Snøskredvarsel for Svalbard øst onsdag 21.04.2021

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Høyeste faregrad per dag:

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Svalbard øst / Jøkulvatnet/Storfjellet

Snø

19.04.2021 kl. 15:15

305 moh

steinar9171 (Ukjent)

Skredaktivitet

19. apr. 18-24 Tørre flakskred Ett (1). 5 - Ekstremt store. Naturlig utløst Mange bratte heng. V

16. apr. 18-24 Tørre flakskred Ett (1). 4 - Svært store. Naturlig utløst Få bratte heng. V. Over 0 moh Hele fjellsia fra toppen, sett fra Jøkulvatnet, kommet ned i skutersporet

Skredhendelse

19. apr 15:15 Skredet startet på 410 moh og sluttet på 132 moh

Vær

Ikke nedbør 2 °C 5 m/s fra NØ ↙ 50% skyer Stigende temperaturer, mildt

ObsID: 268343

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org