Snøskredvarsel for Sunnmøre onsdag 05.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i områder med fersk fokksnø. Denne kan ligge på kantkorn og rim. Våte laussnøskred kan løses ut i brattheng.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng
Sannsynlig

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Ferske flak kan være svært lette å løse ut dersom de legger seg oppå kantkorn eller rim. Mandag kom det rundt 5 cm nysnø i høyden som nå blir flyttet av vind fra øst. Dette forventes danne små til middels store fokksnøflak i vestvendte leheng. Der det ikke ligger ferske flak er snødekket relativt stabilt med kald snø i skyggesider og solpåvirket snø i alle solvendte heng. Dersom solen kommer frem er det fare for våte løssnøskred i solvendte heng. Gradvis høyere temperaturer kan gi økt skredfare også i skyggesider. Det kan gå flakskred på dypere vedvarende svake lag og glideskred når varme og vann trenger ned i snødekket. Det er svært vanskelig å vite når disse går.
Det er stor forskjell i snødekket etter høydenivå, himmelretning, bratthet, solinnstråling og tid på dagen. I nordvendt terreng er det fortsatt tørr snø og flott skiføre mange steder, mot sør har sola fått virke og laget skare. I lavereliggende terreng er hele snødekket smelteomvandlet. I nord ligger det sammenhengende snødekke ned til rundt 200 moh men i solvendte sider må man fort opp til 500 moh før det blir sammenhengende snødekke.
Klarvær den siste uken har gitt gode forhold for dannelse av vedvarende svake lag. I skyggesider er det observert kantkorn i overflaten. I høyden i solvendte heng er det observert kantkorndannelse rundt solskare. I tillegg er det observert utbredt overflaterim i mange himmelretninger. Mandag kom det rundt 5 cm nysnø i høyden med lite vind, som vi må forvente la seg oppå disse lagene. Dypereliggende kantkornlag kan bli reaktivert ved temperaturstigning.
Søndag gikk det et skiløperutløst vått løssnøskred i en skyggeside på Kolåstind. Dette er typisk for når det blir overskyet og snødekket varmes opp også i skyggesider.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-12 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til bris fra øst om ettermiddagen.
-8 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

05.05.2021 kl. 19:00

841 moh

jsb@rkh-skredgruppe (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  jsb@rkh-skredgruppe

Skredhendelse

5. mai 19:00 Vått løssnøskred 2 - Middels Naturlig utløst S-vendt Skredet startet på 1045 moh og sluttet på 604 moh Brattheng Mange solfonner som kryssar normalvegen mot Fingeren når vi får meir sol og varme

ObsID: 271399

Sunnmøre / Volda

Snø

04.05.2021 kl. 12:35

1079 moh

Danielpåtur (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør 3 m/s fra Ø ← 20% skyer Kommet ett par cm nysnø fra 700 moh, 10 cm tørr nysnø fra 1000 moh i nordvendt side.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst Ukjent

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels

Snødekke

10 cm nysnø Nysnøgrense på 800 moh. Snøgrense på 400 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Begynner å bli mange bare områder opp til 600 moh. Mye snø igjen videre oppover. Fuktig snødekket med nysnø på toppen fra 700 moh. Meget tørr og løs nysnø fra 1000moh.

Tester

LBT@40cmQ2 Stor tilleggsbelastning. God stabilitet

ECTX God Ingen utslag

Snøprofil

10 cm F PP D, 15 cm P RG M, 15 cm 1F-P RG M, 1 cm 1F MF M, 20 cm 1F RG, 30 cm P RG 1 test knyttet til snøprofilen Over 240cm med snø her.

ObsID: 271256

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

02.05.2021 kl. 13:30

1265 moh

moh (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  moh
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  moh

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Topptur

Skredhendelse

2. mai 13:35 Vått løssnøskred 2 - Middels Personutløst Ø-vendt Skredet startet på 1234 moh og sluttet på 1177 moh Leområder Løste ut en løsnøskred på vei ned fra kolås i brattheng. Opplevde snøoverflaten som tørr på stede, derav valget om å kjøre der. Merket ikke at skreddet gikk før jeg hadde kommet ned på flata. Hadde vært overskyet siste 1-2 timen, men snøoverflaten var fortsatt ganske tørr. Tror det var sluff fra meg som ballet med seg mer og mer snø, skredet var veldig treigt - tyder på våtskred? Spørs om overskyet vær gjør at varmen har begynt å trekke ned i snødekke, og gjort snøen våtere nedover? Mens jeg sto på flata for å dokumentere kom en ny person fra et annet turfølge og startet et skred like ved, på samme måte. Dette var også helt udramatisk, men dette kom litt overraksende på meg utifra erfaringene fra den flotte uken som har vært.

ObsID: 270955

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org