Snøskredvarsel for Svartisen onsdag 27.05.2020

3
Betydelig
Publisert:

Våte snøskred er hovedproblemet. Faren øker når regnet starter. Over snøgrensen vil skredfaren øke i leområder. Unngå også områder under glidesprekker.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 35 grader med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Regn i lavlandet og snø i høyden vil øke vekten på snødekket. Dette medfører større sannsynlighet for naturlig utløste skred i bratt terreng. Mest utsatt og høyest skredfare er det i områder i midtre deler av regionen som ser ut til å få mest nedbør. I høyden vil det fortsatt ta litt tid før gamle nysnøflak stabiliserer seg. Unngå områder under glidesprekker og skavler.
Snødekket over skoggrensen varierer med høyde og eksponering. Opp til mildværgrensen på rundt 1000 moh. er det fuktig/våt snø. I skyggevendte sider i høyden er det fortsatt tørrsnø og fokksnøflak. Under skoggrensen er snøen meget våt, og det har minket godt på snøen i solvendte sider.
Observasjoner viser at det er dannet kantkorn tilknyttet skarelag under siste ukes fokksnø, og det kan være lett å løse ut skred i dette laget. Det har gått flere store skred med god evne til bruddforplantning som tyder på at dette laget er aktivt. I høyden i indre deler av regionen finnes det et vedvarende svakt lag av kantkorn som ble dannet tidligere i vinter. Observasjoner tyder imidlertid på at dette ikke er mulig å påvirke da det ligger dypt i snødekket beskyttet av skarelag.
Det har gått mange våte løssnøskred
Observasjoner mandag fra Ranaområdet tilsa en mildværgrense på ca. 1000 moh. Det er svært mye snø for årstiden, og det er store skavler mange steder. I områder med svaberg er det mange glidesprekker.
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst., endring til frisk bris fra sørvest om kvelden.
-1 °C til 5 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1900 moh natt til tirsdag.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
8 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Bris fra sørvest.
-3 °C til 1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh natt til onsdag.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Svartisen / RANA

Snø

27.05.2020 kl. 08:02

3 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Vær

Regn 6 °C 100% skyer Nedbør som regn, omtrent vindstille. 5grader og regn når jeg kjørte over Bustneslia (ca200moh) Hadde sikt til topps på Hauknestind (799moh) nedbør som regn også på denne høyde.

ObsID: 237101

Svartisen / RANA

Snø

26.05.2020 kl. 18:08

775 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør 11 °C 4 m/s fra S ↑ 100% skyer Overskyet, vind fra S sektor, ingen nedbør.

Skredfarevurdering

2 Moderat Opphopning av vann i snøpakken som svekker bindinger, er nok det største skredproblemet vi har nå. Siste dagene har det ikke vært så ster solinnstråling, men varmegrader høyt opp har påvirket snøpakken. Fra observasjon søndag ser det ut som vi har tørr snø og et vedvarende svakt lag av kant fra ca 1000-1100moh og opp, men hvor jeg fant dette laget var det godt beskyttet av harde kompakte overliggende lag. Opp til 800 er nok tidligere observerte vedvarende svake lag blitt fuktet og eliminert. Det har vært stor skredaktivitet i sørlig del av regionen siste uke, og spesielt da vi fikk stor temperaturøkning onsdag/ torsdag forrige uke. Har gått store naturlig utløste skred(Str 3) i NØ ende av kvannskarvatnet natt til torsdag. Fra snøgrense og opp til mildværsgrense, vil bindinger svekkes ytterligere ved nedbør som regn, og det vil kunne gå naturlig utløste våte skred i flere eksposisjoner. Snøpakken vil ettersom den er fuktig drenere godt, og ved større nedbørsmengde, kan det renne vann lett gjennom og påvirke kantkornlag ved bakken. Faregrad vil kunne øke i takt med nedbørintensitet og temperatur Over mildværsgrense vil det kunne komme nedbør som snø og kombinert med vind vil det kunne dannes myke flak som lett kan løses ut av skiløper i bratt terreng. Varslet faregrad er riktig Fg og skredprobleml stemmer bra med hva jeg har observert siste dager.

Snødekke

140 cm totalt Ikke snøfokk Snøgrense på 50 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Våt løssnø Våt Snøpakken virker være fuktig og smelteomvandlet opp til 800moh her.(ikke noe hvitt i pakken) Det finnes flere skarelag i pakken men disse er nå ganske porøse (var veldig vanskelig å måle tykkelse på dem) Mellom disse skarelagene, er det lag av våt (W) relativt godt utviklede kantkorn. (1mm) De øverste 15-20cm av snøpakken er våt til veldig våt løs snø. Ser at det har tint godt den siste tiden, @ 200moh er det her nede på 140cm snødybde (ca 50 cm mindre enn da jeg var her sist) Snøgrense begynner å krype oppover, på indre deler er den på ca 50moh, mens på ytre deler har den nok passert 100moh. God vannføring i bekker og elver, men observerte på kjøretur hjem at det renner også mye vann under snøpakken på berg og sva

Faretegn

Mye vann i snøen

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 800 moh

Skredaktivitet

Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). Naturlig utløst Noen bratte heng Observerte mange naturlig utløste våte skred, (fra siste 4-5 dager) i flere eksposisjoner, og i flere høyder

Snøprofil

18 cm 1F/1F-P MF 0 mm/0 mm W-V, 47 cm 1F-P MF 0 mm/0 mm W, 4 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 6 cm 1F FC 1 mm/0 mm W, 2 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 6 cm 1F FC 1 mm/0 mm W, 20 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 10 cm 1F FC 2 mm/0 mm W -0,2 °C @ 1 cm, -0,1 °C @ 10 cm, -0,2 °C @ 20 cm, -0,2 °C @ 30 cm, -0,2 °C @ 40 cm, -0,2 °C @ 50 cm, -0,2 °C @ 70 cm, -0,2 °C @ 90 cm, -0,2 °C @ 110 cm

ObsID: 237067

Svartisen / RANA

Snø

24.05.2020 kl. 11:47

1077 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Mange naturlig utløste våte løssnøskred fra siste dagers varme vær ( tror alle er eldre enn 24t)
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør 8 °C fra S ↑ 100% skyer Vind fra S-sektor. Tilskyende utover dagen, tåke som kom og gikk fra ca 900moh og opp

Skredfarevurdering

3 Betydelig Idag med overskyet vær ser det ut som om skredaktivitet avtok noe. Ingen fersk aktivitet observert. (Pga liten solinnstråling) tynt stabiliserende skarelag fra 1000moh. Fikk med stor tilleggslast i LBT brudd i et vedvarende svakt lag med kant under skare, her lå dette laget godt beskyttet, og var vanskelig p påvirke. Stor temperatur forskjell i snøprofil, (varmt på toppen, kaldere dypt ned) Skredfare vil avta med overskyet vær og lavere temperaturer. Har veldig få observasjoner med snøprofil til bakken, men der hvor jeg har klart å grav helt ned, så har vi kantkorn (godt utviklet) ved bakken. Varslet faregrad er riktig Fg og skredproblem stemmer bra med dagens observasjoner

Snødekke

190 cm totalt Ikke snøfokk Snøgrense på 50 moh Våt løssnø Fuktig Fra parkering og opp til ca 600moh er de øverste 30-40cm løs fuktig snø (ubundet) ca 10 cm innsynkning ski, og i skrått terreng sklir de øverste cm lett ut. Fra 600 og opp var snøoverflaten mye fastere men fortsatt fuktig, (innsynking mye mindre ca3-5cm) Møtte på frys/smelt skare lag på ca 1000moh, så det virket som om mildværsgrense idag var på denne høyden.(indre deler, lokale temperatur forskjeller) Det ser ut som vi i sørlig del av regionen må opp til høyde over ca 1000moh for å finne fotsatt tørr snø i snøpakken. På obstur onsdag 20.05 (https://www.regobs.no//Registration/236356) gravde jeg profil til bakken, der var hele pakken fuktet til bakken, men det fantes fortsatt et lag med delvis smelteomvandlet fokksnø. (antar dette laget nok kan ha blitt omvandlet med varmværet som kom torsdag og fredag) Snødybde målt @200moh. I sørlig del av regionen flytter snøgrense gradvis oppover. Det tiner godt, god vannføring i bekker og elver. Så selv om det lokalt er mye snø fortsatt, så minker det.

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små S, SV, V over 400 moh Om sola titter frem, vil økt solinnstråling gjøre at bindinger svekkes og det vil gå naturlig utløste skred. Skredfare vil øke i takt med temperatur og solskinn

Skredaktivitet

24. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst Mange bratte heng. S, SV. Over 500 moh Observert mange 2-3 dager gamle naturlig utløste skred. Kunne ikke se fersk skredaktivitet, da det var begrenset sikt i dag

Snøprofil

1,5 cm P MFcr, 11,5 cm P MF/DF M, 1,5 cm P MFcr, 38 cm K RGwp/MF D-M, 1,5 cm P MFcr, 5 cm P RG D-M, 5 cm P MFcr, 3 cm 1F FC 1 mm D, 20 cm P MFcr -0,1 °C @ 1 cm, -0,1 °C @ 10 cm, -0,2 °C @ 20 cm, -0,2 °C @ 30 cm, -0,5 °C @ 40 cm, -1 °C @ 50 cm, -2,2 °C @ 70 cm, -3 °C @ 85 cm

ObsID: 236827

Svartisen / RANA

Snø

24.05.2020 kl. 10:28

666 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Snødekke

Fra parkering på ca 100 og opp til ca 600moh, er de øverste 30-40 cm av Snøpakken løs, (10-15cm innsynking ski) fuktig råtten vårsnø. Fra 600 er snøoverflaten mye fastere, men også Her fuktig

ObsID: 236813

Svartisen / RANA

Snø

24.05.2020 kl. 09:11

212 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Vær

9 °C 6 m/s fra SØ ↖ 80% skyer Delvis skyet, vind fra S-sektor.

Snødekke

190 cm totalt Snøgrense på 50 moh Fuktig snø overflate. God tining, relativt stor vannføring i bekker og elver som jeg passerte/ kjøretur langs med på vei hit.

ObsID: 236794

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org