Snøskredvarsel for Svartisen onsdag 17.03.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i bratt terreng med fersk fokksnø. Høyt til fjells finnes det svake lag dypt i snødekket som er vanskelig å påvirke, men som kan gi store skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Med påfyll av nysnø og vind vil det dannes ferske flak med ustabil fokksnø i leformasjoner, og det kan være lett for en skiløper å løse ut skred. Vinddreining utover dagen gjør at skredproblemet kan finnes i flere himmelretninger. Høyt til fjells er det mulig å løse ut store skred på vedvarende svake lag. De svake lagene ligger trolig dypt i snødekket og er vanskelige å påvirke, men vær forsiktig i overgangen mellom tynt og tykt snødekke. De svake lagene er antagelig mest utbredt i indre strøk der tidligere mildvær ikke har ødelagt lagene.
Under tregrensen ligger det løs og ubunden snø over gammel smelteomvandlet snø. Over tregrensen er snøen generelt vindpåvirket med myke til harde bærende fokksnøflak. Litt fersk nysnø og/eller tynne nysnøflak ligger over dette igjen. Vindutsatt terreng er avblåst til gammel mildværsskare eller bakken. Det er fortsatt mindre snø enn normalt for årstiden.
Før mildværet i slutten av februar var det observert flere vedvarende svake lag i snødekket. Værdata tilsier at disse fortsatt er et skredproblem over ca 800 moh der mildværet ikke ødela lagene. Lagene er trolig mest utbredt i indre strøk der det har vært litt kaldere temperaturer.
Det er observert begynnende kantkorn mellom gammel smelteomvandlet snø og fokksnø dannet de siste to ukene. Kantkornene er foreløpig lite utviklet og utbredelsen er trolig begrenset. Laget antas derfor ikke å være et skredproblem enda.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst., endring til bris fra sørvest om kvelden.
-11 °C til -6 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 - 10 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørvest., endring til bris fra nordøst om ettermiddagen.
-11 °C til -4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Svartisen / RANA

Snø

17.03.2021 kl. 10:27

3 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Vær

Snø -3 °C fra N ↓ 100% skyer Nedbør som snø til havnivå. (Har nettopp begynt å snø) Litt vind fra N-sektor, kuldegrader

ObsID: 262527

Svartisen / RANA

Snø

16.03.2021 kl. 13:14

1398 moh

StigArveJohansen@Helgeland (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen

ObsID: 262427

Svartisen / RANA

Snø

15.03.2021 kl. 18:09

572 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Harde sastrugier med et tynt lag av fersk snø oppå
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Ser tydelig avblåst Ø side av brunstadtind

Skredfarevurdering

2 Moderat Fokksnø dannet ifbm kraftig vind onsdag/torsdag forrige uke virker å ha stabilisert seg. Fant i dag et vsl av kant, mellom skare og fokksnø dannet etter mildværet i begynnelsen av mnd. Dette laget kan være begrenset til kun Ø eksp og mellom 400-800moh (opp til mildværsgrense 27-28/2) fant ikke dette på observasjon lørdag 13.03, men kan ikke utelukke det helt i V. Fant dette laget i dag under LBT da det gikk til brudd i dette. Tynt svakt lag, Q2 bruddflate, krystall ca 0,7mm, måtte slå ganske hardt i siden, og hardt overliggende flak (virker være godt beskyttet nå) Gjorde også en CT, fikk da brudd i samme lager CTH24@10Q2 Se også observasjon https://www.regobs.no/registration/259299 Forøvrig lite snø tilgjengelig for transport i høyden nå (her) Uten påfyll av snø vil fokksnø stabilisere seg ytterligere. Om vi får nedbør som snø kombinert med vind, vil nye myke flak dannes i lesider. Gunstig temperatur gjør at disse vil kunne stabilisere seg relativt raskt. Varslet faregrad er riktig Syns både skredproblem og fg stemmer bra.

Vær

Ikke nedbør 0 °C fra V → 50% skyer Ingen nedbør, litt vind fra V sektor, temperatur rundt 0 grader v/ parkering. Søndag formiddag lett snøvær med lokale forskjeller på mengde.

Skredaktivitet

15. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 1 - Små NØ, Ø, SØ over 500 moh Lokale forskjeller på nysnømengde søndag gjør at det nok kan være forskjell på tykkelse av ferske nysnøflak i regionen

Tester

CTH24@10cmQ2 Middels Gikk til brudd i svakt lag, kant mellom skare og fokksnø.

LBT@10cmQ2 Gikk til brudd i svakt lag med kant mellom fokksnø og skare

Snødekke

55 cm totalt Ikke snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket hard Tørr I skogen løs ubundet snø (ca 20cn)på den gamle smelteomvandla pakken. Over skoggrense mye vindpakket hard oppå den gamle pakken. Lik oppbygging av snøpakken både i Ø og V eksposisjoner. Men mest i V. Snøgrense ved havnivå helt ut til kysten nå.

Snøprofil

1 cm F PP D, 9,5 cm P RGwp 0 mm D, 0,5 cm 4F FC 1 mm D, 54 cm K MFcr, 34 cm P/1F MF/DH D-M -5 °C @ 0 cm, -5,2 °C @ 1 cm, -3,6 °C @ 10 cm, -2,3 °C @ 20 cm, -1,6 °C @ 30 cm, -1,1 °C @ 40 cm, -1 °C @ 50 cm, -0,5 °C @ 70 cm, -0,2 °C @ 90 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 261317

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org