Snøskredvarsel for Salten torsdag 04.06.2020

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i i bratte heng med myk våt snø. Hold avstand til skavler og til mulige utløpsområder for skred og til fjellsider med glidesprekker.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med løs våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Stigende temperaturer igjen medfører snøsmelting høyere opp og det medfører mer vann til stede som svekker bindinger i snøen. Det vil være lett for en skiløper å løse ut våte løssnøskred i bratt terreng. Skred kan også løsne naturlig, spesielt tilknyttet bart fjell og i bratte rennesystemer. Vær særlig oppmerksom der sola får tak. Vær forsiktig i potensielle utløpsområder for skred. Ha fortsatt fokus på muligheter for skavlbrudd og glideskred.
Opp til 600-1000 moh er det våt grovkornet snø, men det minker daglig godt på snøen. Under 300-500 moh er det lite snø igjen i terrenget, mens det fortsatt ligger mye i høyden for årstiden.
I høyden i indre deler av regionen har det vært et vedvarende svakt lag av kantkorn som ble dannet tidligere i vinter. Observasjoner tyder imidlertid på at dette er vanskelig å påvirke da det ligger beskyttet av skarelag.
Mandag ble det observert ferske våte skred ved Innertid i Fauske. Det har blitt observert flere løssnøskred og enkelte små flakskred i bratt terreng i helgen.
Det er tirsdag fra Valnesfjordenområdet observasjoner på fortsatt glidesprekker i ulike eksposisjoner der snø ligger på bratte sva eller i bratt terreng med gressundelag. Skavlene begynner å bli mindre.
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
-1 °C til 5 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1400 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 4 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst.
1 °C til 9 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 2200 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Salten / FAUSKE

Snø

03.06.2020 kl. 17:58

6 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Snødekke, Mjønestindan. Snøgrense kryper oppover. Sett fra Valnesfjord.

Snødekke

ObsID: 237907

Salten / FAUSKE

Snø

02.06.2020 kl. 11:00

565 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  kjus@nortind
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Bildet viser sø flankene på Eitråskardtinden. Helt under toppen er det bruddkant etter et flakskred med skredmassene fordelt nedover flanken. Lenger ned er det glidesprekkker med utglidde flak. Samme sees i venstre kant av bildet.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Bilde av østflankene på Kvalhornet. Store glidesprekker og utglidning av flak. Noe av dette er noen dager gammelt, men sprekkene har åpnet seg mer.
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Vær stemning på tur mot Nordre Nattmålstuva
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Bilde mot øst. Voksende partier med barflekker.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Halvveis ned i snødekket.

Skredfarevurdering

2 Moderat I observert område vurderes skredfaren til fg 2. Snøen er kompakt og har drenert fuktighet godt gjennom hele snøpakken. Øverste 10 cm er våt og vil lett kunne gli ut i bratt terreng, men generelt er forholdene stabile. Mye av skavlene i observert område har krympet og begynner å representere mindre potent fare. Glidesprekker og glideskred er fortsatt en fare. Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør 9,5 °C 4 m/s fra SV ↗ 70% skyer Overskyet, men med glimt av sol. Relativt stille i fjellet og stor vannføring i elver/bekker.

Snødekke

0 cm nysnø Våt Snøen bærer overraskende bra fra vei til topps. Innsynk er ca 5-10 cm uten ski. Nydelig skikjøring fra 750 moh til bil. Litt sug fra ca 300 moh, men helt ubetydelig. Fortsatt masse snø i terrenget. 300 cm der jeg grov snøprofil (i SØ helling på 570 moh på tur mot Nordre Nattmålstuva). Det begynner likevel å våres i fjellet med flere store områder med barflekker. Enkelte steder (gjerne i søkk og på flater) kan de øverste 5-10 cm med snø være våt+.

Faretegn

Ingen entydige faretegn i observert område. Fortsatt glidesprekker i ulike eksposisjoner der snø ligger på bratte sva eller i bratt terreng med gressundelag. Snøen virker konsolidert generelt og faretegnene knytter seg til glidesprekker og skavlbrudd. Skred fra helga observeres. Ingen dagsferske.

Skredaktivitet

Glideskred 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Over 700 moh Det er glideskred i flere eksposisjoner. Mange av disse er ikke helt ferske, men flere glidesprekker har åpnet seg mer de siste dagene og muligheten for glideskred er åpenbar. Det er stor vannføring i elver/bekker og snøsmeltingen er merkbar.

Snøprofil

10 cm F-4F MF 0 mm/0 mm W-V, 10 cm 1F MF 0 mm/0 mm W, 0 mm/0 mm, 2 cm I IF 0 mm/0 mm, 60 cm 1F-P MF 0 mm/0 mm W, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 10 cm 4F-1F MF 0 mm/0 mm M-W, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 20 cm 1F-P MF 0 mm/0 mm M-W 0 °C @ 0 cm, -0,1 °C @ 10 cm, -0,1 °C @ 20 cm, -0,1 °C @ 30 cm, -0,1 °C @ 40 cm, -0,1 °C @ 50 cm, -0,1 °C @ 60 cm, -0,1 °C @ 70 cm, -0,1 °C @ 80 cm, -0,1 °C @ 90 cm, -0,1 °C @ 100 cm, -0,1 °C @ 110 cm, -0,1 °C @ 120 cm

ObsID: 237824

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org