Snøskredvarsel for Svartisen tirsdag 23.02.2021

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold. Unngå ferdsel i skredterreng, også i skogen. Vindtransportert snø ligger på et vedvarende svakt lag. Skred kan fjernutløses.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er fremdeles lett å løse ut store skred på vedvarende svake lag av kantkorn og rim under den vindtransporterte snøen. Dette gjelder særlig i leområder for sørøstlig vind hvor det mange steder kan ligge store ansamlinger med fokksnø etter flere dager med denne vindretningen. Ytterligere påfyll kan danne ferske fokksnøflak, utvis stor varsomhet da skred i fokksnøen kan trigge større skred på svake lag dypere i snødekket! I enkelte bratte leområder kan det gå naturlig utløste skred str 3 Under og i mildværsgrensa kan temperaturstigningen medføre svekkelse av vedvarende svake lag, vær særlig forsiktig i skoggrensa.
Kraftig vind fra sørøst de siste dagene har flyttet snøen inn i leområder mot nord og vest. Snødekket er vindpåvirket i overflaten og består av vindtransportert snø med varierende hardhet. I skogen og i enkelte skjermede områder kan det fortsatt være noe løs, ubunden snø. Rabber og utsatt terreng er avblåst. Under 300 - 400 moh er det lite eller ingen såle.
Svake lag av rim og kantkorn under den siste nysnøen har stor utbredelse. Stabilitetstester viser god evne til bruddforplantning i de vedvarende svake lagene. Enkelte steder bryter blokken sammen ved frigjøring eller ved svært liten belastning. Det finnes også svake lag av kantkorn rundt skarelag lenger ned i snødekket, og ved bakken.
Lørdag gikk det et lite personutløstskred i vestvendt heng ved Mo i Rana.
Observasjoner lørdag tyder på at det er svært lett å løse ut skred, og at de svake lagene har god forplantningsevne. I helgen har det vært stor vindtransport av snø, både i høyfjellet og lavlandet.
2-4 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst.
-14 °C til -4 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
7 mm i døgnet, opp mot 13 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørøst, endring til bris fra sørøst om formiddagen.
-13 °C til -4 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Svartisen / RANA

Snø

23.02.2021 kl. 18:29

574 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels SV, V, NV over 400 moh Overliggende flak begynner å bli hardt så der hvor flak er tykt er det vanskelig å påvirke laget. (Ectp24@67q2) fikk drønn og skytende sprekk bare 20m fra der hvor jeg grov, flak både tynnere og mykere der

Snødekke

59 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr I skogen er nå den ferskeste snøen begynt å "sette" seg, men fortsatt løs. Over skogen er det nå litt fersk løssnø på fokksnøflak med varierende tykkelse og hardhet. Disse fokksnøflakene ligger i stor grad på et lag kantkornet snø, som igjen ligger på hard kompakt snø/skare. Begerkrystaller v bakken. (Her, men ganske lik snøpakke som brunstadtinden ref obs fredag 19.02) Mye snø som er flyttet på siden lørdag. I enkelte leformasjoner ca 50-60cm innblåst snø.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Fortsatt er det vedvarende svake lag av nedfokket overflaterim/ overflatekant på hardt underliggende lag som er problemet. Fra øverste del av skogen og opp til hvor jeg grov hadde jeg et 10-talls store drønn og skytende sprekker (den lengste var ca 5-7m) så vsl virker være potent her. Fikk bruddforplantning i ECT men overliggende flak var hardt her så det måtte 24slag til før det gikk til brudd. Tenker at høyere på konveks hvor jeg grov , ville det vært lettere å påvirke svakt lag da flak vil være tynnere der. Uansett et lag ca 2,5cm tykt, miks av kant og rim på 2mm + er ugunstig. Ser ut som det er stor utbredelse på dette svake laget, da det går igjen i snøprofiler og tester fra flere obser. (Sørlig del av regionen) Mildvær og regn kan føre til at bindinger svekkes, svakt lag påvirkes og vi kan få naturlig utløste skred str 3. ( opp til mildværsgrense) over mildværsgrense vil nedbør komme som snø og kombinert med vind vil det kunne dannes nye myke flak som kan løses ut med liten tilleggslast. Dersom pålagring i høyden blir stor, kan vi også risikere at dersom skred løses ut i ferske flak, vil denne tilleggslast kunne påvirke vsl dypere i snøpakken og vi vil få en step-down og dermed større skred. Faregrad vil øke i takt med nedbørintensitet Varslet faregrad er riktig Utifra dagens observasjon syns jeg både fg og skredproblem stemmer

Vær

Snø -4 °C 100% skyer Akkurat nå vindstille, lett snøvær. Noen få kuldegrader

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden

Skredaktivitet

23. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Tester

ECTP24@67cmQ2 Middels Gikk til brudd i kant/ overflaterim

Snøprofil

5 cm F PP/DF D, 15 cm 1F-P 0 mm D, 11 cm P RGwp 0 mm D, 12 cm P- RGwp 0 mm D, 23,5 cm P/1F+ RGwp 0 mm/0 mm, 2,5 cm 4F+ FC/SH 2 mm/2 mm D Øvre del, 9,5 cm P MFcr, 3 cm 4F FC 2 mm D, 19 cm P MFcr, 17 cm 1F MF/DH 2 mm/3 mm -0,6 °C @ 0 cm, -2,5 °C @ 1 cm, -5,6 °C @ 10 cm, -6,1 °C @ 20 cm, -5,9 °C @ 30 cm, -5,5 °C @ 40 cm, -4,6 °C @ 50 cm, -2,8 °C @ 70 cm, -1,8 °C @ 90 cm, -0,4 °C @ 110 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 257500

Svartisen / RANA

Snø

23.02.2021 kl. 17:59

501 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Drønn på konveks le formasjon. Ble skytende sprekker rund meg

ObsID: 257501

Svartisen / RANA

Snø

23.02.2021 kl. 17:46

458 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Relativt stor flate (ca 50m2) som kollapset her. Har iløpet av 500m hatt 4-5 drønn, lignede størrelse. Fokksnøflak med lag av kantkornet snø under.

ObsID: 257502

Svartisen / GILDESKÅL

Snø

23.02.2021 kl. 11:46

662 moh

Sølve@Nordland_fk (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sølve@Nordland_fk Kommentar:  Mot Skjelviknubben
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sølve@Nordland_fk Kommentar:  Sandnessjøen under Bonden
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sølve@Nordland_fk Kommentar:  Småtindene
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Sølve@Nordland_fk
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Sølve@Nordland_fk Kommentar:  Begerkrystaller mot bakken
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Sølve@Nordland_fk Kommentar:  Avrundede kantkorn over skare
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh

Snødekke

60 cm totalt Lett snøfokk 1 cm nysnø Skare Tørr Snødekket er relativt likt mellom 100 og 700 meter. Begerkrystaller mot bakken, relativt homogen pakke med fokksnø, litt løsere på toppen under mildværsskare. Lagene er generelt hardere i høyden. I høyden var det også et aktivt lag med kantkorn over skare som jeg ikke fant lavere i terrenget. Sandhørnøya er mindre avblåst enn omliggende fjell. Mulig mildværrskaren er lokal og har holdt på snøen.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Selv om de svake lagene er lett å påvirke i testene ligger de mange steder dypt og vil være lettest å påvirke av skiløper der snødekke er tynt. Dersom man får brudd i de vedvarende svake lagene kan skredene bli store. Det er ikke observert ustabil fokksnø på dette fjellet. Mildværsskaren har nok hindret vindtransporten man har hatt andre steder i regionen. Snødekket er litt spesielt da det er nesten ikke har vært utsatt for mildvær. Det er tele i bakken og i de fleste bekkedaler er det mye is under snøen. Snødekket, spesielt i lavlandet, er løsere enn det vi er vant til. Avhengig av nedbørintensitet er det fare for sørpeskred i lavlandet og skred som går på kantkorn mot bakken. Varslet faregrad er riktig

Vær

Snø -3 °C 6 m/s fra SV ↗ 70% skyer Lette snøbyger og solgløtt imellom. Snøtransport mens det snødde, men ellers er det ikke snø tilgjengelig for transport i dette området.

Tester

LBT Både ved 200 moh og 400 moh ble det brudd i begerkrystaller ved bakken ved moderat belastning.

CTV@95cmQ1 Dårlig Brudd i begerlag ved bakken og deretter i kantkorn over skarelag @80.

Snøprofil

1 cm F PP D, 1 cm K MFcr D, 8 cm 1F DF D, 70 cm P RG D Stedvis 1f fasthet, 1 cm F FC 2 mm D, 15 cm K RG D, 4 cm F DH 3 mm D -0,1 °C @ 0 cm, -1,5 °C @ 5 cm, -2,2 °C @ 10 cm, -2,9 °C @ 15 cm, -2,8 °C @ 20 cm, -2,5 °C @ 30 cm, -2,2 °C @ 50 cm, -1,7 °C @ 70 cm, -1,1 °C @ 90 cm, -0,8 °C @ 100 cm 1 test knyttet til snøprofilen SV heng.

ObsID: 257413

Svartisen / RANA

Snø

23.02.2021 kl. 10:35

744 moh

Amund@forsvaret (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Amund@forsvaret Kommentar:  Varden på toppen, Innerstøtten Snøfjellet. Hard vindpåvirket snødekke. Ingen løssnø til transport på toppen.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Svært ustabilt snødekke, spesielt opp til skoggrensen. Har ikke merket faretegn over skoggrensen, men her har jeg også gått i spor. Nedbøren som har kommet siste døgn har ikke lagt seg i stor grad. Været har blitt mildere iløpet av ettermiddagen/kvelden. Men fortsatt snø som nedbør i Flostrand klokken 1800 og minus 2 grader. Som nevnt i farevarselet vil mildvær og regn gjøre snødekket svært ustabilt. Varslet faregrad er riktig

Vær

Snø -8 °C 100% skyer Temperaturen har vært jevn på fra -5 på 80moh. til -8 750moh. Det har snødd svært lett og etter 3 timer hadde ingen lagt seg på bilen. Lite vind.

Faretegn

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Merker ikke faretegn når man beveger seg i det mest brukte området. Umiddelbart utenfor drønner det i snøen helt opp til skoggrensen. Disse forplanter seg over store områder, f.eks. hele heng. Viktig å være klar over dette på tur ned, slik at man ikke roter seg inn i bratte heng (over 30 grader).

ObsID: 257507

Svartisen / RANA

Snø

23.02.2021 kl. 09:07

28 moh

Amund@forsvaret (***)

Snødekke

Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 257347

Svartisen / D1805(NFK13) Sør-Salten 2020 - 2025

Snø

23.02.2021 kl. 08:17

11 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv17 Setvikdalen - Glombergan,

ObsID: 257483

Svartisen / D1805(NFK13) Sør-Salten 2020 - 2025

Snø

23.02.2021 kl. 08:17

90 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lav temperatur i natt. Økende skredfare neste døgn: Temperatur økning ut over dagen .

Vær

Regn 1 °C Setvikdalen (0moh) kl 08:21 0 cm nysnø akkumulert siste døgn. Værobservasjon fra Kilvika (0 moh) kl 09:13 Ingen, 0,0 °C.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 257484

Svartisen / RANA

Snø

23.02.2021 kl. 07:12

31 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Snødekke

50 cm totalt Lett snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Litt vanskelig å beregne nysnømengde da nysnø har kommet med vind

Vær

Snø -4 °C 4 m/s fra Ø ← 100% skyer Siden i går kveld har det snødd lett kombinert med vind. Fortsatt kuldegrader her.

ObsID: 257331

Svartisen / RANA

Snø

21.02.2021 kl. 12:35

475 moh

StefanW (Ukjent)

Vær

Snø -9 °C 10 m/s fra SØ ↖ 100% skyer

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Tester

ECTP24@35cmQ2 God Brudd i øverste kantkornlaget

ObsID: 256969

Svartisen / GILDESKÅL

Snø

21.02.2021 kl. 11:56

19 moh

Tjugen (Ukjent)

Vær

Snø -2,5 °C 10 m/s fra Ø ← 100% skyer Kraftig snøfokk med vindretning fra Øst, Sør/Øst. Vindkast oppe i 20 m/s. Vindhastighet ca 10 m/s i snitt. Mye vindtransport av snø.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: For kommunen

ObsID: 256961

Svartisen / RANA

Snø

21.02.2021 kl. 10:51

33 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Snødekke

Moderat snøfokk

Vær

Snø -1 °C 10 m/s fra Ø ← 100% skyer Vinden har økt på i styrke og det har begynt å snø. Moderat til kraftig snøfokk.

ObsID: 256926

Svartisen / RANA

Snø

21.02.2021 kl. 08:46

31 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Snødekke

Lett snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh

Vær

Ikke nedbør -2 °C 7 m/s fra Ø ← 100% skyer Ingen nedbør nå på morgenen, vind fra Ø sektor, noen få kuldegrader. Lørdag ettermiddag/kveld lette snøbyger kombinert med vind

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: På dette stedet

ObsID: 256909

Svartisen / RANA

Snø

20.02.2021 kl. 15:52

476 moh

Amund@forsvaret (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Amund@forsvaret Kommentar:  Ufarlig skred. Men det går igjen over hele fjellet at det er svært lett å løse ut både små og store skred.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Svært lett å påvirke svakt lag. Dette forplanter seg over store avstander. Ytterligere nedbør utover dagen gjør det enda enklere å påvirke det svake laget. Varslet faregrad er riktig Det finnes også en del fokksnøflak i sør og østlige himmelretning.

Vær

Snø -5 °C 4 m/s fra Ø ← 100% skyer Noen få snøfnugg i lufta. Startet med lett snøvær akkurat.

Faretegn

Ferske skred Svært lett å løse ut skred. Løste ut et lite skred mot vest.

Ferske sprekker Område: Generelt på fjellet

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ekstremt lett å få kollaps samt forplantning. Forplantning over store områder.

ObsID: 256845

Svartisen / RANA

Snø

20.02.2021 kl. 15:13

366 moh

Amund@forsvaret (***)

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Drønn i snøen. Kollaps hele tjønna. Omtrent 20m diameter.

ObsID: 256812

Svartisen / RANA

Snø

20.02.2021 kl. 15:01

309 moh

Amund@forsvaret (***)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Lite drønn i snøen noen meter til høyre for stien mot Grotneshytta.

ObsID: 256810

Svartisen / RANA

Snø

20.02.2021 kl. 14:19

422 moh

StefanW (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  StefanW Kommentar:  God forplantningsevne
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  StefanW Kommentar:  Rimkrystall
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

90 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm)

Vær

Ikke nedbør -2 °C 5 m/s fra V → 90% skyer

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: På dette stedet

Tester

ECTN15@45cmQ3 Middels Skarelag

ECTP6@35cmQ2 Dårlig Nedsnødd overflaterim

Snøprofil

4 cm F DF 1 mm D, 32 cm 4F DF 1 mm D, 13 cm 1F MF 2 mm M, 0,5 cm I MFcr 1 mm M, 1 cm F FC 2 mm D, 15 cm 4F 1 mm D, 0,5 cm I MFcr, 13 cm 1F MF 1 mm M, 3 cm 4F FC 2 mm -5 °C @ 2 cm, -6 °C @ 20 cm, -3 °C @ 40 cm, -1 °C @ 60 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 256811

Svartisen / D1805(NFK13) Sør-Salten 2020 - 2025

Snø

20.02.2021 kl. 08:00

45 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv17 Kilvika - ,

ObsID: 256901

Svartisen / D1805(NFK13) Sør-Salten 2020 - 2025

Snø

20.02.2021 kl. 08:00

90 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Vær omslag. Uforandret skredfare neste døgn.

Vær

Ikke nedbør 0 °C Kilvika (0moh) kl 08:00 1 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 256902

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org