mai. I løpet av dagen Våte flakskred Ett (1). 1 - Små Få bratte heng. N Observert i kikkert fra vei. Var også mange våte løssnøskred.

ObsID: 237608

Salten / Valnesfjord/Salten

Snø

28.05.2020 kl. 22:02

421 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Snøprofil i SSØ helling på Søndre Nattmålstuva/p618
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  Kommentar:  Søylebrudd ved tilført stor kraft (lille blokktest). Ca 80-90 cm dybde.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Fortsatt mye snø rett etter parkering ved Kvalhornet (90 cm på flatmark)
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Fortsatt mulig å gå på ski fra bil, men snøen begynner å vike for brrflekkene. Stor snøsmelting og hissige elver/bekker. Mye vann og veldig våt snø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Snødekket høyere på fjellet. Voksende barflekker, men fortsatt mye snø. Snøen bærer godt.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Innsynk med ski

Skredfarevurdering

3 Betydelig Skredfaren i observert område ligger akkurat nå på en fg2, men med varslet stor nedbør form av regn under 1000 moh og snø over dette vil det nok nærme seg en fg3. Helga med varslede høye temperaturer kan raskt skape krevende forhold i alle høyder og eksposisjoner. Varslet faregrad er riktig På obsturen i Valnesfjorden var faregraden på 2, men med nattens varslede regn/nedbør er det nok helt riktig at faregraden står som 3.

Faretegn

Mye vann i snøen Snøen er generelt veldig våt til våt fra topp til bunn. Varslet mye nedbør form av regn kommende døgn.

Vær

Regn 3,3 °C 8 m/s fra V → 100% skyer Været var litt av og på, men mest på! Regn på turen opp i fjellet og opphold mens arbeidet med snøpakken foregikk. Så ble kranene skrudd på igjen. Mildt med 8 grader på P-plass og 3,3 grader på 450 moh. Stor vannføring i alle elver og bekker. Tydelig snøsmelting fra igår til idag.

Snødekke

120 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 50 moh Våt løssnø Meget våt Det ligger fortsatt mye snø i terrenget. Måler 100-120 cm på flatmark. Snøgrensen kryper oppover, men det er fortsatt mulig å gå med ski fra bil. I fjellet begynner det å tine frem områder med barflekker, men stort sett er det godt med snø. Innsynk med ski på beina er ca 5-10 cm. Innsynk uten ski varierer fra 15-25 cm. Snøen bærer med andre ord godt enda.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 1000 moh og 200 moh Skredproblemet vi møter mot helgen nå knytter seg til temperaturøkning og dårlige bindinger i snøpakken. Vi får tildels mye nedbør i form av regn som både vil svekke bindingene i snøen og tilføre økt vekt på dekket. Snøpakken virker dog å kunne drenere vannet godt. Over 1000 meter er det varslet lavere temperatur det neste døgnet med relativt stort snøfall. Mot helgen vil temperaturene også i høyden stige markant og skredfaren vil preges av dette.

Tester

CTN Ingen brudd ved CT test. Gjennomførte så en blokktest på søyla og måtte tilføre stor kraft før brudd langt nede (ca 80-90 cm dyp). Foretok noen spadetester som gav utglidning på 15 cm, 45 cm og 80 cm. Alle utglidningene måtte tilføres tildels stort drag.På 80 cm måtte jeg tilføre et betydelig drag i spaden.

Skredaktivitet

28. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Rester etter skred fra et par dager siden, men ingen ferske skred observert i besøkt område. Noe dårlig sikt i fjellet begrenser full oversikt.

Snøprofil

15 cm F-4F MF 1 mm/0 mm V, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 15 cm 4F-1F MF 1 mm/0 mm V, 3 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 15 cm 1F MF 0 mm/0 mm V, 1 cm I IF 0 mm/0 mm, 10 cm 4F MF 0 mm/0 mm W, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 15 cm 4F-1F MF 0 mm/0 mm W, 1 cm I IF 0 mm/0 mm, 10 cm 1F-P MF 0 mm/0 mm W, 1 cm I IF 0 mm/0 mm, 25 cm P MF 0 mm/0 mm W 0 °C @ 0 cm, -0,1 °C @ 10 cm, -0,1 °C @ 20 cm, -0,1 °C @ 30 cm, -0,1 °C @ 40 cm, -0,1 °C @ 50 cm, -0,1 °C @ 60 cm, -0,1 °C @ 70 cm, -0,1 °C @ 80 cm, -0,1 °C @ 90 cm, -0,1 °C @ 100 cm, -0,1 °C @ 110 cm, -0,1 °C @ 120 cm

ObsID: 237310

Salten / FAUSKE

Snø

28.05.2020 kl. 19:48

437 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  kjus@nortind

Snøprofil

ObsID: 237309

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org