Snøskredvarsel for Salten torsdag 03.12.2020

1
Liten
Publisert:

Det er generelt lite snø. I høyden kan det være små ustabile fokksnøflak.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå bratte heng med fersk fokksnø der det også finnes terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredfaren har begrenset utbredelse og er knyttet til enkelte heng mot de høyeste toppene. Her kan det ligge ustabil fokksnø i områder som samler snø. Mildværet som var onsdag har trolig påvirket høyt til fjells og det kraftige vinden ventes å ha fraktet bort det mest av den løse snøen.
Onsdag er det igjen mildt og vindfullt og under skoggrensen er det svært lite eller ingen snø. Over 500 moh ligger det en liten såle av skaresnø. Flekkvis ligger det noe mer snø i forsenkninger og her er det fokksnøansamlinger.
Det har vært vekslende temperaturer og nysnøgrensen går stadig opp og ned.
2 mm i døgnet, opp mot 8 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sør.
-8 °C til 0 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst.
-7 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Salten / FAUSKE

Snø

03.12.2020 kl. 11:36

592 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Kvalhornet, 962 m.o.h. Typisk snøfordeling i høyden. Lett snøfokk når vinden bikker kuling (fra sør).

Snødekke

ObsID: 243722

Salten / FAUSKE

Snø

03.12.2020 kl. 11:27

562 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Gravepunkt nær Søndre Nattmålstuva. Store frosne MFpc-krystaller mot bakken, lag med fokksnø på toppen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Snøen samler seg i fordypninger, som i dette bekkeleiet.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Relativt myk fokksnø der den har samlet seg.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Snøen ujevnt fordelt. Her fra ca. 500 m.o.h. mot Kvalhornet.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Ubetydelig med snø (og skiføre) under 450-500 m.o.h.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Kvalhornet, 962 m.o.h. Typisk snøfordeling i høyden. Lett snøfokk når vinden bikker kuling (fra sør).

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket myk Tørr Ubetydelig med (våt) snø under 450-500 m.o.h., men derfra er det skiføre og tørr snø. Vindpåvirket dekke over 500 m.o.h., ujevnt fordelt. Snøen har primært samlet seg i fordypninger i terrenget, og kanskje ikke like mye i utpregede lesider (skiftende vindretninger?). Der snøen har samlet seg er den relativt myk. Beskjeden snøfokk når vinden nærmer seg kuling.

Tester

LBT@15cmQ3 Bindingene mellom lag i fokksnøen er blitt relativt gode.

LBT@60cmQ3 Brudd går først ved bakken.

Vær

Ikke nedbør 0 °C 10 m/s fra S ↑ 100% skyer Vindstille i lavlandet, frisk bris fra sør på gravepunkt, liten kuling på 600 m.o.h.

Skredfarevurdering

1 Liten Ubetydelige snømengder under 450-500 m.o.h. Fra 500-600 m.o.h. har snøen primært samlet seg i fordypninger, mindre i observerbare leheng. Kombinasjon lite snø og OK bindinger mellom lag i fokksnø der den forekommer, tilsvarer meget liten skredfare. Uten påfyll av snø vil skredfaren forbli liten. Varslet faregrad er riktig Fokksnø kan kanskje fjernes som et aktivt skredproblem.

Snøprofil

30 cm 4F-1F RGlr 1 mm D, 2 cm K MFcr, 3 cm P MF, 2 cm K MFcr, 8 cm P RG 1 mm, 15 cm K MFpc 4 mm Nederste lag med frosne MFpc, stor variasjon i størrelse på krystallene og i bindinger. -0,2 °C @ 0 cm, -1,5 °C @ 10 cm, -0,8 °C @ 20 cm, -0,4 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 50 cm, 0 °C @ 60 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 243721

Salten / FAUSKE

Snø

01.12.2020 kl. 11:00

485 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  CT11@25Q2 Brudd i lag med nedføyket nysnø.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Fersk vindtransportert snø i lommer. Generelt i fjellet over 400 meter. Begrenset omfang.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Ca på 600 meter.

Snødekke

15 cm totalt Lett snøfokk 4 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Snødekket er skrint og består av lommer med myke flak (vindtransport) og eller eksponert crust.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 243412

Salten / FAUSKE

Snø

01.12.2020 kl. 10:04

476 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  kjus@nortind
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Det ligger lommer med vindtransportert snø i østlige heng. Det er relativt lite snø og disse lommene representerer ingen stor fare for skred. Generelt er det lite snø i fjellet, men den vindransporterte snøen er ustabil. Bildet er tatt på ca 450 moh på S Nattmålstuva og viser p618 i bakgrunnen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Bildet er tatt fra området p618 (S Nattmålstuva) mot Kvalhornet og Eitråskardtinden. Viser snødekket slik det er pr nå.

Snødekke

15 cm totalt Lett snøfokk 4 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Lite snø tilgjengelig for vindtransport. Snødekket egner seg best for fottur helt opp til ca 700 moh. Snødekket bærer preg av eksponert skare, men med lommer av myk, bundet snø.

Tester

CTE2@12cmQ2 Dårlig Det myke flaket går lett til brudd. Testen er gjort i en lomme med vindtransportert snø som er ustabil pr nå. Lite snø i terrenget og lommene med vindtransportert snø er små. Skred kan ikke bli store.

Vær

Snø -2,5 °C 7 m/s fra V → 70% skyer Stort sett oppholdsvær, men med snøbyger. Lite snø generelt. Ca 1 minusgrad på parkering og ca 3 cm nysnø på bakken. Noe vind og snøfokk i høyden (mest over 700 moh).

Skredaktivitet

1. des. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Det er noe vindtransport av snø over 400 meter, men det er beskjedne mengder og representerer liten fare. Dog kan det være lommer og enkeltseng som kan gi små flakskred som er lette å løse ut. Det dreier seg om myke flak (F-4F).

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små NØ, Ø, SØ, S over 500 moh Lite snø generelt i fjellet. Lokale lommer med vindtransportert snø.

Skredfarevurdering

1 Liten Det er liten skredfare i observert område, men det kan finnes enkeltseng og lommer med innelåst snø der det kan gå små til harmløse flakskred. Varslet faregrad er riktig

Snøprofil

10 cm F-4F RG/DF 0 mm/0 mm D, 0,5 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 2 cm 4F RG/DF 0 mm/0 mm D Skiktovergang Nedføyket nysnø over skarelaget. , 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 3 cm 4F RG/DF 0 mm/0 mm D, 10 cm 4F-1F MFcl 0 mm/0 mm D-M -3 °C @ 0 cm, -2 °C @ 5 cm, -1,6 °C @ 10 cm, -1 °C @ 11 cm, -0,3 °C @ 15 cm, -0,1 °C @ 20 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 243407

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org