Snøskredvarsel for Svartisen lørdag 30.05.2020

3
Betydelig
Publisert:

Vi venter våte naturlig utløste flakskred på grunn av temperaturstigning. Unngå potensielle løsneområder og utløpsområder for skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i terreng brattere enn 30 grader. Unngå også utløpssoner.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det ventes ikke nedbør, men temperaturen stiger utover dagen og det vil bli mildt høyt til fjells. Det vil kunne gå naturlig utløste skred, særlig dersom sola titter fram. Det finnes vedvarende svake lag i snødekket i høyden, vær spesielt oppmerksom der snødekket er tynt eller mykt. Her er det lettere å påvirke disse lagene. Unngå områder under glidesprekker og skavler. Skvalbrudd kan løse ut skred i fjellsiden under.
Snødekket over skoggrensen varierer med høyde og eksponering. Snøen er for det meste våt/fuktig. I skyggevendte sider i høyden kan det fortsatt være tørrsnø og fokksnøflak. Den siste tida har det generelt minket godt på snømengdene.
Observasjoner viser at det er dannet kantkorn tilknyttet skarelag under forrige ukes fokksnø. Det har gått flere store skred med god evne til bruddforplantning som tyder på at dette laget er aktivt. I høyden i indre deler av regionen finnes det et vedvarende svakt lag av kantkorn som ble dannet tidligere i vinter. Stigende temperaturer kan svekke dette laget.
Det er observasjoner på våte løssnøskred.
Det er svært mye snø for årstiden, og det er store skavler mange steder. I områder med svaberg er det mange glidesprekker. Det meldes om høy vannstand i elver ved Rana, noe som tyder på at det er stor snøsmelting i fjellet.
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sørvest., endring til bris fra vest om ettermiddagen.
-1 °C til 2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra sørvest.
0 °C til 8 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Stigende temperatur og mindre skyer utover dagen

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Svartisen / RANA

Snø

30.05.2020 kl. 12:17

684 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Skredaktivitet

30. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Naturlig utløst Noen bratte heng. S. Over 900 moh Mye ferske skred som kom frem når tåka letta str1 og str 2

ObsID: 237499

Svartisen / RANA

Snø

30.05.2020 kl. 11:45

134 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Skredaktivitet

30. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ, S, SV. Over 900 moh Det løsner hele tida nå som sola begynner å komme frem

ObsID: 237492

Svartisen / RANA

Snø

30.05.2020 kl. 10:48

919 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

3 Betydelig Øverste 40-50 cm av snøpakken virker å være våt til veldig våt opp til 950-1000moh (dagens høyde) utover dagen med økende solinnstråling, så hører jeg at skredaktivitet øker på i sørvendt terreng(fortsatt tåke) så uten tåke tenker jeg at mye kunnet løsnet i dag ettersom bindinger ville blitt svekket Skredfare vil øke i takt med været, stigende temperatur og økende solinnstråling vil gjøra at vi vil få opphoping av vann og bindinger vil svekkes. Naturlig utløste våte skred vil kunne forventes. Varslet faregrad er riktig Fg og skredproblem stemmer veldig bra

Snødekke

Grense for lagdelt snø er på 400 moh Våt løssnø Våt

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: Hører bare at det er aktivitet ettersom det er null sikt

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet

Vær

Ikke nedbør 6 °C 100% skyer Tett tåke, ingen nedbør og vindstille

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små S, SV, V over 400 moh

Skredaktivitet

30. mai. I løpet av dagen (+02:00) Noen (2-5). Naturlig utløst S. Over 900 moh Null sikt over 750moh, ingen fersk skredaktivitet observert under denne høyde. Hører lyd av skredaktivitet , men ser ikke

Snøprofil

21 cm 4F/1F MF W-V, 43 cm P MF W, 18 cm P MF/RG M-W, 3 cm P MFcr, 34 cm P MF/RG W-V, 47 cm K MFcr -0,1 °C @ 1 cm, -0,1 °C @ 10 cm, -0,2 °C @ 20 cm, -0,2 °C @ 30 cm, -0,2 °C @ 40 cm, -0,2 °C @ 50 cm, -0,2 °C @ 70 cm, -0,2 °C @ 90 cm, -0,2 °C @ 110 cm, -0,2 °C @ 130 cm, -0,2 °C @ 150 cm

ObsID: 237489

Svartisen / RANA

Snø

30.05.2020 kl. 09:45

656 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Snødekke

165 cm totalt Snøgrense på 100 moh Våt løssnø Våt Snøpakken opp til denne høyde er stort sett fuktig snø, i bratte hellingerver de øverste 30-40cm ganske løs. Men stort sett bare de øverste 10 cm som sklir litt ut.

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet

Vær

Ikke nedbør 6 °C 100% skyer Ingen nedbør, praktisk talt vindstille, 6grader ved parkering. Veldig lavt skydekke. Ingen nedbør siden fredag formiddag.

ObsID: 237453

Svartisen / RANA

Snø

29.05.2020 kl. 07:54

3 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Snødekke

Snøgrense på 150 moh Det tiner godt nå, snøgrense er nå på indre deler begynt å nærme seg 100moh, og 200moh på ytre deler. Høy vannstand i straumdalselva og elv som kommer ned ved lille-alteren

Vær

Regn 7 °C 6 m/s fra SV ↗ 100% skyer Nedbør som regn og vind fra SV, sikt kun opp til ca 400moh nå på morgenen. Men regn og 6 grader da jeg kjørte over bustneslia (200moh)

ObsID: 237337

Svartisen / RANA

Snø

28.05.2020 kl. 08:42

3 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Vær

Regn 6 °C 100% skyer Nedbør som regn ihvertfall opp til 700moh (lavt skydekke idag) omtrent vindstille i lavlandet, men litt trekk fra Ø sektor.

ObsID: 237214

Svartisen / RANA

Snø

27.05.2020 kl. 08:02

3 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Vær

Regn 6 °C 100% skyer Nedbør som regn, omtrent vindstille. 5grader og regn når jeg kjørte over Bustneslia (ca200moh) Hadde sikt til topps på Hauknestind (799moh) nedbør som regn også på denne høyde.

ObsID: 237101

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org