Snøskredvarsel for Svartisen mandag 08.03.2021

3
Betydelig
Publisert:

I høyden finnes vedvarende svake lag som kan føre til store skred. Fokksnøflak kan enkelte steder løses ut av skiløpere.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fokksnøflak som la seg fredag og lørdag vil gradvis stabiliseres, og det blir færre steder man kan påvirke flakene som skiløper. Situasjonen er likevel kompleks, for i høyden kan det være mulig å løse ut store skred på vedvarende svake lag. Disse er antagelig mest utbredt i indre strøk og høyt til fjells der tidligere mildvær ikke ødela lagene. Vær særlig oppmerksom i overganger mellom tynt og tykt snødekke.
Sist uke har vært preget av bygevær og vind og det har nå kommet påfyll med snø ned til havnivå. Over tregrensa ligger dette som myke fokksnøflak i leformasjoner. Det er likevel fortsatt mindre snø enn normalt mange steder i regionen.
Før mildværet i slutten av februar var det stedvis i regionen observert flere vedvarende svake lag og skarelag. Værdata tilsier at dette fortsatt er et skredproblem over ca 800 moh der mildværet ikke ødela lagene. Lagene er trolig mest utbredt i indre strøk der det har vært litt kaldere temperaturer, og i vestvendte heng.
Søndag formiddag var det oppholdsvær og rolige vindforhold ved Umbukta. Observasjon fra samme område indikerer at fokksnøen er lett å påvirke for skiløpere.
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra nordvest., endring til bris fra nordvest om ettermiddagen.
-14 °C til -6 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
8 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Bris fra sørvest.
-11 °C til -6 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Svartisen / RANA

Snø

08.03.2021 kl. 08:09

3 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Vær

Snø -5 °C fra Ø ← 100% skyer Nedbør som snø til havnivå, noen få kuldegrader, litt vind fra Ø sektor

Snødekke

Ikke snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 259901

Svartisen / RANA

Snø

07.03.2021 kl. 11:16

884 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Vestvendt side
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Vestvendt side mot sverige
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Vær

Ikke nedbør -10 °C 4 m/s fra NV ↘ 50% skyer Lettskyet fint vintervær, trekk fra NV. Har vært ei kald klar natt

Snødekke

95 cm totalt Ikke snøfokk Vindpakket myk Tørr Fra parkering og opp til ca 650moh gjennom bjerkeskogen er det fortsatt mye løs snø her (kan kanskje best karakteriseres som løs vindpåvirka) Over bjerkeskogen var snøpakken vindpåvirka, i lesider 1f-4f hardhet (myk vindpåvirka) til harde sastrugier og avblåst mildværsskare på rygg mot toppen. Ser tydelig at vinden fra V sektor siste dager, har flyttet det meste av løs snø til østvendte sider nå. Mest snø i østvendte terrrengforsenkinger og bak rygger. I hele sørlig del av regionen er snøgrense nå ved havnivå. På indre og sørlig del av regionen, gikk mildværet i uke 9 opp til ca 800moh og den gamle snøpakken ble fuktet gjennom, opp til denne høyden (se snøprofil https://www.regobs.no/registration/259299 )

Notater

Legger inn snøprofil og litt info om snødekket hjemme

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ over 500 moh

Tester

ECTP24@38cmQ2 Middels

LBT@93cmQ1 Med liten tilleggslast (1-2kakket) gikk hele blokka til brud i kant ved bakken

Skredfarevurdering

3 Betydelig Fokksnøflak på nedfokket snø virker være skredproblemet her. Fikk bruddforplantning i ECT i dette men med stor tilleggslast. Fikk ikke brudd i dette laget med LBT. Gikk til brudd i kant ved bakken, men her er det et tykt skare islag over, så dette laget er vanskelig å påvirke. Ellers ingen indikasjon på vedvarende svake lag her. Nytt påfyll av snø kombinert med vind kan danne nye myke flak. I bratte lesider kan disse løses ut av skiløper. Ellers kan roligere vær gjøre at fokksnøflak stabiliseres og fg går ned til 2-moderat Varslet faregrad er riktig Fg og skredproblem stemmer. Mulig vi kan begynne å se på vedvarende svakt lag som fortsatt aktivt skredproblem

Snøprofil

11 cm 4F DF D, 3 cm 1F DF D, 21 cm 1F-P RGwp D, 8 cm 1F DF D, 20 cm P RGwp D, 25 cm P-K MFcr, 6 cm 1F DH 1 mm D -5,3 °C @ 0 cm, -3,5 °C @ 1 cm, -7,1 °C @ 10 cm, -7,4 °C @ 20 cm, -5,9 °C @ 30 cm, -4,1 °C @ 40 cm, -3,2 °C @ 50 cm, -2,2 °C @ 70 cm, -1,8 °C @ 90 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 259756

Svartisen / RANA

Snø

07.03.2021 kl. 09:56

708 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Ferske sprekker Område: På dette stedet

ObsID: 259714

Svartisen / RANA

Snø

07.03.2021 kl. 09:05

563 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Vær

Ikke nedbør -9 °C fra V → 20% skyer Ingen nedbør, omtrent vindstille, litt vind fra V sektor kuldegrader

Snødekke

20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr

ObsID: 259706

Svartisen / RANA

Snø

06.03.2021 kl. 09:04

31 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Moderat til kraftig fokk på laupen

Vær

Snø -1,5 °C 4 m/s fra NV ↘ 100% skyer Bygevær fra NV med nedbør som snø til havnivå, kombinert med vind

Snødekke

28 cm totalt Moderat snøfokk 9 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

ObsID: 259536

Svartisen / D1804(NFK11) Mo 2017-2022

Snø

05.03.2021 kl. 13:23

14 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Vær

Snø 0 °C Mastudaøen (100moh) kl 13:25 6 cm nysnø akkumulert siste 2 døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv17 Mastudalen - , Vannet renner, ingen fare for sørpeskred

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø . FV17 Mastudalen - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Vannet renner .

ObsID: 259435

Svartisen / D1804(NFK11) Mo 2017-2022

Snø

05.03.2021 kl. 11:52

55 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø 1 °C Liatind (0moh) kl 11:55 8 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø . FV17 Liafjell - Olvikvatnet er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Mer nedbør .

ObsID: 259411

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org