Snøskredvarsel for Svartisen søndag 07.03.2021

3
Betydelig
Publisert:

Ustabile fokksnøflak i leområder. I høyden finnes også vedvarende svake lag som kan føre til store skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fokksnøflak som la seg i leformasjoner fredag og lørdag vil fortsatt være lette å løse ut for en skiløper. Situasjonen er kompleks, for i høyden kan det være mulig å løse ut store skred på vedvarende svake lag. Disse er antagelig mest utbredt i indre strøk og høyt til fjells der forrige ukes mildvær ikke ødela lagene. Vær særlig oppmerksom i overganger mellom tynt og tykt snødekke.
Forrige uke tæret mildvær og regn godt på snødekket, og etterlot lite snø i lavlandet. Mandag - fredag var preget av bygevær og vind og det har nå kommet påfyll med snø ned til havnivå. Det er likevel fortsatt lite snø for årstiden. På grunn av mye vindtransport er snøen ujevnt fordelt i terrenget.
Før mildværet satte inn forrige uke var det stedvis i regionen observert flere vedvarende svake lag og skarelag. Værdata tilsier at dette fortsatt er et skredproblem over ca 800 moh der mildværet ikke ødela lagene. Lagene er trolig mest utbredt i indre strøk der det har vært litt kaldere temperaturer.
På svensk side meldes det i skredvarslet for Vestre Vindelfjellene om stor utbredelse av ustabile vedvarende svake lag. Det er rimelig å anta at dette er til dels overførbart til indre strøk av Svartisenregionen. Lørdag formiddag var det bygevær fra NV med nedbør som snø til havnivå, kombinert med vind.
15 mm i døgnet, opp mot 30 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra nordvest.
-14 °C til -5 °C på 1100 moh.
Skyet.
Bygevær kan gi store lokale forskjeller i nedbørmengde og vind.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra nordvest., endring til bris fra nordvest om ettermiddagen.
-14 °C til -6 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Svartisen / RANA

Snø

07.03.2021 kl. 11:16

884 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Vestvendt side
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Vestvendt side mot sverige
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Snødekke

95 cm totalt Ikke snøfokk Vindpakket myk Tørr Fra parkering og opp til ca 650moh gjennom bjerkeskogen er det fortsatt mye løs snø her (kan kanskje best karakteriseres som løs vindpåvirka) Over bjerkeskogen var snøpakken vindpåvirka, i lesider 1f-4f hardhet (myk vindpåvirka) til harde sastrugier og avblåst mildværsskare på rygg mot toppen. Ser tydelig at vinden fra V sektor siste dager, har flyttet det meste av løs snø til østvendte sider nå. Mest snø i østvendte terrrengforsenkinger og bak rygger. I hele sørlig del av regionen er snøgrense nå ved havnivå. På indre og sørlig del av regionen, gikk mildværet i uke 9 opp til ca 800moh og den gamle snøpakken ble fuktet gjennom, opp til denne høyden (se snøprofil https://www.regobs.no/registration/259299 )

Vær

Ikke nedbør -10 °C 4 m/s fra NV ↘ 50% skyer Lettskyet fint vintervær, trekk fra NV. Har vært ei kald klar natt

Tester

ECTP24@38cmQ2 Middels

LBT@93cmQ1 Med liten tilleggslast (1-2kakket) gikk hele blokka til brud i kant ved bakken

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ over 500 moh

Notater

Legger inn snøprofil og litt info om snødekket hjemme

Skredfarevurdering

3 Betydelig Fokksnøflak på nedfokket snø virker være skredproblemet her. Fikk bruddforplantning i ECT i dette men med stor tilleggslast. Fikk ikke brudd i dette laget med LBT. Gikk til brudd i kant ved bakken, men her er det et tykt skare islag over, så dette laget er vanskelig å påvirke. Ellers ingen indikasjon på vedvarende svake lag her. Nytt påfyll av snø kombinert med vind kan danne nye myke flak. I bratte lesider kan disse løses ut av skiløper. Ellers kan roligere vær gjøre at fokksnøflak stabiliseres og fg går ned til 2-moderat Varslet faregrad er riktig Fg og skredproblem stemmer. Mulig vi kan begynne å se på vedvarende svakt lag som fortsatt aktivt skredproblem

Snøprofil

11 cm 4F DF D, 3 cm 1F DF D, 21 cm 1F-P RGwp D, 8 cm 1F DF D, 20 cm P RGwp D, 25 cm P-K MFcr, 6 cm 1F DH 1 mm D -5,3 °C @ 0 cm, -3,5 °C @ 1 cm, -7,1 °C @ 10 cm, -7,4 °C @ 20 cm, -5,9 °C @ 30 cm, -4,1 °C @ 40 cm, -3,2 °C @ 50 cm, -2,2 °C @ 70 cm, -1,8 °C @ 90 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 259756

Svartisen / RANA

Snø

07.03.2021 kl. 09:56

708 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Ferske sprekker Område: På dette stedet

ObsID: 259714

Svartisen / RANA

Snø

07.03.2021 kl. 09:05

563 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Snødekke

20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr

Vær

Ikke nedbør -9 °C fra V → 20% skyer Ingen nedbør, omtrent vindstille, litt vind fra V sektor kuldegrader

ObsID: 259706

Svartisen / RANA

Snø

06.03.2021 kl. 09:04

31 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Moderat til kraftig fokk på laupen

Snødekke

28 cm totalt Moderat snøfokk 9 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Vær

Snø -1,5 °C 4 m/s fra NV ↘ 100% skyer Bygevær fra NV med nedbør som snø til havnivå, kombinert med vind

ObsID: 259536

Svartisen / D1804(NFK11) Mo 2017-2022

Snø

05.03.2021 kl. 13:23

14 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Vær

Snø 0 °C Mastudaøen (100moh) kl 13:25 6 cm nysnø akkumulert siste 2 døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv17 Mastudalen - , Vannet renner, ingen fare for sørpeskred

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø . FV17 Mastudalen - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Vannet renner .

ObsID: 259435

Svartisen / D1804(NFK11) Mo 2017-2022

Snø

05.03.2021 kl. 11:52

55 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø 1 °C Liatind (0moh) kl 11:55 8 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø . FV17 Liafjell - Olvikvatnet er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Mer nedbør .

ObsID: 259411

Svartisen / RANA

Snø

04.03.2021 kl. 17:54

748 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  ECTP18
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Tråkka lett ut skavl i leformasjon, ingenbruddforplanting, brakk opp kun under ski. Men flak var mykt

Snødekke

85 cm totalt Ikke snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Tørr Fra parkering og gjennom skogen var det mye løs snø men litt vindpåvirka i de øverste 10-15 cm, oppå den gjennomfukta gamle snøpakken. Over tregrensen var det oppå den gamlle gjennomfukta pakken, hard fokksnø med fersk nedfokka nysnø på toppen. (Mykt flak ca 5-10cm tykt på toppen)

Vær

Ikke nedbør -5 °C 3 m/s fra NV ↘ 80% skyer Litt vind fra NV i høyden, lett snø ær (byge) da jeg startet å kjøre hjem

Tester

ECTP19@55cmQ2

ECTN4@15cmQ3

LBT@55cmQ2 Gikk til brudd på neste lette kakk, kant på skare

LBT@15cm Lett kakk, gikk til brudd i nedfokket nysnø

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Snøprofil

6,5 cm 1F DF D, 10,5 cm F PP D, 38 cm 1F+/P RGwp D, 0,5 cm 4F FC 1 mm D, 4 cm P MFcr, 2,5 cm 1F FC 1 mm M, 38 cm P MF M, 8 cm 1F DH 2 mm M -7,5 °C @ 0 cm, -7,6 °C @ 1 cm, -4,4 °C @ 10 cm, -3,2 °C @ 20 cm, -2,2 °C @ 30 cm, -1,2 °C @ 40 cm, -0,2 °C @ 50 cm, -0,1 °C @ 70 cm, -0,1 °C @ 90 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

Skredaktivitet

4. mar. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

3 Betydelig Ferske myke nysnø/fokksnø flak på nedfokket nysnø virket å være det største problemet nå. Flak dannet etter snøværet i går, var va 5-10cm tykt og myk, svakt lag av nedfokket snø var tykt, så dårlig bruddforplanting i dette. Pga flakets tykkelse vil eventuelle skred bli små (str 1-2) Da jeg utførte LBT gikk det til brudd i et svakt lag av kant mellom fuktig pakke og fokksnø dannet i bakkant av mildværet i helga. Fikk også bruddforplantning i ECT med stor tilleggslast (slo med hele armen) i dette laget. Tynt svakt lag, 1mm krystall, Q2 bruddflate, men overliggende flak hardt. Så dette laget var her i dag veldig vanskelig å påvirke.Men dersom man klarer å påvirke det vil eventuelle skred kunne bli store. Må sjekke dette nærmere de nærmeste dagene for å si om det er aktivt og om det har stor utbredelse. Observerte også på kjøretur til tur, at i bratte solhellinger har sola begynt å svekke bindinger i nysnøen, så det var noen små løssnøskred som var løst ut. Fortsatt løs snø tilgjengelig for transport i høyde Mere påfyll av snø kombinert med vind vil danne nye myke nysnøflak. I bratte lesider vil disse kunne løses ut av skiløper med liten tilleggslast. Eldre fokksnø vil fortsette å stabilisere seg. Dersom temperaturer vil synke kan gradient bli så stor at det vil bli fart i kantkornutvikling mellom den fuktige pakken og kaldere fokksnø Varslet faregrad er riktig Skredproblem stemmer veldig bra, fg kan være litt vanskelig å sette nå da det har vært store lokale forskjeller på nysnømengde. Men riktig for regionen

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små NØ, Ø, SØ, S over 500 moh

ObsID: 259299

Svartisen / RANA

Snø

04.03.2021 kl. 17:06

634 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Ca 60-70cm delvis innblåst snø i i en liten leformasjon, virker som det har vært god transport av snø i høyden
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Snødekke

85 cm totalt Ikke snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Mye løs nysnø her, kommet ca 40 cm siden obs her lørdag

Vær

Ikke nedbør -2 °C 80% skyer Ingen nedbør i dag, lite eller ingen vind her

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

ObsID: 259300

Svartisen / D1804(NFK11) Mo 2017-2022

Snø

04.03.2021 kl. 13:59

267 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø. FV17 Sjonfjellet - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 259248

Svartisen / BEIARN

Snø

04.03.2021 kl. 10:12

614 moh

idab@svv (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  idab@svv
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  idab@svv
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  idab@svv
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Ikke snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Tørr

Vær

Snø 5,3 °C 5 m/s fra V → 70% skyer variert mellom overskyet og sol. På kjøreturen fra Bodø hva flere snøbyger å observere. Vinden øker noe under turen og lett snøfokk over utsatta rygger/kanter.

Tester

LBT@6cmQ2 Noe kraft går på hagel lag.

LBT@26cmQ2 Noe kraft trengtes, glider ut på hagel lag..

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snøprofil

1 cm F PP 1 mm D, 5 cm 1F RG 1 mm D, 1 cm 4F 2 mm D, 20 cm 1F RG 1 mm D, 1 cm 4F 2 mm D, 37 cm 1F RG 1 mm D, 1 cm 4F 2 mm D, 5 cm 1F RG 1 mm D, 22 cm P RG 1 mm D, 2 cm K MFcr 1 mm D -6,4 °C @ 0 cm, -6,4 °C @ 10 cm, -4,9 °C @ 20 cm, -3,7 °C @ 30 cm, -3,2 °C @ 40 cm, -2,6 °C @ 50 cm, -2,2 °C @ 60 cm, -2,2 °C @ 70 cm, -1,8 °C @ 80 cm, 0 °C @ 90 cm

Skredaktivitet

4. mar. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut 2 - Middels SØ, S over 500 moh Veldig usikker på utbredelsen da jeg ikke observerte de på begge mine gravepunkt. Begge er i samme himmelretninger.

Notater

Gravde en til rask grop litt nærmere vegen. Noe forskjell i snøen. Nysnø på topp ca 1cm. Følgt av rg og i de et tynt lag med neddfokket nysnø på dybde 5 cm fra topp. I rg lagret er de også mulig å finne igjen et tynt hagel lag. På dybde ca. 30 cm går snøen fra tørr til fiktig/bløtt med store mf kristaller ( 2 mm) ned til bakken, ca. 50 cm snødybde. Kan anta at mildvær grensen grensen mellom regn og snø har gått i denne høyden da tenker jeg på dybdepåvirken i snøen. Var ikke noe skarelag til stede i den øvre snøgropen.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Stabilt. Noe usikker på hvordan hagel lagrene skal beskrives i forhold til skredproblem, da hva tydelig at de er rundt disse lagene som det bildet flak. Finns en del tilgjengelig snø for vindtransport og det er meldt økt vind utøver dagen. Skredfaren vedvarer. Varslet faregrad er riktig

ObsID: 259191

Svartisen / RANA

Snø

04.03.2021 kl. 08:02

3 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Utskarpen, mot laupen
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Mot hauknestind

Snødekke

16 cm totalt Ikke snøfokk 16 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Lokale forskjeller på nysnømengde i går onsdag. Har brukt nysnømengde Utskarpen som referanse her.

Vær

Ikke nedbør -6 °C 50% skyer Ingen nedbør, lite eller ingen vind, noen få kuldegrader. Ingen nedbør siden onsdag ettermiddag.

ObsID: 259124

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org