Snøskredvarsel for Sunnmøre onsdag 11.03.2020

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområder der det samler seg fokksnø, feks. bak rygger, i søkk og renneformasjonar. Det er lettest å løse ut skred der fokksnølaget er tynt eller mykt.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nedbør og kraftig vind gjør at skredfaren øker. Det vil legge seg ferske fokksnøflak i lehellinger som vil være lette å løse ut. Det kommer mest nedbør vest i regionen, og skredfaren vil være størst der. Enkelte naturlig utløste skred kan ikke utelukkes.
Snøoverflaten er variert etter påvirkning fra sol, kraftig vind og deretter mildvær opp til om lag 1200-1400 moh søndag. Høyt til fjells finnes hard fokksnø, mens lenger ned vil en finne skare og våt snøoverflate, alt etter høydenivå og eksponering. Det er sparsomt med løssnø i terrenget. Over 1000 moh er det mer snø enn normalt.
Det er tidligere rapportert om delvis kantkornutvikling på Nordvestlandet, men observasjonene er spredte. Slike lag er ikke vurdert å være aktive skredproblem.
Mandag gikk det et lite skred over fylkesvei 5892 i Storfjorden.
3 - 7 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst., endring til liten kuling fra sørøst om ettermiddagen.
-9 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
17 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sørvest.
-8 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om formiddagen.
Delvis skyet.
Mest nedbør i vest.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snø

11.03.2020 kl. 12:27

75 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Andre

Vær

Ikke nedbør 6 °C Leira (5moh) kl 12:30 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Sterkt minkende snømengder opp til 500-600m. FV5892 Kalvatn - Viddal er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Yr melder lavare temperaturer og litt snø neste døgn..

ObsID: 221200

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snø

11.03.2020 kl. 11:16

15 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Vær

Regn 5 °C Festøy til standal (0moh) kl 11:17 0 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn. Snøfokk siste døgn.

ObsID: 221174

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

10.03.2020 kl. 14:13

677 moh

Vemund@Friluftsliv_HiVolda (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Vemund@Friluftsliv_HiVolda
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Vemund@Friluftsliv_HiVolda
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTX God

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Svært vanskelig å løse ut Ukjent SV, V, NV under 600 moh Fuktig snø lengere ned med god stabilitet, over 800 meter er det forventet kaldere snø som blir vindtranspotert og kan skape tykke lag med fokksnø.

Vær

Snø fra Ø ← 100% skyer

Snøprofil

10 cm F DF M, 10 cm 4F MF M, 15 cm 1F MF M, 10 cm P RG M, 15 cm P MF, 30 cm 1F MF, 20 cm 4F MF 1 test knyttet til snøprofilen

Skredfarevurdering

2 Moderat Fokkdannelse i høyden over 800 meter, under vil det være stabilt og bra. Pass opp for le-heng hvor det vil samle seg mye vindtranspotert snø. Vil stabilisere seg over tid Varslet faregrad er riktig

Snødekke

120 cm totalt Lett snøfokk Våt løssnø

ObsID: 221028

Sunnmøre / VANYLVEN

Snø

10.03.2020 kl. 13:00

811 moh

Kaijonny@naturguide_Hivolda (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaijonny@naturguide_Hivolda
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Kaijonny@naturguide_Hivolda
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Kaijonny@naturguide_Hivolda
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTX Middels Ingen utslag på spadetesten, men ved å skubbe litt på nyaste/øverste laget rundt testområdet, så sklei det av relativt enkelt og med en "clean cut".

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: På grunn av mykje vind i fjellet i det siste er det mykje vindtransportert snø. Liten kuling på obesrvasjonstidspunktet, også meldt liten kuling i to døgn framover, så det er venta at vindtransportert snø blir eit enda større faremoment dei neste dagane.

Vær

Snø 0 °C 11 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Kraftige vindkast med snøfokk, spesielt på åpne sletter og hevingar i terrenget.

Snøprofil

20 cm F RG 0 mm, 30 cm F MF 3 mm, 20 cm 4F MF 2 mm, 55 cm 1F RG 0 mm, 15 cm P RG 0 mm, 13 cm 1F MF 1 mm, 2 cm I IF 3 mm, 15 cm 1F MF 3 mm Kan tydelig sjå forandringene i temperatur den siste veka, spesielt plussgradane som har vore i helga. 20 øverste cm er ganske tørr, mens neste 50 cm er grovkorna og ganske våt og laus etter eit par varme dagar, før vi finn tørrare og hardare snø lenger nede igjen.

Skredfarevurdering

2 Moderat Skredproblemet er fokksnø (flakskred) i utsatte heng med vindtransportert snø. Stort sett i leside mot vest, nordvest, nord og nordøst. Faregrad 2 er riktig på dette tidspunktet, men veiret er i ferd med å skifte ila dagen. Med mykje nysnø og kraftig vind dei neste 2-3 døgna vil skredfaren bli betydelig større. Det er og meldt faregrad 3 frå i morgon av. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

170 cm totalt Kraftig snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 400 moh. Snøgrense på 300 moh Vindpakket myk Fuktig Veldig varierande snødybde ettersom det er mykje vindtransportert snø i fjellet. Nær toppar på rundt 1000 moh i loside er det nesten bært, mens i leside kan det vere fleire meter djupt.

ObsID: 221074

Sunnmøre / Ørsta

Snø

09.03.2020 kl. 10:59

11 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

9. mar 10:59 (+01:00) Snø på FV. 5892 løsnet fra fjell/dalside >200m over veg. Anslått skredvolum: <100m^3. Blokkert veglengde: Kun i grøft.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 220843

Sunnmøre / STRANDA

Snø

08.03.2020 kl. 13:08

509 moh

RuneB (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Regn 8 °C 1 m/s fra S ↑ 100% skyer Mye vind i høyden

Tester

CTN God Vippet blokka ut og fannt q3 @1 m 20cm nede i grovkornet snø

Snødekke

165 cm totalt

Snøprofil

5 cm F MF 0 mm/0 mm W, 30 cm F MF 0 mm/0 mm M, 1 cm P 0 mm/0 mm, 10 cm 1F MF 2 mm/0 mm M, 5 cm 1F 0 mm/0 mm, 1 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 15 cm 1F MF 2 mm/0 mm, 1 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 10 cm 1F MF 0 mm/0 mm, 20 cm 4F MF 0 mm/0 mm, 15 cm P MF 0 mm/0 mm, 20 cm 4F MF 3 mm/0 mm, 2 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 25 cm 4F MF 3 mm/0 mm W 1 test knyttet til snøprofilen Ingen vann på bakken men veldig fuktig. Denne profil er gravet i skogen.

ObsID: 220685

Sunnmøre / STRANDA

Snø

08.03.2020 kl. 11:51

785 moh

carlwernhoff (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

CTN God

LBT Ingen brudd

Snøprofil

20 cm 4F MF W, 15 cm 1F RG M, 1 cm P MFcr M, 20 cm P RG M, 5 cm 4F MFcr M, 15 cm P RG D, 15 cm P MF D, 15 cm P RG D, 10 cm P MF M, 3 cm 4F MF 4 mm M 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 220654

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org