Snøskredvarsel for Salten torsdag 20.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i bratte heng med myk, våt snø. Hold avstand til skavler og fjellsider med glidesprekker.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Våte løssnøskred kan løses ut av skiløpere i bratt terreng, spesielt utsatt er solvendte heng. Våte naturlig utløste løssnøskred kan også forekomme. Høyt til fjells kan det finnes vedvarende svake lag i snødekket. Sannsynligheten for at det løsner skred på eldre vedvarende svake lag er liten, men kan ikke utelukkes helt.
Snøoverflaten er fuktig/våt helt til topps. Det er mildt i regionen, samt fravær av nattefrost og utstråling på grunn av overskyet vær. Snøgrensen kryper stadig oppover og ligger på ca. 300 moh. Lavest i indre deler og nordvendte sider. Generelt er det mest snø i østvendte leområder.
I høyfjellet, over 800 moh, er det fortsatt et vedvarende svakt lag av kantkorn dypt i snødekket. Laget ligger under opptil flere lag med is, og er generelt svært vanskelig å påvirke.
0-3 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
-1 °C til 6 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Av og til sørvest frisk bris i utsatte områer.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm i døgnet, opp mot 5 mm i mest utsatt område.
Bris fra sør.
-3 °C til 3 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Salten / FAUSKE

Snø

20.05.2021 kl. 12:32

6 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Mjønestindan sett fra Valnesfjord. Her er snøgrensen og tregrensen nokså sammenfallende.

Snødekke

ObsID: 273886

Salten / FAUSKE

Snø

18.05.2021 kl. 12:26

947 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Gravepunkt på Kvalhornet, 950 m.o.h. Kistrandryggen og Mjønestindan i bakgrunnen.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Snøprofil. Det meste her er smelteformer, og snøen er jevnt over våt og fast, +/- 1F. Islagene ser ut til å drenere greit.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Gamle kantkorn klassifiseres nå som smelteformer.
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 9 Av:  Tester Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Snøoverflaten er våt, men bærer stort sett godt på formiddagen.
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 9 Av:  Tester Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Tegn til råtten snø under snøoverflaten på steder med myr og i terreng som fører vann.
Bilde Av Tester
Bilde 6 av 9 Av:  Tester Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Fjellene bak Heggmovatnet, sett fra Kvalhornet. Lite snø å se mot vest.
Bilde Av Tester
Bilde 7 av 9 Av:  Tester Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Eitråskartind sett fra Kvalhornet.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Ingen utslag på ECT. Først ved massiv belastning løsner blokken i det som en gang var kantkorn.
Bilde Av Tester
Bilde 9 av 9 Av:  Tester Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Observasjonsturens siste sving, ca. 200 m.o.h.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh

Snødekke

Ikke snøfokk Våt Mulig å gå på ski fra ca. 200-250 m.o.h. Snødekket er vått, men stort sett fast. Stedvis råtten snø under snøoverflaten, særlig over myrer og terreng som fører vann. Enkelte steder over 450 m.o.h. var det antydning til regnskare på overflaten på formiddagen. Snømengdene har minket betraktelig på få dager.

Skredfarevurdering

1 Liten Generelt stabile snøforhold i fjellet etter dager med betydelig snøsmelting. Fuktigheten drenerer godt gjennom snødekket, som begynner å bli relativt homogent. Det vil nok fortsatt være mulig for en skikjører å dra med seg små våte løssnøskred i de bratteste hengene, iallfall dersom solen skulle komme frem. Snøforholdene forventes å være stabile de neste dagene. Varslet faregrad er for høy

Vær

Ikke nedbør 4,2 °C 11 m/s fra S ↑ 80% skyer For det meste skyet. Godt med vind fra sør i høyden, trolig liten kuling i kastene. Den kjølige vinden bremser snøsmeltingen i høyden.

Tester

ECTX God

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snøprofil

10 cm 1F MF W-V, 0,5 cm K IF Porøs is, drenerer greit., 7 cm 1F MF V, 0,5 cm I IF, 12 cm 1F MF W-V, 30 cm 1F MF W-V, 1 cm I IF, 4 cm 4F MF W-V, 25 cm 4F-1F MF W-V, 1 cm I IF, 19 cm P/1F MF W-V 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 110 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 273688

Salten / FAUSKE

Snø

18.05.2021 kl. 12:02

964 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps

Snødekke

ObsID: 273686

Salten / FAUSKE

Snø

18.05.2021 kl. 10:14

226 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps

Snødekke

ObsID: 273660

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org