Snøskredvarsel for Sunnmøre torsdag 01.04.2021

2
Moderat
Publisert:

Stabile forhold i lågare fjellområde, men varierande høgt til fjells. Sola svekker stabiliteten midt på dagen, og vindauke gir flakdanning i tørr snø.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

I lågare fjellområde er snøen stort sett stabil. Fuktig snødekke vil fryse til i klarvêret om natta, men tine igjen der sola tar utover dagen. I solvendt terreng vil stabiliteten i snødekket svekkast litt midt på dagen. Aukande vind om ettermiddagen vil høgt til fjells og i skuggesider, føre til auka vindtransport. Her kan det vere muleg å løyse ut middels store skred, der tørr snø bind seg i flak. Enkelte stader høgt til fjells kan ein framleis finne kantkornlag djupt i snødekket. Sannsynlegvis er det vanskeleg å påverke slike lag, og utbreiinga av skredproblemet er truleg avgrensa til få, utsette heng. Skred som går på slike lag, kan bli store.
Mandag føremiddag vart snøen fukta av regn og mildvêr høgt til fjells. Over mildvêrsgrensa blåste nysnøen inn i nordvendte leformasjonar. Det ligg mest snø i leheng som vender mot nord og aust. Det er lite snø for årstida, og under tregrensa er det stort sett snøfritt.
Kantkornlag djupt i snøen danna under kulde i januar og februar, kan framleis vere eit problem nokre stadar høgt til fjells over 1300 - 1400 moh.
Måndag vart det rapportert om fleire skred i mildvêret, mellom anna i Trandalen, Bondalen, Valldalen og ved Sykkylven.
Onsdag morgon var det på Roaldshornet (1050 moh) i Stranda -4 °C og rolege vindforhold.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-8 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om formiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 5 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest., endring til frisk bris fra vest om ettermiddagen.
-10 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sunnmøre / Fjord

Snø

31.03.2021 kl. 20:22

1221 moh

Bjørnar@Obskorps (**)

Skredhendelse

29. mar 20:22 Vått flakskred 3 - Store Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 1216 moh og sluttet på 767 moh I renne eller forsenkning

Ulykke/hendelse

Vart utkalling og skredaksjon på dette. Litt uvisst om det var dette som va meldt inn. Men det var iallefall ingen andre store skred i sida. Nysnø oppå alle skred unntatt nokre små solutløyste laussnøskred. Snø Leteaksjon igangsatt

ObsID: 264973

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

31.03.2021 kl. 17:12

955 moh

Bjørnar@Obskorps (**)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps

Skredhendelse

29. mar 00:26 Vått flakskred 3 - Store Naturlig utløst N-vendt Skredet startet på 1042 moh og sluttet på 938 moh 100 cm høy og 60 m bred bruddkant Brattheng Gjekk truleg mandag under mildværet. Over vatnet og ned i passasjen eit lite stykke

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting

ObsID: 264992

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

31.03.2021 kl. 17:00

1176 moh

SebSun (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Rett under toppen, merk søkestang helt til bunns. Over 3.5m snødybde på teststed.
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 10 Av:  Tester Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Vassdalstind bak
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 10 Av:  Tester Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Etter brudd
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 10 Av:  Vær Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Mot Vassdalstind
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 10 Av:  Vær Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Mot Ø
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Tydlige skarelag/is på 90 og 100 cm dybde.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Laginndeling.
Bilde Av Faretegn
Bilde 8 av 10 Av:  Faretegn Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Mot Vassdalstind. Tydelig mindre løssnøskred fra tirsdag-onsdag.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 9 av 10 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Eksempel bilde på skredaktiviteten, dette litt under observasjonspunkt. Mot Vassdalstind.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 10 av 10 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Fortsatt vinterstemning over 1200moh, dette fra toppen av Vassdalstind.

Vær

Ikke nedbør -5,5 °C 2 m/s 30% skyer

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mindre Løssnøskred fra rygger og topper over 1000 moh, generelt på fjellet.

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er stor variasjon i fjellet. Tydelig påskestemning i snøen under 1000 moh, fortsatt vinter over 1200moh. Ut på dagen, hvor solen har stått på, vil faren for løssnøskred være tilstede generelt på fjellet. Vedvarende lag av kantkorn er fortsatt sannsynlig i noen heng, høyt I fjellet. Dette spessielt i sider hvor solen ikke når til. Det tidligere varslede "nedføyket nysnø" ser ut til å ha stabilisert seg i snødekket. Dette vil, gitt værvarselet, trolig fortsette ila torsdag-fredag. Varslet faregrad er riktig

Tester

LBT@80cmQ3 Over 3.5m snødybde. Brudd ved stor tilleggsbelastning, måtte knekkes ut.

Snødekke

Ikke snøfokk Nysnøgrense på 750 moh. Snøgrense på 700 moh Vindpakket myk Mykpakket fokksnø øverste 10cm.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Snøgrensen ligger på ca 700moh. På mine to observasjoner denne dagen ble ingen svake lag funnet, men gitt snødybden i denne observasjonen er det sannsynlig at det tidligere vedvarende svake laget fortsatt kan være tilstede høyt i fjellet. Spessielt hvor solen ikke har nådd til. Skredproblemet finnes hovedsakelig i solvendte sider og forverres utover dagen, sett opp mot solinnstråling og temperatur.

Skredaktivitet

31. mar. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Mange bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Over 1000 moh Dette er generelt sett løssnøskred av minimal betyding for skiløper. I bratt nok terreng med terrengfeller kan problemet likevel være relevant. Hovedsakelig i solvendte sider, men observert i alle himmelretninger.

Snøprofil

15 cm 4F/1F DFbk 1 mm D, 10 cm K RG 2 mm D, 85 cm P RG 1 mm D, 1,5 cm I MFcr 4 mm D, 1 cm I IF D, 17 cm P MF 3 mm D, 1,5 cm I MFcr 4 mm D -8,2 °C @ 0 cm, -0,9 °C @ 10 cm, -1,2 °C @ 20 cm, -1 °C @ 30 cm, -1,5 °C @ 40 cm, -1,7 °C @ 60 cm, -1,4 °C @ 80 cm, -1,1 °C @ 100 cm, -0,6 °C @ 120 cm, -0,3 °C @ 130 cm Over 3.5m snødybde. Temperaturprofilen bærer preg av endring i solinnstråling. Skygge i området ca 30-60 min før test.

ObsID: 264994

Sunnmøre / Fjord

Snø

31.03.2021 kl. 15:56

1359 moh

callewernhoff (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Lavt till fjellsport og i SV-S-SÖ sektor är det generellt väldigt stabilt. Nordliga sektorer i batteriet leformasjoner har der observerts 2 st flakskred idag som trolig utlösts ila natten till idag. Varslet faregrad er riktig

Tester

CTN God

Snøprofil

5 cm F PP D, 1 cm I IF D, 10 cm 1F RG 0 mm D, 1 cm I IF D, 40 cm P RG D 1 test knyttet til snøprofilen Nedersta lag virker som ett fuktig fokksnö som sedan har frusit. Väldigt hardt och en del MF inne bland RG

ObsID: 264957

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

31.03.2021 kl. 14:54

812 moh

SebSun (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Mot S
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Mot N
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Blokk tatt ut
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Q3, utydelig lag med noe større partikler smelteformer enn resten av snødekket.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Mot S
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Mot Vassdalstind
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Mot N

Vær

Yr 4 m/s 50% skyer Yr i form av regn under 700-800moh, snø over.

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mindre Løssnøskred fra rygger og topper over 1000 moh, generelt på fjellet.

Tester

LBT@80cmQ3 140cm snødybde. Fersk fokksnø øverste 10 cm, smelteformer resten. Bruddet gikk på stor tilleggsbelastning, i lag med noe større partikler smelteformer.

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket myk Tydelig skille i snødekket over 700-800moh: slusj under, vindpakket myk over.

ObsID: 264993

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

31.03.2021 kl. 14:45

1078 moh

Bjørnar@Obskorps (**)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps

Vær

fra NØ ↙ 50% skyer Skya fyrst på dag, letta bra opp etter kl 15 ca.

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Skildring: Solfonner løsna frå stein. Tynn skare som glilag. Tynt med nysnø oppå. Blir veldig små men glir langt.

Skredfarevurdering

1 Liten Generelt stabile forhold. Fokksnøen set seg kjapt. I nord er det kaldare, men rundt 3-5 cm utblåst ubunden tørrsnø. Den eldre fokksnøen i nord og aust frå tidlegare i veka har sett seg iallfall frå 1200 og ned. Solfonner og sluff i komplekst terreng utgjer den største fara slik eg ser det. Men sjølv dei ser ut til å vere små. Sola vil fortsette å ta. Ny pålagring torsdag kveld med muligheit for sol fredag. Vil fornye problemet. Då kan solfonnene bli større. Ev Fersk fokksnø vil auke faren. Varslet faregrad er for høy

Snødekke

Ikke snøfokk 7 cm nysnø Nysnøgrense på 600 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Mjuk Fokksnø i alle himmelretningar. Fuktig mot sola. Våt i bratt sør. Tørr i alle nordlege aspekt. Litt tjukkare lag i aust. Rakk å verte skorpe når sola gjekk også i aust.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små Ø, SØ, S, SV, V over 700 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ over 1000 moh

ObsID: 264991

Sunnmøre / SYKKYLVEN

Snø

31.03.2021 kl. 12:15

982 moh

Hilderiks (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Hilderiks

Vær

Bygevêr på natta/morgonen, opphald, sol og vindstille på formiddagen.

Skredaktivitet

31. mar. I løpet av dagen Våte løssnøskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ. Mellom 1000 moh og 900 moh

ObsID: 264956

Sunnmøre / Fjord

Snø

31.03.2021 kl. 09:53

971 moh

callewernhoff (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  callewernhoff

Skredaktivitet

31. mar. 0-6 Våte flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. N, NØ, Ø. Mellom 800 moh og 600 moh Skavlbrudd som naturlig utlöst ett vått flakskred

ObsID: 264955

Sunnmøre / STRANDA

Snø

30.03.2021 kl. 17:24

977 moh

Stig Løland@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Mot Ø
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  3 cm fuktig nysnø frå ca 700, her på 800. Fortsatt fuktig.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Lite snø, bare rabbar og ryggar. Mot SØ.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Sludd 0 °C 2 m/s fra NV ↘ 100% skyer No kl 19 sank tempen litt, no sluddar det på 400 moh og er ein plussgrad. Det var nokre grader mildare før i dag, med ca 0grader på 900. Lågt skydekke, alle dei høgaste toppane ligg i tåkeskyer.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I dalen/fjorden

Skredfarevurdering

2 Moderat Nysnø og vind på toppane gir fare for flakskred. ellers framstår snødekket stabilt frå 900/1000 og nedover. Varslet faregrad er riktig

Tester

ECTX God

Snødekke

30 cm totalt Ikke snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 700 moh. Snøgrense på 600 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig Generelt lite snø forårstida. Snøgrensa er eit definisjonsspørsmål. Mulig å gå på ski ein del plassar (nordvendt) frå 400, mens andre (særlig bratt S) er det fort 900 før det er nokonlunde samanhengande snødekke. Fuktig/våt MF. Frå ca 700 låg det i føremiddag 3-4 cm nysnø, denne var fuktig opp til 900. Tippar ein må opp på nærmare 1100 før den er tørr nok til å kunne flyttast.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, NV over 1100 moh Svakt lag og utløysbarheit er SSU. Skredstørrelde er avhengig av vindstyrke og nysnø. Ut frå det eg såg i dag er det str 1, her lokalt, men mulig med str2 opp mot toppane, og dermed fg2. I alle fall om nedbørsvarselet stemmer med 20 mm.

Skredaktivitet

30. mar. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Lågt skydekke så vanskeleg å sjå i høgda. Har heller ikkje oversikt over andre plassar enn her i dalen.

Snøprofil

3 cm F DF/RG 1 mm M, 5 cm 1F MFcr M, 30 cm 4F MF 2 mm M

ObsID: 264799

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

29.03.2021 kl. 19:38

584 moh

Uffe (Ukjent)

Bilde Av Ulykke/hendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Ulykke/hendelse Opphavsrett:  Uffe
Bilde Av Ulykke/hendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Ulykke/hendelse Opphavsrett:  Uffe

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret

ObsID: 264656

Sunnmøre / SYKKYLVEN

Snø

29.03.2021 kl. 10:45

1160 moh

Erlend@mrfylke (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Erlend@mrfylke Kommentar:  På vei opp mot Auskjeret.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Erlend@mrfylke Kommentar:  Veldig lite snø i sørvestlig/vestlig sektor, og avblåste ryggformasjoner. Svært lite snø lavere strøk.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Erlend@mrfylke Kommentar:  Stort sett smelteomvandlet snø under 800 moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Erlend@mrfylke Kommentar:  Snøfokk mot nordøst i toppområdet på Auskjeret.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Erlend@mrfylke Kommentar:  Greit skiføre, stort sett fravær av luggeføre.
Bilde Av Tester
Bilde 6 av 8 Av:  Tester Opphavsrett:  Erlend@mrfylke
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Erlend@mrfylke
Bilde Av Tester
Bilde 8 av 8 Av:  Tester Opphavsrett:  Erlend@mrfylke Kommentar:  Bruddflate LBT-test.

Vær

Sludd 0 °C 15 m/s fra SV ↗ 100% skyer Kraftig vind (liten/stiv kuling) fra sørvest på toppen. Regn under 1000 moh, sludd 1000-1100 moh og snø over 1100 moh. Med høyere temperatur utover dagen vil snøgrensa flyttes oppover.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Observerte ingen faretegn, annet enn kraftig vind, regn og temperaturstigning.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Da jeg var på tur i dag (før kl. 11) var det fortsatt snøbyger og tørr snø over 1100 moh, men temperaturen og mildværsgrensa ventes å øke utover dagen. Når mildværsgrensa trekker oppover vil mildvær og regn fukte fokksnøen og svekke bindingene. Mest utsatt er nordlig/nordøstlig sektor, hvor det er mest fokksnø etter mye vind og snøtransport fra sørvest. Fokksnøen er finkornet og drenerer vannet dårlig. Det samme gjør skarelaget under fokksnøen. Vann vil dermed hope seg opp i fokksnøen og over skarelaget. Dette kan gi naturlig utløste skred, og dårlig binding til skarelaget. Med fukting og gjenfrysing av fokksnøen vil bindingene styrkes og snøen raskt stabiliseres. Dagens våtsnøproblem vil være forbigående. Over mildværsgrensen vil fokksnøen fortsatt være et skredproblem. Tirsdag er det meldt påfyll med snø og vind fra vestlig/nordvestlig sektor, som vil gi nye fokksnøproblem. Varslet faregrad er riktig Foreløpig faregrad 2 da jeg var på tur, men det er nok riktig med faregrad 3 utover dagen når mildværet trekker oppover sammen med regnvær.

Tester

LBT@30cmQ1 Brøt glatt, men vanskelig å få ut. Brøt på nedføyket svakt lag over skare.

Snødekke

100 cm totalt Kraftig snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 1100 moh. Snøgrense på 500 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig Tynt snødekke for årstiden, særlig i lavlandet. Store deler av snødekket i er avblåst til skare, særlig i sørlig sektor. I nordlig/nordøstlig sektor er det innblåst endel snø de siste dagene med vind fra sørvest. Det er veldig lite snø og avblåst i sørvestlig/vestlig sektor og på ryggformasjoner.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, NV over 1400 moh Tørre flakskred og fokksnø er fortsatt aktuelt som skredproblem over mildværsgrensen, og hvor snøen ikke blir fuktet av mildvær og regn.

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en halv meter Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, NV mellom 1500 moh og 800 moh Skredproblemet vil være aktuelt når temperaturen stiger kombinert med regn, som vil svekke bindingene i fokksnøflakene.

Skredaktivitet

29. mar. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Under 1000 moh Observerte noen små (str. 1) ferske våte løssnøskred på kjøreturen fra Sykkylven til Fjellsetra på begge sider av dalen, men hadde begrenset med sikt i høyden. Ellers ingen skredakitivitet observert på selve turen.

Snøprofil

3 cm 4F DF D, 30 cm 1F RG D, 20 cm K MFcr M, 5 cm 1F MF M, 45 cm P MF M Litt forenklet profil, da det var veldig utfordrende værforhold.

ObsID: 264578

Sunnmøre / D1501(45141) 1501 Søre Sunnmøre 2019-2024

Snø

29.03.2021 kl. 07:18

7 moh

drift@svv (**)

Vær

Regn 5 °C Austefjorden (500moh) kl 07:23

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i fjellet. Lite snø i rasløp slik at det blir høgre friksjon og lite som kan kome ned til veg.. Uforandret skredfare neste døgn: Stabilt ver er meldt. Ikkje store mengder nedbør..

ObsID: 264525

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org