Snøskredvarsel for Svalbard øst fredag 09.04.2021

4
Stor
Publisert:

Fortsatt fare for store og svært store naturlig utløste skred. Unngå alt skredterreng.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd For beredskap : Snøskredene kan bli store og nå ned til skredutsatte veier og bebyggelse. For friluftsliv : Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø ved bakken

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Varselet er basert på et enklere datagrunnlag enn regionale varsel og blir publisert kun ved faregrad 4 og 5. Snøvær og kraftig vind vil fortsette å gi pålagring av ny snø på et stedvis svakt snødekke med flere vedvarende svake lag. I noen heng kan det være lett å løse ut/fjernutløse store eller svært store skred. Naturlig utløste skred kan fortsatt forekomme, spesielt utsatt er heng som får stor pålagring av ny fokksnø. Unngå og hold god avstand til skredterreng.
10 mm i døgnet, opp mot 18 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra øst.
-11 °C til -7 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Mest nedbør i Ny-Friesland og Olav V land. Periodevis stiv til sterk kuling på utsatte plasser.

For oppdatert værvarsel se yr.no
8 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra nord.
-12 °C til -9 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org