Snøskredvarsel for Svartisen torsdag 04.06.2020

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i bratte heng med myk våt snø. Hold avstand til skavler og til mulige utløpsområder for skred og til skavler og fjellsider med glidesprekker.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med løs våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Stigende temperaturer igjen medfører snøsmelting høyere opp og det medfører mer vann til stede som svekker bindinger i snøen. Det vil være lett for en skiløper å løse ut våte løssnøskred i bratt terreng. Skred kan også løsne naturlig, spesielt tilknyttet bart fjell og i bratte rennesystemer. Vær særlig oppmerksom der sola får tak. Vær forsiktig i potensielle utløpsområder for skred. Ha fortsatt fokus på muligheter for skavlbrudd og glideskred.
Opp til 600-1000 moh er det våt grovkornet snø, men det minker godt på snøen daglig. Under 300-500 moh er det lite snø igjen i terrenget, mens det fortsatt ligger mye for årsrtiden i høyden.
I høyden i indre deler av regionen finnes det et vedvarende svakt lag av kantkorn som ble dannet tidligere i vinter. Stigende temperaturer kan svekke dette laget.
Mandag ble det observert skavlbrudd og flere våte løssnøskred på Middagstind i Meløy. I helgen ble det observert flere mindre løssnøskred over skoggrensen.
Det er store skavler i fjellet!
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
-1 °C til 5 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1500 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 4 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst.
2 °C til 8 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 2200 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Svartisen / RANA

Snø

03.06.2020 kl. 18:29

769 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Forrige ukes snøprofil.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Østvendt terreng, fortsatt mye snø i de sidene
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Stadig mere og flere bare knauser og rygger i flere eksposisjoner
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Mye vann i snøen

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Innen en halv meter Naturlig utløst 2 - Middels SØ, S, SV, V over 1000 moh

Snødekke

75 cm totalt Snøgrense på 100 moh Våt løssnø Våt Snøpakken virker være gjennomfuktet og smelteomvandlet opp til 950-1000moh. I østvendte lesider hvor det fortsatt ligger mye snø (+3m) kan det muligens finnes lommer av fuktig, men ikke smelteomvandlet snø(fortsatt hvit, og over 900moh) Ellers så har varmt vær og sol tæret godt på snøpakken, her har det @200moh smeltet bort ca 70-75cm snø siden sist tirsdag da jeg var på obs her. God vannføring i bekker og elver, virker som vannet renner på de "rette" stedene, Snøgrensen kryper stadig oppover og den er nok nærmere 100moh på indre deler og på ca 200moh på ytre deler. I N, S og V eksposisjoner begynner det å bli bart på knauser og rygger helt opp, mens det i Østvendte sider hvor det er mest snø, er langt mindre bart. Snøoverflaten er fuktig/våt helt opp til ihvertfall 1000moh hvor jeg snudde idag,

Skredfarevurdering

2 Moderat Det tiner godt, og snøpakken virker være gjennomfuktet opp til 950-1000moh. Ingen dagsferske skred observert, noe som nok har sammenheng med at det ikke klarnet ordentlig opp før utpå dagen, noe som gjorde at vi ikke fikk så sterk solinnstråling på snøoverflaten i dag, kun temperaturpåvirkning. (sørlig del av regionen) Stigende temperaturer og økt solinnstråling vil føre til at bindinger svekkes, opphopning av vann i snøpakken som igjen fører til at vi kan få naturlig utløste våte skred utover dagen. Varslet faregrad er riktig Fg og skredproblem stemmer bra med observasjon

Skredaktivitet

3. jun. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ, S. Over 900 moh Ser flere naturlig utløste våte løssnøskred, antageligvis fra begynnelsen av uken

Snøprofil

28 cm 4F/1F MF 0 mm/0 mm V, 3 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 3 cm 4F MF 0 mm/0 mm V, 2,5 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 3 cm 4F MF 0 mm/0 mm V, 78 cm 1F MFcr/MF 0 mm/0 mm W -0,1 °C @ 1 cm, -0,1 °C @ 10 cm, -0,2 °C @ 20 cm, -0,2 °C @ 30 cm, -0,2 °C @ 40 cm, -0,2 °C @ 50 cm, -0,2 °C @ 70 cm, -0,2 °C @ 90 cm, -0,2 °C @ 110 cm

ObsID: 237915

Svartisen / RANA

Snø

03.06.2020 kl. 17:00

205 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Snødekke

75 cm totalt Ikke snøfokk Våt løssnø Det har «forsvunnet» ca70cm på denne høyde siden forrige tirsdag. God vannføring i bekker og elver.

Vær

Ikke nedbør 11 °C fra N ↓ 5% skyer Pent vårvær, noe vind fra N sektor, ingen nedbør og sol,

ObsID: 237901

Svartisen / MELØY

Snø

01.06.2020 kl. 12:59

792 moh

Sølve@Nordland_fk (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sølve@Nordland_fk Kommentar:  Skavlbrudd både til vestre i bilde og til høyre for Middagstuva i bakgrunnen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sølve@Nordland_fk Kommentar:  Foto tatt mot NØ. Det har smeltet mye siste 1-2 uke. Glidesprekker til høyre.

Tester

LBT Ikke funnet svake lag

Snødekke

Snødekket på 800 meter er ganske homogent. Øverste 15 cm er f-1f fast våt smelteomvandlet. Videre nedover i snødekket er det p til k fasthet og grovkornet våt smelteomvandlet snø med innslag av is. Det er ikke funnet lag som virker impermabel. Snødekket på nordsiden av Helgelandsbukken (1454) er tydelig preget av mildværet.

Skredfarevurdering

2 Moderat Mildværet de siste to ukene og ikke minst regnværet torsdag og fredag har preget snødekket høyt til fjells. Det er fortsatt noen våte løsnøskred og der er noe glideskredaktivitet. Mitt inntrykk er at utbredelse for store skred er få. Med tanke på været som har vært er det ikke svært stor svekkelse i snødekket. FG 3 er nok høyt i dag, med forbehold om at jeg ikke har vært fysisk i i høyden og ikke i innlandet. Varslet faregrad er for høy

Vær

Ikke nedbør 15 °C 5 m/s fra SV ↗ 5% skyer

Skredaktivitet

1. jun. I løpet av dagen (+02:00) Det er en del våte løsnøskred i alle himmelretninger og høyder, men det er vanskelig å skille mellom ferske og nye på avstand. Det er også noe glideskredaktivitet.

ObsID: 237738

Svartisen / GILDESKÅL

Snø

01.06.2020 kl. 09:44

14 moh

Sølve@Nordland_fk (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sølve@Nordland_fk
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sølve@Nordland_fk

Snødekke

Markerte smelteriller i nordvendte renner på 1000 moh. Småtindan.

ObsID: 237693

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org