Snøskredvarsel for Sunnmøre lørdag 03.12.2016

3
Betydelig
Publisert:

Lokalt mye nedbør og vind fører til økt skredfare. Vær forsiktig i leområder og andre terrengformasjoner hvor vinden legger fra seg ustabile nysnøflak.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i bratt terreng der skredproblemet finnes og i utløpssoner. Naturlig utløste skred er forventet. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

I høyden vil kraftig vind fra V og nedbør som snø føre til at det fortsetter å legge seg opp ustabile nysnøflak i leområder, særlig i Ø. I ferske leheng vil det være lett å løse ut str 2 skred. Der det er store henteområder for snø vil pålagringen i utsatte leheng kunne bli så stor at det kan gå naturlig utløste skred opp mot str 3. Stigende temperatur og nedbør vil under mildværsgrensen (400-800 moh) gi fare for våte løssnøskred. Det er begrensede mengder snø her, men denne vil bli gjennomvåt av regn. Skredfaren vurderes stigende til 3 -betydelig
Kraftig bygevær fra V/NV de siste dagene har gitt store påfyll med snø i høyden. Tidvis har det også snødd helt ned i lavlandet. Snøen er ujevnt fordelt i terrenget, med mest snø i skjermede formasjoner mot Ø og S. Rygger og fremstikkende formasjoner er mange steder avblåst. Det er litt såle fra tidligere snøfall i skjermede formasjoner over 400-600 moh, ellers ingen. Hovedskredproblemet er nysnøflak som har lagt seg opp i forbindelse med de kraftige bygene. Hovedsakelig i Ø og S. Observatører har de siste dagene meldt om drønn i snødekket og at det er lett å løse ut mindre skred i ferske nysnøflak. Fredag er det fortsatt bygevær fra NV. Det er registrert rundt 30 mm nedbør siste døgn mange steder i regionen.

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snø

03.12.2016 kl. 18:50

190 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Faregrad i øyeblikket: 3 - Betydelig. Begrunnelse: Har kome mykje regn i høgda, samt temperaturstigning. Forventer enda mer regn også i høgda.. Mest utsatte strekning i øyeblikket: FV63 Valldalen - . Vurderinga er basert på observasjoner fra veg. Antatt utvikling neste 24 timer: uforandret. Begrunnelse: Det er meldt meir regn som da vil tynge snømengdene ytterligere..

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Stort snøfall

ObsID: 104717

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snø

02.12.2016 kl. 14:01

411 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Faregrad i øyeblikket: 1 - Liten. Vurderinga er basert på observasjoner fra veg. Antatt utvikling neste 24 timer: Uforandret.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 104598

Sunnmøre / Steinen, Standaleidet

Snø

02.12.2016 kl. 13:03

827 moh

Stig Løland@obskorps (***)

Tester

ECTN25@40cmQ3 God De fleste steder er bindinger gode, måtte lete for å finne ting som ga resultater. Generelt virker snødekket relativt stabilt på dagens obstur. Men i høyden har det vært mer vind så problemet er nok større her.

Skredfarevurdering

2 Moderat Vindtransportert snø gir moderat skredfare. Pass på i høyden og spesielt i renner og søkk som har ligget i le for vinden. En enkelt skiløper akn løse ut store nok skred til å begrave/skade en person. Lenger inn i landet er nok problemet større med tørrere vær/snø der. Gunstige temperaturer vil stabilisere snødekket. Det er meldt om snø over 4-600 m, men med lite vind. Skredfaren antas ikke å stige på bakgrunn av dette. Varslet faregrad er riktig Det stemmer bra.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Liten tilleggsbelastning Mulig 2 - Middels Noen bratte heng Ø, SØ, S, SV over 700 moh Muligheter er beskrevet ut fra at jeg antar at problemet er større høyere opp enn det jeg observerte på 750. Det finnes lagdelinger og med mer vind i høyden vil det ha blitt dannet større flak. Spesielt i søkk og renner vil det sannsynligvis ligge flak som en enkelt skiløper kan løse ut. Ut fra snømengde er det trolig at disse blir str2.

Snødekke

75 cm totalt Lett snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig Snø fra 0 moh i natt som gikk over til regn i dag. Fra 2-300 m sludd og snø. Greit skiføre fra ca 400. Her starter også lagdeling (mulig den også er lenger ned, men her er det i praksis ikke skiføre. Innsykning til ankel med ski på. Rett over/i/under tregrensa ligger snøen relativt jevnt fordelt, men i høyden er rygger avblåst. Renner og søkk har mer snø.

Faretegn

Ferske sprekker Oppsprekkinger rundt ski og små flak som løsner i små testheng rundt steiner o.l. Tegn på fersk snøtransport i søkk og renner. Var aldri over 750 moh og sannsynligvis er dette mer utbredt høyere i terrenget.

Skredaktivitet

2. des. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet pga dårlig sikt var det vanskelig å få full oversikt, men ingen skred observert. Løssnø har glidd ut på stupbratte sva, uten å løse ut noe under.

ObsID: 104586

Sunnmøre / Volda

Snø

02.12.2016 kl. 13:01

62 moh

Stig Løland@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
ObsID: 104585

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

02.12.2016 kl. 10:46

749 moh

Stig Løland@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
ObsID: 104534

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

02.12.2016 kl. 10:16

722 moh

Stig Løland@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Ectn25@40 Overgang mellom fin og grovkorna lag.
ObsID: 104533

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

02.12.2016 kl. 10:04

641 moh

Stig Løland@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Lite testheng. Mjukt flak12 cm glir ut på skarelag.

Faretegn

Ferske sprekker

ObsID: 104525

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

02.12.2016 kl. 09:59

618 moh

Stig Løland@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
ObsID: 104524

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

02.12.2016 kl. 09:31

437 moh

Stig Løland@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett: 

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Oppsprekking rundt ski

ObsID: 104521

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

02.12.2016 kl. 09:17

424 moh

Stig Løland@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
ObsID: 104514

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

02.12.2016 kl. 09:16

424 moh

Stig Løland@obskorps (***)

Vær

Snø

ObsID: 104508

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

01.12.2016 kl. 21:38

905 moh

Håvard Myklebust (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett: 

Vær

Hagl

Notater

Snøprofil med enkel blokktest på 900moh i Fingersida i kveld. Ca.7 cm med hagl i toppen, blokk løyste ut ved tre lette slag. Ca.110cm med snø i området.

ObsID: 104476

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

01.12.2016 kl. 19:52

63 moh

Stig Løland@obskorps (***)

Vær

Snø 0 °C 1 m/s fra N ↓ 100% skyer Snø fra ca 200. Sludd og yr under dette

ObsID: 104507

Sunnmøre / STRANDA

Snø

01.12.2016 kl. 13:29

141 moh

Ingrid@NVE (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett: 

Snødekke

Har kjørt strekninga Volda-stranda. Det har snøa/sludda/regna siste dagane, og det har lagt seg meir snø i indre strøk enn i ytre strøk. I Hornindal ligg er det opptil 30 cm snø på 300 moh, medan det berre er nokre få cm på tilsvarande høgde i ytre strøk. Det er bygevær.

ObsID: 104380

Sunnmøre / Fjord

Snø

30.11.2016 kl. 15:34

851 moh

knutinge@svv (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  10 cm nysnø. 90 cm fokksnø. 45 cm våt omdannet snø. Profil representativ for leheng over 800
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Kommentar:  Testheng med påfølgende ECT på 800m

Skredfarevurdering

2 Moderat Nysnøen siste døgn har lagt seg på hardere vindtransportert snø fra helga. Eldre smelteomvandlet snø ligger stedvis under fokksnøem. Stabilitetstester i dag viste at selv om det er lagdeling i gammel fokksnø skal det svært stor belastning til for å påvirkes. Hovedskredproblemet ligger i fersk innblåst snø over nedsnødd nysnø. Det var svært lett å løse ut små skred i bratt terreng, men kun 10-20 cm bruddkant. Det er fortsatt lite snø i terrenget og utbredelsen begrenser seg foreløpig til enkelte små heng der det har samlet seg nok snø. Fg 2 Fortsatt nedbør gir gradvis større utbredelse av skredproblemet, men det er begrenset med løs snø tilgjengelig ved ny vindøkning

Vær

Snø -4 °C 5 m/s fra N ↓ 100% skyer

Notater

Ectp1@10cm q2

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Liten tilleggsbelastning Mulig 1 - Små Noen bratte heng NØ, Ø, SØ, S over 700 moh

ObsID: 104198

Sunnmøre / Volda

Snø

30.11.2016 kl. 14:36

0 moh

RF@rkh-skredgruppe (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Ca 25cm med tørr snø.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Mye bygeaktivitet tidligere på dagen, med noe høyere temperatus. Akkurat under observasjonen, klart vær, vindstille og ca 2-3 minus.

Vær

Snø -2 °C fra SV ↗ Mye bygevær. Endel vind. Skyfritt og vindstille ved observasjon

Notater

Ved vindpåvirkning vil det meste som ligger over ca 400moh lett kunne flytte på seg.

Snødekke

30 cm totalt Moderat snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 100 moh. Snøgrense på 550 moh

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Noe vindtransportert snø på utsatte steder. Ca 25 cm med nysnø.

ObsID: 104196

Sunnmøre / Fjord

Snø

30.11.2016 kl. 12:39

931 moh

knutinge@svv (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Mot øst

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Noe vind over skoggrensa

ObsID: 104160

Sunnmøre / Fjord

Snø

30.11.2016 kl. 10:50

391 moh

knutinge@svv (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Mot pusken

Snødekke

30 cm totalt 15 cm nysnø Nysnøgrense på 200 moh. Snøgrense på 200 moh Fuktig Nysnøen er i ferd med å bli tørr ved 450 moh. Blanding av snø og haggel. Gammel snø er våt og gir en god sålr

Vær

Snø -1 °C 100% skyer Kraftige byger med litt vond i skogen

ObsID: 104158

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org