Snøskredvarsel for Svartisen lørdag 06.03.2021

3
Betydelig
Publisert:

Ustabile fokksnøflak i leområder. I høyden kan vedvarende svake lag påvirkes der snødekket er tynt.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snøbyger og vind vil danne nye flak med fersk fokksnø i leområder. Gårsdagens fokksnø trenger også litt tid til å stabilisere seg, særlig høyt til fjells der temperaturen er kaldere. Disse flakene kan noen steder være lette å påvirke for en skiløper. Det finnes også områder med vedvarende svake lag i fjellet. Disse er antagelig mest utbredt i indre strøk og høyt til fjells der forrige ukes mildvær ikke ødela lagene. Vær særlig oppmerksom i overganger mellom tynt og tykt snødekke. Bygevær vil gi store lokale forskjeller. Skredfaren er størst i de områdene som får mest vind og nedbør.
Forrige uke tæret mildvær og regn godt på snødekket, og etterlot lite snø i lavlandet. Mandag - torsdag var preget av bygevær og vind og det har nå kommet påfyll med snø ned til havnivå. I indre strøk av regionen har det kommet ca 40 cm med nysnø den siste uken. Det er likevel fortsatt lite snø for årstiden. På grunn av mye vindtransport er snøen ujevnt fordelt i terrenget.
Før mildværet satte inn forrige uke var det stedvis i regionen observert flere vedvarende svake lag og skarelag. Værdata tilsier at dette fortsatt er et skredproblem over ca 800 moh der mildværet ikke ødela lagene. Lagene er trolig mest utbredt i indre strøk der det har vært litt kaldere temperaturer.
På svensk side meldes det i skredvarslet for Vestre Vindelfjellene om stor utbredelse av ustabile vedvarende svake lag. Det er rimelig å anta at dette er til dels overførbart til indre strøk av Svartisenregionen.
7 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Bris fra nordvest., endring til liten kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-12 °C til -4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
15 mm i døgnet, opp mot 30 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra nordvest.
-14 °C til -5 °C på 1100 moh.
Skyet.
Bygevær kan gi store lokale forskjeller i nedbørmengde og vind.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Svartisen / RANA

Snø

06.03.2021 kl. 09:04

31 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Moderat til kraftig fokk på laupen

Vær

Snø -1,5 °C 4 m/s fra NV ↘ 100% skyer Bygevær fra NV med nedbør som snø til havnivå, kombinert med vind

Snødekke

28 cm totalt Moderat snøfokk 9 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

ObsID: 259536

Svartisen / D1804(NFK11) Mo 2017-2022

Snø

05.03.2021 kl. 13:23

14 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Vær

Snø 0 °C Mastudaøen (100moh) kl 13:25 6 cm nysnø akkumulert siste 2 døgn.

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø . FV17 Mastudalen - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Vannet renner .

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv17 Mastudalen - , Vannet renner, ingen fare for sørpeskred

ObsID: 259435

Svartisen / D1804(NFK11) Mo 2017-2022

Snø

05.03.2021 kl. 11:52

55 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø 1 °C Liatind (0moh) kl 11:55 8 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn.

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø . FV17 Liafjell - Olvikvatnet er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Mer nedbør .

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 259411

Svartisen / RANA

Snø

04.03.2021 kl. 17:54

748 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  ECTP18
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Tråkka lett ut skavl i leformasjon, ingenbruddforplanting, brakk opp kun under ski. Men flak var mykt

Vær

Ikke nedbør -5 °C 3 m/s fra NV ↘ 80% skyer Litt vind fra NV i høyden, lett snø ær (byge) da jeg startet å kjøre hjem

Skredfarevurdering

3 Betydelig Ferske myke nysnø/fokksnø flak på nedfokket nysnø virket å være det største problemet nå. Flak dannet etter snøværet i går, var va 5-10cm tykt og myk, svakt lag av nedfokket snø var tykt, så dårlig bruddforplanting i dette. Pga flakets tykkelse vil eventuelle skred bli små (str 1-2) Da jeg utførte LBT gikk det til brudd i et svakt lag av kant mellom fuktig pakke og fokksnø dannet i bakkant av mildværet i helga. Fikk også bruddforplantning i ECT med stor tilleggslast (slo med hele armen) i dette laget. Tynt svakt lag, 1mm krystall, Q2 bruddflate, men overliggende flak hardt. Så dette laget var her i dag veldig vanskelig å påvirke.Men dersom man klarer å påvirke det vil eventuelle skred kunne bli store. Må sjekke dette nærmere de nærmeste dagene for å si om det er aktivt og om det har stor utbredelse. Observerte også på kjøretur til tur, at i bratte solhellinger har sola begynt å svekke bindinger i nysnøen, så det var noen små løssnøskred som var løst ut. Fortsatt løs snø tilgjengelig for transport i høyde Mere påfyll av snø kombinert med vind vil danne nye myke nysnøflak. I bratte lesider vil disse kunne løses ut av skiløper med liten tilleggslast. Eldre fokksnø vil fortsette å stabilisere seg. Dersom temperaturer vil synke kan gradient bli så stor at det vil bli fart i kantkornutvikling mellom den fuktige pakken og kaldere fokksnø Varslet faregrad er riktig Skredproblem stemmer veldig bra, fg kan være litt vanskelig å sette nå da det har vært store lokale forskjeller på nysnømengde. Men riktig for regionen

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små NØ, Ø, SØ, S over 500 moh

Skredaktivitet

4. mar. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snødekke

85 cm totalt Ikke snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Tørr Fra parkering og gjennom skogen var det mye løs snø men litt vindpåvirka i de øverste 10-15 cm, oppå den gjennomfukta gamle snøpakken. Over tregrensen var det oppå den gamlle gjennomfukta pakken, hard fokksnø med fersk nedfokka nysnø på toppen. (Mykt flak ca 5-10cm tykt på toppen)

Tester

ECTP19@55cmQ2

ECTN4@15cmQ3

LBT@55cmQ2 Gikk til brudd på neste lette kakk, kant på skare

LBT@15cm Lett kakk, gikk til brudd i nedfokket nysnø

Snøprofil

6,5 cm 1F DF D, 10,5 cm F PP D, 38 cm 1F+/P RGwp D, 0,5 cm 4F FC 1 mm D, 4 cm P MFcr, 2,5 cm 1F FC 1 mm M, 38 cm P MF M, 8 cm 1F DH 2 mm M -7,5 °C @ 0 cm, -7,6 °C @ 1 cm, -4,4 °C @ 10 cm, -3,2 °C @ 20 cm, -2,2 °C @ 30 cm, -1,2 °C @ 40 cm, -0,2 °C @ 50 cm, -0,1 °C @ 70 cm, -0,1 °C @ 90 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 259299

Svartisen / RANA

Snø

04.03.2021 kl. 17:06

634 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Ca 60-70cm delvis innblåst snø i i en liten leformasjon, virker som det har vært god transport av snø i høyden
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Vær

Ikke nedbør -2 °C 80% skyer Ingen nedbør i dag, lite eller ingen vind her

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Snødekke

85 cm totalt Ikke snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Mye løs nysnø her, kommet ca 40 cm siden obs her lørdag

ObsID: 259300

Svartisen / D1804(NFK11) Mo 2017-2022

Snø

04.03.2021 kl. 13:59

267 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø. FV17 Sjonfjellet - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 259248

Svartisen / BEIARN

Snø

04.03.2021 kl. 10:12

614 moh

idab@svv (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  idab@svv
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  idab@svv
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  idab@svv
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Notater

Gravde en til rask grop litt nærmere vegen. Noe forskjell i snøen. Nysnø på topp ca 1cm. Følgt av rg og i de et tynt lag med neddfokket nysnø på dybde 5 cm fra topp. I rg lagret er de også mulig å finne igjen et tynt hagel lag. På dybde ca. 30 cm går snøen fra tørr til fiktig/bløtt med store mf kristaller ( 2 mm) ned til bakken, ca. 50 cm snødybde. Kan anta at mildvær grensen grensen mellom regn og snø har gått i denne høyden da tenker jeg på dybdepåvirken i snøen. Var ikke noe skarelag til stede i den øvre snøgropen.

Vær

Snø 5,3 °C 5 m/s fra V → 70% skyer variert mellom overskyet og sol. På kjøreturen fra Bodø hva flere snøbyger å observere. Vinden øker noe under turen og lett snøfokk over utsatta rygger/kanter.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Stabilt. Noe usikker på hvordan hagel lagrene skal beskrives i forhold til skredproblem, da hva tydelig at de er rundt disse lagene som det bildet flak. Finns en del tilgjengelig snø for vindtransport og det er meldt økt vind utøver dagen. Skredfaren vedvarer. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut 2 - Middels SØ, S over 500 moh Veldig usikker på utbredelsen da jeg ikke observerte de på begge mine gravepunkt. Begge er i samme himmelretninger.

Skredaktivitet

4. mar. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snødekke

Ikke snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Tørr

Tester

LBT@6cmQ2 Noe kraft går på hagel lag.

LBT@26cmQ2 Noe kraft trengtes, glider ut på hagel lag..

Snøprofil

1 cm F PP 1 mm D, 5 cm 1F RG 1 mm D, 1 cm 4F 2 mm D, 20 cm 1F RG 1 mm D, 1 cm 4F 2 mm D, 37 cm 1F RG 1 mm D, 1 cm 4F 2 mm D, 5 cm 1F RG 1 mm D, 22 cm P RG 1 mm D, 2 cm K MFcr 1 mm D -6,4 °C @ 0 cm, -6,4 °C @ 10 cm, -4,9 °C @ 20 cm, -3,7 °C @ 30 cm, -3,2 °C @ 40 cm, -2,6 °C @ 50 cm, -2,2 °C @ 60 cm, -2,2 °C @ 70 cm, -1,8 °C @ 80 cm, 0 °C @ 90 cm

ObsID: 259191

Svartisen / RANA

Snø

04.03.2021 kl. 08:02

3 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Utskarpen, mot laupen
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Mot hauknestind

Vær

Ikke nedbør -6 °C 50% skyer Ingen nedbør, lite eller ingen vind, noen få kuldegrader. Ingen nedbør siden onsdag ettermiddag.

Snødekke

16 cm totalt Ikke snøfokk 16 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Lokale forskjeller på nysnømengde i går onsdag. Har brukt nysnømengde Utskarpen som referanse her.

ObsID: 259124

Svartisen / RANA

Snø

03.03.2021 kl. 11:08

350 moh

larsen (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Flere drønn på tur opp.

ObsID: 258920

Svartisen / RANA

Snø

03.03.2021 kl. 10:15

185 moh

StigArveJohansen@Helgeland (Ukjent)

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Nv og snø og 12 ms vind

ObsID: 258898

Svartisen / RANA

Snø

03.03.2021 kl. 08:07

3 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Vær

Snø 0 °C 5 m/s fra V → 100% skyer Bygevær med nedbør som snø til havnivå. Vind fra V sektor. Temperatur rundt 0 grader

Snødekke

Lett snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 50 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

ObsID: 258877

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org