Snøskredvarsel for Salten fredag 14.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Snødekket er fremdeles vått og ustabilt, og når vedvarende svake lag blir fuktige kan det gå store skred. Vær obs på faren for våte flakskred og glideskred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er mildt i fjellet hele døgnet og litt nedbør som regn opprettholder faren for våte skred, som enten kan løsne av seg selv eller være lett å løse ut for en skikjører. Etter hvert som varmen og fuktigheten trenger ned til de vedvarende svake lagene kan det løsne større, våte flakskred. Faren for glideskred og skavlbrudd øker med vedvarende mildvær.
Varmt vær, tidvis sol og nedbør som regn har fuktet opp snøoverflaten nesten til fjelltopphøyde. I skyggefulle partier høyt til fjells kan det være tørr snø under den fuktige overflaten, men generelt begynner snøen å bli våt og smelteomvandlet og uten lagdeling i flere eksposisjoner og høydenivåer. Generelt er det mest snø i østvendte leområder.
Det finnes kantkorn i overgangen mellom gammel skare og fokksnø høyt i snødekket som er i ferd med å fuktes opp i øst-, sør og vestvendte heng. I nord og nordøstvendte fjellsider kan dette laget fremdeles være tørt. I høyfjellet, over 800 moh, er det fortsatt et vedvarende svakt lag av kantkorn dypt i snødekket. Flere observasjoner fra indre strøk viser at det kan ligge lag av begerkrystaller og/eller mindre utviklede kantkorn i bunn av snødekket.
1-4 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
0 °C til 4 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1-4 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst.
-2 °C til 3 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Salten / SØRFOLD

Snø

14.05.2021 kl. 12:52

748 moh

LeneP@forsvaret (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  LeneP@forsvaret Kommentar:  Skredaktivitet langs sør-østsiden av Kjerringtind. Der ser ut som en kominasjon av løssnø- og flakskred. Løsnet ved skaret mellom Kjerringtind og Torneshatten ned mot Kjerringvika. Mange slike skred i fjellområdene omkring i alle himmelretninger.

Vær

Ikke nedbør 5 °C 3 m/s fra Ø ←

ObsID: 272311

Salten / BODØ

Snø

14.05.2021 kl. 12:50

845 moh

LeneP@forsvaret (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  LeneP@forsvaret Kommentar:  Skredaktivitet midt i bildet ned fra eggen på Aurnestind. Ser ut som nedfall fra klipper som har dratt med seg våtsnø nedover fjellsiden. Flere slike skred observert i området i ulike himmelretninger.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  LeneP@forsvaret Kommentar:  Heggmotind og Mjønestindan sett ifra nord.

Vær

Ikke nedbør 5 °C 3 m/s fra Ø ← 70% skyer Fint vær med sol og lite vind. I går var det lavt skydekke.

ObsID: 272304

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org