Snøskredvarsel for Svartisen fredag 22.05.2020

3
Betydelig
Publisert:

Unngå soleksponert bratt terreng. Det er fare for store naturlig utløste skred pga. økende temperaturer høyt til fjells.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 35 grader med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Økende temperaturer opprettholder faren for våte løssnøskred i lavereliggende områder og i soleksponert terreng høyere til fjells. Vær særlig oppmerksom i bratte heng rett under skoggrensen. Det er svært lett for en skiløper å løse ut skred i den våte snøen og naturlig utløste skred forventes. Unngå områder under glidesprekker og skavler. Høyt til fjells er det et aktivt lag med kantkorn som kan gi store naturlig utløste skred når temperaturen stiger.
Forrige uke fram til fredag var preget av bygevær med lokalt store nedbørsmengder. Snødekket over skoggrensen varierer med høyde og eksponering. Solvendt terreng har fuktig/våt snø. I skyggevendt terreng er det fortsatt tørrsnø og flakdannelse. Under skoggrensen er snøen meget våt, og det har minket godt på snøen i solvendte sider.
Observasjoner viser at det er dannet kantkorn ifm skarelag under siste ukes fokksnø, og det kan være lett å løse ut skred i dette laget. Det har gått flere store skred med god evne til bruddforplantning som tyder på at dette laget er aktivt. I høyden i indre deler av regionen finnes det et vedvarende svakt lag av kantkorn som ble dannet tidligere i vinter. Observasjoner tyder imidlertid på at dette ikke er mulig å påvirke da det ligger beskyttet av skarelag dypt i snødekket.
Tirsdag gikk det flere store naturlig utløste flakskred i nordvendte heng i et område øst for Hjartfjellet i Meløy.
Det er svært mye snø for årstiden, og det er store skavler mange steder. I områder med svaberg er det mange glidesprekker.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-7 °C til 1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1300 moh om kvelden.
Klarvær.
Nattefrost mange steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-3 °C til 3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1900 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Svartisen / BEIARN

Snø

22.05.2020 kl. 14:20

407 moh

ahd@forsvaret (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  ahd@forsvaret
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  ahd@forsvaret
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  ahd@forsvaret
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  ahd@forsvaret

Notater

En rekke skred i Saltenområdet i forskjellige størrelser og i alle himmelretninger, som beskrevet i varselet. Det kan virke som at de største skredene kan sees i sammenheng med eksponert fjell som framskynder smelting og utglidning av skavler.

ObsID: 236589

Svartisen / GILDESKÅL

Snø

22.05.2020 kl. 12:38

9 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Sandhornøy. Ferske våte løssnøskred og glideskred.
ObsID: 236564

Svartisen / RANA

Snø

21.05.2020 kl. 10:02

29 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Flere naturlig utløste skred fra siste to dager observeres på laupen

Vær

Ikke nedbør 9 °C 2 m/s fra SØ ↖ Skyfri himmel, ingen nedbør, litt trekk fra Ø sektor

ObsID: 236395

Svartisen / GILDESKÅL

Snø

20.05.2020 kl. 18:39

529 moh

Tjugen (Ukjent)

Skredaktivitet

20. mai. 18-24 (+02:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. NØ, Ø. Mellom 500 moh og 300 moh 2 våte løssnø skred som løsnet sent Mandag. Det snødde endel, og mye fuktig snø. Naturlige skredløp.

ObsID: 236354

Svartisen / GILDESKÅL

Snø

20.05.2020 kl. 18:35

301 moh

Tjugen (Ukjent)

Skredaktivitet

20. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. NØ, Ø. Mellom 300 moh og 200 moh 3 Våte løssnø skred løsnet naturlig i bratt skogsterreng. Krysset anleggsvei.

ObsID: 236353

Svartisen / GILDESKÅL

Snø

20.05.2020 kl. 18:31

883 moh

Tjugen (Ukjent)

Skredaktivitet

20. mai. I løpet av dagen (+02:00) Glideskred Ett (1). 4 - Svært store. Naturlig utløst Mange bratte heng. N, NØ, Ø. Mellom 600 moh og 300 moh Stort Glideskred løsnet på svaberg, og gått ned til vann. Kjent skredløp Her kan det fortsatt gå mange store skred.

ObsID: 236352

Svartisen / RANA

Snø

20.05.2020 kl. 17:27

946 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Mot Hellerfjellet (N eksp)
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  3-4 naturlig utløste våte løssnøskred (relativt ferske)til høyre, noen eldre skred til venstre
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT@95cmQ2 Gikk til brudd i lag av kant v bakken, relativt stor tilleggslast

LBT@2cmQ2 Gikk til brudd i lag av kantkornet snø mellom skare ,

Snødekke

Ikke snøfokk Snøgrense på 50 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Fuktig snøoverflate på det meste av turen, men da jeg kom litt NØ og opp i høyde på kubben ble det etterhvert et tynt lag med gjennombruddskare på overflaten. Ellers var snøpakken fuktig gjennom. Snø som kom i forrige uke er fuktig men ikke smelteomvandla enno (fortsatt hvit)

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, NV over 700 moh

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en halv meter Naturlig utløst 2 - Middels S, SV, V over 300 moh

Skredaktivitet

20. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. S, SV. Over 800 moh

Skredfarevurdering

3 Betydelig Snøpakken virket å ha satt seg litt mer her enn for en uke siden, fuktig gjennom, men ikke helt smelteomvandla. Fikk ikke brudd i VSL som i forrige uke (snøpakken var tørrere og hadde laver temp da) Gikk til brudd i LBT med liten last i kant under solskare, og med stor last i kant ved bakken. I sørlig del av regionen har det vært litt skyet det meste av dagen, så snøpakken har ikke vært utsatt for så sterk innstråling som forventet i dag, så ingen opphopning av vann i den øverste delen av snøpakken. Skredfare vil øke i takt med økt solinnstråling og stigende temperatur, da det vil bli opphopning av vann i den øverste delen av pakken og bindinger vil svekkes. Naturlig utløste våte skred vil kunne forventes i S og V. Frem til Temperatur har vært så høy at VSL i N-eksposisjon har blitt fuktet, så vil vi fortsatt kunne ha dette problemet. Varslet faregrad er riktig Skredproblem og FG stemmer for regionen. Men i Sørlig del har det vært overskyet så solen har ikke fått påvirket snøen så mye som forventet. Snøpakken virket her stabil.

Snøprofil

1,5 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 1 cm 1F FC 1 mm/0 mm M, 4,5 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 15 cm 1F-P RGwp/MF 0 mm/0 mm M, 13 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 28 cm 1F/P MF 0 mm/0 mm M, 6 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 4 cm 1F FC 2 mm/0 mm M, 35 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 5 cm 1F FC 2 mm/0 mm M 0,4 °C @ 0 cm, -0,1 °C @ 1 cm, -0,1 °C @ 10 cm, -0,2 °C @ 20 cm, -0,2 °C @ 30 cm, -0,2 °C @ 40 cm, -0,2 °C @ 50 cm, -0,2 °C @ 70 cm, -0,2 °C @ 90 cm, -0,3 °C @ 110 cm

ObsID: 236356

Svartisen / RANA

Snø

20.05.2020 kl. 16:06

675 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Vær

Ikke nedbør 3 °C fra SØ ↖ 50% skyer Delvis skyet, varmegrader og litt trekk fra SØ

Snødekke

Snøgrense på 50 moh Fuktig Snøoverflaten er fuktig men ikke helt smelteomvandlet ennå

ObsID: 236345

Svartisen / Rana / Svartisen

Snø

20.05.2020 kl. 12:36

1129 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  LBT oppunder Høgtuva.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Sjikt i fokksnø begynner å stabilisere seg. Første brudd kommer rett *over* skarelag (nedføyket nysnø). Ingen tydelige fasetter i krystallene under skarelaget.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Is-/skarelag (etter å ha kostet vekk lett og løs snø DF i selve bruddflaten). Glatt og hardt. Nedsatt binding mellom overliggende fokksnø og dette.

Notater

NB. Privat tur utenfor egen varslingsregion.

Snøprofil

ObsID: 236323

Svartisen / RANA

Snø

20.05.2020 kl. 11:24

647 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Mot Svartisen. Delvis skyet, skiftende skydekke, gjennom dagen.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Mot Høgtuva. Kraftig innstråling og oppvarming i solvendte heng når solen titter frem.

Vær

Notater

NB: Privat tur utenfor egen varslingsregion.

ObsID: 236318

Svartisen / RANA

Snø

20.05.2020 kl. 10:32

284 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  LBT. Brudd i et ekstra løst og vått sjikt i den løse, våte og tykke sålen.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Våte og store korn i store deler av søylen, opp til de siste — og mer faste — 30-40 cm.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Snøprofil.

Snødekke

Synlige sigesprekker flere steder.

Notater

NB: Privat tur utenfor egen varslingsregion.

Snøprofil

Kjapp vurdering ved tregrensen. Ingen vedvarende svake lag her. God stabilitet i gammel fokksnø. Tykk såle med meget våt snø (v-s) og digre korn. Første brudd under LBT går i et særlig løst (F) sjikt i den meget våte snøen. Moderat kraft i slagene.

ObsID: 236316

Svartisen / RANA

Snø

19.05.2020 kl. 17:31

587 moh

StefanW (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  StefanW

Vær

Ikke nedbør 5 °C 3 m/s fra NV ↘ 10% skyer

Tester

LBT@80cmQ3 Tredje test på samme blokk. Behøvde rå vold å løsne mellom våt snø på tørr (litt fuktig) snø.

LBT@45cmQ3 Etter negativ CT noen krefter til å provosere brudd mellom 20 cm smelte fryse skare og underliggende fuktig smelte omvandla snø.

CTN God Prøvde å finne laget som kollapsa tidligere (drønn) på andre sia av henget, men uten hell.

Snødekke

375 cm totalt Våt løssnø

ObsID: 236250

Svartisen / RANA

Snø

19.05.2020 kl. 16:30

556 moh

StefanW (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mer swush lyd en drønn når fuktig vårslush kollapser. 2 ganger ila 100m.

ObsID: 236246

Svartisen / MELØY

Snø

19.05.2020 kl. 12:06

741 moh

Sølve@Nordland_fk (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Sølve@Nordland_fk
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT@70cm Stor tillegsbelastning. Går mot smeltfryspakje.

LBT@45cmQ3 Moderat-stor belastning. Går mellom fokksnø og smelteomvandlet.

Snøprofil

2 cm F PP M, 10 cm 4F MF M, 30 cm 1F RG M, 35 cm P MF W, K MFcr Virker som et ganske tett lag. Grenser mot is på toppen 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 236207

Svartisen / BEIARN

Snø

19.05.2020 kl. 12:05

613 moh

idab@svv (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Ikke snøfokk Våt løssnø Fuktig

Skredproblem

Tørre løssnøskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, NV over 500 moh I områder der fokksnø har samlats og snødekket fortsatt er tørt (liten sol påvirket)

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 600 moh Det er minusgrader ved 600 moh idag men i heng der sola ligger på kan det gå vått løssnøskred høyre opp. Hvor høyt vanskelig å si.

Notater

Ble observert mulig begynnelse på kantkorn men veldig usikker. De oppleves ikke som aktivt og ved LBT gikk bruddet i fokksnøen ca. 5 cm over. Mulig begynnelse på kantkorn er observert i nordvent heng i skilje mellom fokksnø og skarelag. Se min observasjon i nærheten

Skredfarevurdering

2 Moderat Snødekket oppleves som stabilt. Det er meldt stabilt fint vær. Sannsynligheten fo3 vått løssnøskred vil øke i fint været. Fokksnøen vil stabiliseres seg raskt. Ved kallt vær kan muligens kantkorn bli tydeligere. Varslet faregrad er riktig De jeg observert stemmer god med varslet. Muligens kantkorn dannelsen er noe lokal og derav muligens ikke til stede på denne tur alternativ veldig lite utviklet.

Snøprofil

5 cm F RG 1 mm W, 2 cm 4F RG 1 mm S, 5 cm 4F RG 1 mm V, 5 cm 1F RG 1 mm S, 50 cm P RG 1 mm M, 20 cm 1F MFcr 2 mm D

ObsID: 236210

Svartisen / RANA

Snø

19.05.2020 kl. 11:49

828 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Godt voksne toppskavler i høyden. ØNØ-vendt.

Snødekke

ObsID: 236203

Svartisen / MELØY

Snø

19.05.2020 kl. 11:35

761 moh

Sølve@Nordland_fk (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 12 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 12 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Q3 brudd
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 12 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 12 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  FC øvre lag
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 12 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Plate indikerer FC lag. Q3 brudd.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 12 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Isskare sitter fast i løs blokk.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 12 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  FC under isskare. "Fastfrosset"
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 11 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 12 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør 6 °C 0 m/s 10% skyer Reine påskeværet

Tester

LBT@35cmQ3 Stor tillegsbelastning. Nedre flate i bruddet er kantkorn.

LBT@10cmQ1 Lett klapp, nedføyket nysnø.

Snødekke

Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 200 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Kom litt snø i natt som fort ble kram utover formiddagen der solen tar. På 700 meter var det 5-10 cm tørr løssnø. I nordlig sektor er det registrert to kantkornlag. Ett mellom fokksnølag og ett under islag ned mot smelt frys pakke. Kantkorn er utbredt i høyden i nordlig sektor. I innlandet kan det kanskje finnes i større områder. Det varierer hvor de kantkornlagene ligger i snødekket. Det finnes under skare, over skare, mellom fokksnølag og det er også stor temp. Gradient i øvre del av snødekket. Mitt inntrykk er at det stort sett er vanskelig å påvirke, men veldig uforutsigbart. Skred kan bli store. Kan hende vil temperaturøkning/smeltevann påvirke lagene. Råtten snø opp til 500.

Snøprofil

2 cm F PP D, 3 cm 1F DF, 2 cm F PP D, 30 cm 1F RG 0 mm D, 0,3 cm FC 2 mm D Dette laget var nedre del av Q3 brudd., 30 cm P RG 1 mm Grenser mot smelteomvandlet., 0,5 cm I IF D, 0,3 cm FC 2 mm D Virker som kornene er frosset fast i islag. Ikke aktivt på dette stedet under disse forholdene., K MFcr -5,3 °C @ 0 cm, -5,8 °C @ 5 cm, -4,5 °C @ 10 cm, -3 °C @ 20 cm, -2,1 °C @ 30 cm, -1,8 °C @ 50 cm, -1,6 °C @ 70 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 236205

Svartisen / BEIARN

Snø

19.05.2020 kl. 11:24

621 moh

idab@svv (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  idab@svv Kommentar:  Mot øst ( nordøst)
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  idab@svv Kommentar:  Mot vest
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  idab@svv Kommentar:  Store blanke krystaller på topp,
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  idab@svv Kommentar:  Usikker på når skredet har gått. Nordvent heng.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -0,5 °C 2 m/s fra S ↑ 15% skyer Påskevær.

Tester

LBT@37cmQ2 Middels kraft bryter i fokksnøen noen cm over skarelag.

Snødekke

Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig Det er tydelig forskjell på snøoverflaten, i sørvent heng fuktig/vått kraftig sol påvirket i nordvent heng fortsatt noe tørr til fuktig snø i overflaten

Snøprofil

3 cm F PP 3 mm D, 40 cm P RG 1 mm D, 45 cm K MFcr 1 mm D -2 °C @ 0 cm, 0 °C @ 0 cm, -0,1 °C @ 10 cm, -0,3 °C @ 20 cm, -0,4 °C @ 30 cm, -0,5 °C @ 40 cm, -0,6 °C @ 50 cm, -0,6 °C @ 60 cm, -0,6 °C @ 70 cm Mulig at de er noe begynnelse på kantkorn i topp skarelag. Ser ut som noe få krystaller har delvis kantig form.

ObsID: 236204

Svartisen / MELØY

Snø

19.05.2020 kl. 09:07

31 moh

Sølve@Nordland_fk (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Sølve@Nordland_fk
ObsID: 236160

Svartisen / MELØY

Snø

19.05.2020 kl. 08:42

25 moh

Sølve@Nordland_fk (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Sølve@Nordland_fk Kommentar:  God bruddforplantning.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Sølve@Nordland_fk Kommentar:  Bildet har overlapp fra forrige bilde.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Sølve@Nordland_fk Kommentar:  Bildet har overlapp fra forrige bilde. Nederste bruddkant er antakelig på rund 600 moh.

Skredaktivitet

19. mai. I løpet av dagen (+02:00) Tørre flakskred Flere (6-10). 3 - Store. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, V, NV. Over 500 moh Tidspunkt for skredene på bildene er usikker, men antakelig etter 16. Mai. Bildebe viser et område øst for hjartfjellet. Det er også mange eldre bruddkanter, antakelig fra forrige uke, i fjellet sør for Glomfjorden. Flere skred har "step down" og bruddforplantningen virker god. Det er en del sprekker fra begynnende glideskred, men virker ikke særlig aktiv. Mange små våte løsnøskred i mer soleksponert terreng.

ObsID: 236158

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org