Snøskredvarsel for Svartisen onsdag 03.03.2021

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområder hvor det samler seg fersk fokksnø. Naturlig utløste skred kan forekomme der fokksnøen legger seg over vedvarende svake lag i den gamle snøen.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Med snøvær og sterk vind vil det dannes ferske flak med fokksnø i sørøstlige leområder. Disse kan være lette å løse ut for en skiløper. I høyfjellet hvor det fortsatt finnes intakte vedvarende svake lag, kan ekstra pålagring med snø føre til naturlig utløste skred. Det meldes bygevær som vil gi store lokale variasjoner i været. De områdene som får mest nedbør og vind vil ha størst skredfare. Siste dagers mildvær og regn medførte fare for naturlig utløste glideskred. Med kaldere temperaturer avtar nå faren, men slike skred er svært uforutsigbare og vanskelige å varsle.
Mildvær og regn den siste tiden tæret godt på snødekket og det er nå svært lite snø igjen i lavlandet, særlig i ytre strøk av regionen. Søndag var mildværsgrensen på ca 1100 moh. Det er lite snø for årstiden. Kraftig vind har ført til at snøen er ujevnt fordelt i terrenget.
Før mildværet satte inn i helgen var det et komplekst snødekke med flere vedvarende svake lag og skarelag. Mildværet har nå ødelagt disse lagene i lavlandet, men det er trolig fortsatt til stede høyt til fjells. De er trolig også mer utbredt i indre strøk der det har vært litt kaldere temperaturer.
Store drønn viste at svake lag med kantkorn var aktivt i helga, men på grunn av dårlig sikt var det få observasjoner på dette. I lavlandet gikk det flere våte løssnøskred og sørpeskred før helga.
12 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra vest.
-7 °C til -3 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra nordvest.
-11 °C til -4 °C på 1100 moh.
Skyet.
Bygevær som kan gi store lokale forskjeller i nedbørmengde og vind.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Svartisen / RANA

Snø

03.03.2021 kl. 11:08

350 moh

larsen (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Flere drønn på tur opp.

ObsID: 258920

Svartisen / RANA

Snø

03.03.2021 kl. 10:15

185 moh

StigArveJohansen@Helgeland (Ukjent)

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Nv og snø og 12 ms vind

ObsID: 258898

Svartisen / RANA

Snø

03.03.2021 kl. 08:07

3 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Vær

Snø 0 °C 5 m/s fra V → 100% skyer Bygevær med nedbør som snø til havnivå. Vind fra V sektor. Temperatur rundt 0 grader

Snødekke

Lett snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 50 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

ObsID: 258877

Svartisen / RANA

Snø

02.03.2021 kl. 07:17

33 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Vær

Sludd 1 °C fra V → 100% skyer Bygevær med nedbør som sludd til havnivå. Vind fra V sektor. 0 grader og nedbør som tørr snø da jeg kjørte over Bustneslia (ca 250moh) var 5-10cm nysnø på toppen der.

ObsID: 258675

Svartisen / GILDESKÅL

Snø

01.03.2021 kl. 13:07

321 moh

Tjugen (Ukjent)

Skredfarevurdering

2 Moderat Mye snø har forsvunnet i under 400 moh, enkelte fjellsider er nesten fri for snø. Disse områdene vurderes til 1 liten/2 moderat. Det er bygeaktivitet, og hagel. På lavere terreng trenger tilførsel av snø, for at faregrad endres. Temperatur er synkende. Varslet faregrad er riktig I høyere terreng hvor det ligger snø, er varselet faregrad korrekt.

Vær

Hagl 1,9 °C 5 m/s fra NV ↘ 100% skyer Bygevær med hagl

ObsID: 258587

Svartisen / RANA

Snø

01.03.2021 kl. 07:19

29 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Laupen, nordvendt.

Vær

Regn 4 °C 6 m/s fra V → 70% skyer Bygevær med nedbør som regn til havnivå å ytre deler. Nedbør som regn/sludd når jeg kom til Mo i Rana 0 grader og nedbør som snø Umbukta (520moh)

Snødekke

Nysnøgrense på 400 moh. Snøgrense på 50 moh Nysnøgrense er tatt fra indre deler, høyere nysnøgrense på yte deler. Snøgrense har flyttet seg oppover i hele sørlig del av regionen

ObsID: 258487

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org