Snøskredvarsel for Svartisen torsdag 02.12.2021

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig i leområder med fersk fokksnø. Ytre deler av regionen er mest utsatt.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snødekket kan være ustabilt der vinden har dannet fastere flak i overflaten. Det kan være lett å løse ut små skred. Områdene nord og vest av Saltfjellet er mest utsatt, særlig de områdene som fikk mye snø tidlig i uka. Drønn fra snødekket kan tyde på at overflaterim eller kantkorn er det nye problemet. For skiløpere er det fortsatt en betydelig risiko for å treffe stein siden snødekket fortsatt er svært tynt mange steder. Øst av Saltfjellet er det stabile forhold med gammel, fast fokksnø.
Snøoverflaten består i hovedsak kald, tørr nysnø. Det er stor utbredelse av rim og kantkorn i snøoverflaten. Det største snøfall av betydning så langt i sesongen kom 27-28 november. Det kom 20-30 cm, men det er store lokale variasjoner pga. bygevær. Mest nysnø kom det ved kysten. Under skoggrensen ligger den løse nysnøen rett på bakken. Høyere i terrenget er der en liten såle av skaresnø fra tidligere i høst. Mandag ettermiddag og natt til tirsdag har vinden flyttet på snøen.
Snødekket er fortsatt svært tynt og det er mye oppstikkende steiner. Det er snø til havnivå.
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-24 °C til -10 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst.
-16 °C til -9 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Svartisen / RANA

Snø

30.11.2021 kl. 18:05

576 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Spor fra lørdag/ søndag delvis igjenfokka
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  I enkelte leformasjoner hvor vinden ikke har tatt så hardt er fokksnø myk og brekker lett opp ca 1f hardhet
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT@53cmQ2 Gikk til brudd i vsl kant (0,7-1mm) over skare

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels SV, V, NV over 400 moh

Vær

Ikke nedbør -14 °C 2 m/s fra NØ ↙ Ingen nedbør siste døgn, lite eller ingen vind fra NØ. Siste snøfall natt til mandag 29.11. Noe stigende temperatur siste 2 døgn

Skredaktivitet

30. nov. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Mørkt

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Skredfarevurdering

2 Moderat I sørlig del av regionen har det siste dager kommet lite nytt påfyll av snø, mest snø på ytre deler (5-10cm Utskarpen natt til mandag) nord for Saltfjellet kommet mer, så stor forskjell på snø tilgjengelig for transport i regionen. Men det er nok fokksnø som er hovedproblemet nå. Her har det vært god utvikling i vsl av kant over skare (beg kant observert lørdag) dette svake laget ligger beskyttet av hardere overliggende lag, og er ikke et problem ennå. Men klarer man å påvirke dette laget, hvor overliggende flak er tynt, kan det løses ut skred med litt størrelse. Foreløpig er dette laget kun observert i V eksposisjon fra 500moh og over. Hvis ikke påfyll av mere snø, vil fokksnø stabilisere seg, tynt snødekke og lave temperaturer er en dårlig kombo da utviklinga av kantkorn vil gå raskt da det er stor gradient i pakken. Fg basert på observasjon her. Vil anta st vi har lokale forskjeller sør og nord for Saltfjellet

Snødekke

45 cm totalt Ikke snøfokk Snøgrense på 0 moh Vindpakket hard Tørr Lite endringer på snøpakken siden lørdag 27.11. Noe mere vindpåvirka over skogen.

Snøprofil

33,5 cm 1F-P RGwp 0 mm D, 19 cm 1F DF 0 mm D, 1,5 cm 4F+ FC 1 mm/1 mm D Hele laget, 40 cm P MFcr, 2 cm 1F DH 2 mm D -13,2 °C @ 1 cm, -11,1 °C @ 10 cm, -9,2 °C @ 20 cm, -7,6 °C @ 30 cm, -5,9 °C @ 40 cm, -4,6 °C @ 45 cm, -3,7 °C @ 50 cm, -2,6 °C @ 55 cm, -1 °C @ 75 cm, -0,1 °C @ 90 cm

ObsID: 278719

Svartisen / GILDESKÅL

Snø

30.11.2021 kl. 08:51

524 moh

Tjugen (Ukjent)

Vær

Ikke nedbør -6 °C 14 m/s fra SØ ↖ 100% skyer

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye vindtransport av snø, mange skavler. Vindretning var litt vekslende, men Sør/ Sør-Øst

ObsID: 278624

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org