Snøskredvarsel for Salten tirsdag 01.12.2020

1
Liten
Publisert:

Det er generelt lite snø. I høyden kan det være små ustabile fokksnøflak.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå bratte heng med fersk fokksnø der det også finnes terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er få områder som har nok snø til å gi skredfare, men nedbøren fra mandag kan ha lagt igjen en god del snø i høyden. I kompaniskap med vind kan det ha dannet seg ustabile fokksnøflak i leområder. Synkende temperaturer tirsdag gjør at snødekket stabilisere seg raskt. Det blir litt lavere snøgrense, men under skoggrensen er skiføret fortsatt fraværende.
Under skoggrensen er det svært lite eller ingen snø. Over 500 moh ligger det en liten såle av skaresnø. Flekkvis ligger det noe mer snø i forsenkninger og her er det fokksnøansamlinger.
Det har vært vekslende temperaturer og snøgrensen går stadig opp og ned.
5 - 10 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra nordvest., endring til bris fra sør om ettermiddagen.
-10 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 200 moh natt til tirsdag.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Salten / FAUSKE

Snø

01.12.2020 kl. 11:00

485 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  CT11@25Q2 Brudd i lag med nedføyket nysnø.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Fersk vindtransportert snø i lommer. Generelt i fjellet over 400 meter. Begrenset omfang.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Ca på 600 meter.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Snødekke

15 cm totalt Lett snøfokk 4 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Snødekket er skrint og består av lommer med myke flak (vindtransport) og eller eksponert crust.

ObsID: 243412

Salten / FAUSKE

Snø

01.12.2020 kl. 10:04

476 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  kjus@nortind
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Det ligger lommer med vindtransportert snø i østlige heng. Det er relativt lite snø og disse lommene representerer ingen stor fare for skred. Generelt er det lite snø i fjellet, men den vindransporterte snøen er ustabil. Bildet er tatt på ca 450 moh på S Nattmålstuva og viser p618 i bakgrunnen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Bildet er tatt fra området p618 (S Nattmålstuva) mot Kvalhornet og Eitråskardtinden. Viser snødekket slik det er pr nå.

Skredfarevurdering

1 Liten Det er liten skredfare i observert område, men det kan finnes enkeltseng og lommer med innelåst snø der det kan gå små til harmløse flakskred. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Det er noe vindtransport av snø over 400 meter, men det er beskjedne mengder og representerer liten fare. Dog kan det være lommer og enkeltseng som kan gi små flakskred som er lette å løse ut. Det dreier seg om myke flak (F-4F).

Tester

CTE2@12cmQ2 Dårlig Det myke flaket går lett til brudd. Testen er gjort i en lomme med vindtransportert snø som er ustabil pr nå. Lite snø i terrenget og lommene med vindtransportert snø er små. Skred kan ikke bli store.

Vær

Snø -2,5 °C 7 m/s fra V → 70% skyer Stort sett oppholdsvær, men med snøbyger. Lite snø generelt. Ca 1 minusgrad på parkering og ca 3 cm nysnø på bakken. Noe vind og snøfokk i høyden (mest over 700 moh).

Snødekke

15 cm totalt Lett snøfokk 4 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Lite snø tilgjengelig for vindtransport. Snødekket egner seg best for fottur helt opp til ca 700 moh. Snødekket bærer preg av eksponert skare, men med lommer av myk, bundet snø.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små NØ, Ø, SØ, S over 500 moh Lite snø generelt i fjellet. Lokale lommer med vindtransportert snø.

Skredaktivitet

1. des. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

10 cm F-4F RG/DF 0 mm/0 mm D, 0,5 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 2 cm 4F RG/DF 0 mm/0 mm D Skiktovergang Nedføyket nysnø over skarelaget. , 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 3 cm 4F RG/DF 0 mm/0 mm D, 10 cm 4F-1F MFcl 0 mm/0 mm D-M -3 °C @ 0 cm, -2 °C @ 5 cm, -1,6 °C @ 10 cm, -1 °C @ 11 cm, -0,3 °C @ 15 cm, -0,1 °C @ 20 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 243407

Salten / FAUSKE

Snø

29.11.2020 kl. 11:05

6 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Mjønestindan sett fra Valnesfjord. Snøgrense har trukket seg litt opp igjen.

Snødekke

ObsID: 243091

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org