Snøskredvarsel for Svalbard øst lørdag 10.04.2021

4
Stor
Publisert:

Fortsatt fare for store og svært store naturlig utløste skred. Unngå alt skredterreng.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd For beredskap : Snøskredene kan bli store og nå ned til skredutsatte veier og bebyggelse. For friluftsliv : Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø ved bakken

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Varselet er basert på et enklere datagrunnlag enn regionale varsel og blir publisert kun ved faregrad 4 og 5. Snøvær og kraftig vind vil fortsette å gi pålagring av ny snø på et stedvis svakt snødekke med flere vedvarende svake lag. I noen heng kan det være lett å løse ut/fjernutløse store eller svært store skred. Naturlig utløste skred kan fortsatt forekomme, spesielt utsatt er heng som får stor pålagring av ny fokksnø. Unngå og hold god avstand til skredterreng.
8 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra nord.
-12 °C til -9 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
15 mm i døgnet, opp mot 30 mm i mest utsatt område.
Sterk kuling fra nord.
-14 °C til -9 °C på 1100 moh.
Skyet.
Mest nedbør på Ny-Friesland og Gustav V Land

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org