Snøskredvarsel for Salten lørdag 06.06.2020

2
Moderat
Publisert:

Våte flak- eller løssnøskred kan forekomme. Vær varsom i løsneområder og utløpsområder for skred. Hold avstand til skavler og fjellsider med glidesprekker.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med løs våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Relativt høye temperaturer og sol bidrar til stor snøsmelting og det fører til at det er mye vann til stede i snøen. Bindinger svekkes og våte flakskred og løssnøskred kan løsne naturlig i bratte heng. Sannsynligheten øker utover dagen når temperaturen stiger. Mest utsatt er de fjellsider der sola får tak og spesielt rundt bart fjell og i bratte rennesystemer. Vær også forsiktig i potensielle utløpsområder for skred. Det vil også være lett for en skiløper å løse ut våte løssnøskred i bratt terreng. Vær også observant der det er skavler. Disse kan knekke og løse ut skred i fjellsiden under. Ha også fokus i og under områder med glidesprekker. Her kan det løsne glideskred.
Opp til rundt 1000 moh er det våt/fuktig grovkornet snø. Generelt er det i høyden mye snø for årstiden, mens det under 300-500 moh er lite snø igjen i terrenget.
I høyden i indre deler av regionen har det vært et vedvarende svakt lag av kantkorn som ble dannet tidligere i vinter. Det er usikkert hvor potent dette er nå.
Fredag meldes det fra Valnesfjorden at snøgrensen ligger på ca.150 moh. På ca.700 moh. ble det observert fortsatt lagdeling og over 800 moh. opphopning av vann over islag nede i snødekket.
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst.
2 °C til 8 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
2 °C til 8 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Salten / FAUSKE

Snø

06.06.2020 kl. 14:31

10 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Snødekke, Mjønestindan. Snøgrense kryper oppover. Sett fra Valnesfjord.

Snødekke

ObsID: 238232

Salten / SØRFOLD

Snø

06.06.2020 kl. 14:30

689 moh

Michael@nortind (**)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Michael@nortind
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Michael@nortind

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Flere glideskred observert i dag i dette område. Et på str 2/3.

Vær

15 °C 30% skyer

Snødekke

Snøgrense på 100 moh Annet Fuktig Ski på fra E6

ObsID: 238246

Salten / FAUSKE

Snø

05.06.2020 kl. 12:45

964 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Snødekke, sett fra Kvalhornet. Mot NV.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Snødekke, sett fra Kvalhornet. Mot N.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Snødekke, sett fra Kvalhornet. Mot NØ.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Beskjeden innsynkning. Kvalhornet.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Snøprofil og LBT, nær toppen av Kvalhornet 960 m.o.h. Betydelig opphopning av vann over islaget, som ligger rett over bakken. Hele snøpakken er smelteomvandlet MF men med ulik hardhet, fra I/K til 4F. Løsest i nedre halvdel. Generelt store polykrystaller over og under gamle lag med is.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Betydelig opphopning av vann over islaget, som ligger rett over bakken. Sørpe (s) umiddelbart over isen.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Brudd ved LBT går ikke i lag med sørpe (s), men i overliggende lag med løs og meget våt snø (v).

Faretegn

Mye vann i snøen

Skredfarevurdering

2 Moderat Skredfaren stiger til moderat når temperaturen stiger midt på dagen/ettermiddagen og er primært knyttet til våte løssnøskred. Det er observert opphopning av vann over islag i snø over 800 m.o.h., men jeg får ikke brudd i dette under stabilitetstest. Betydelig snøsmelting nå. Mer beskjedne snømengder i de bratteste og mest soleksponerte sidene. Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør 6 m/s fra NØ ↙ 30% skyer Lettere skydekke utover dagen. Betydelig varmere på ettermiddagen.

Snødekke

Ikke snøfokk Våt løssnø Meget våt Snødekket er jevnt over vått (v) men samtidig fast på formiddagen. Liten innsynkning. Mykner opp på ettermiddagen. Se egen observasjon om snødekke fra P-plass til tregrensen.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små over 600 moh Generelt mindre snø i bratte og soleksponerte heng nå, men høye temperaturer og kraftig solinnstråling bidrar til fortsatt fare for våte løssnøskred, særlig på ettermiddagen.

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Vanskelig å løse ut 2 - Middels over 800 moh Opphopning over is mot bakke, som ikke ser ut til å være et problem på lavere høyder.

Skredaktivitet

I løpet av den siste uken har det gått mange våte løssnøskred og glideskred. Få av de observerte skredene antas å være dagsferske.

ObsID: 238118

Salten / FAUSKE

Snø

05.06.2020 kl. 11:32

706 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Kjapp snøprofil på 700 moh, under Kvalhornet. På denne høyden er det flere lag i snøen, fra løs F ved bakken til hard I/K i gamle islag. Store polykrystaller over og under islagene, og de er jevnt over meget våte V. Brudd ved LBT i løs lag ved bakken. Moderat kraft.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Snødekke, Kvalhornet.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Nordre Nattmålstuva, sett fra Kvalhornet. Lite snø igjen her, men spor av små våte løssnøskred og glideskred.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Søkestang på 3 m.

Snødekke

Stor variasjon i snødekke i høyden. Betydelig mindre snø nå i bratte og soleksponerte heng. Andre steder overgår dybden lengden på søkestang (3 m).

Snøprofil

ObsID: 238096

Salten / FAUSKE

Snø

05.06.2020 kl. 10:16

366 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Snødekket ved tregrensen, opp mot Kvalhornet via Søndre. Smelteomvandlet og vått (v), men fast. Ubetydelig innsynkning med ski.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Flekkvis snø opp til ca 150 moh, deretter mer sammenhengende dekke.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Flekkvis snø opp til ca 150 moh, deretter mer sammenhengende dekke.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Flekkvis snø opp til ca 150 moh, deretter mer sammenhengende dekke.

Snødekke

ObsID: 238080

Salten / FAUSKE

Snø

03.06.2020 kl. 17:58

6 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Snødekke, Mjønestindan. Snøgrense kryper oppover. Sett fra Valnesfjord.

Snødekke

ObsID: 237907

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org