Snøskredvarsel for Svartisen fredag 19.03.2021

3
Betydelig
Publisert:

Kraftig vind og store nedbørmengder gir økt skredfare. Både tørre og våte skred kan løsne naturlig.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 30 grader. Unngå også utløpssoner.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

I lavlandet vil regn både øke belastningen og svekke bindingene i snøen og det kan gå naturlig utløste våte skred i alle himmelretninger. Størrelsen på skredene vil i mange områder begrenses av at det finnes lite snø i lavlandet. Over mildværsgrensen vil sterk vind og nysnø føre til at det dannes flak med ustabil fokksnø i leområder. Det er også mye løssnø i terrenget tilgjengelig for vindtransport som bidrar til pålagringen. Det kan gå naturlig utløste store skred. På høyfjellet finnes det vedvarende svake lag dypt i snødekket. Det har tidligere vært vanskelig å påvirke, men når snøen nå får mer belastning kan det midlertidig bli mer ustabilt. Fokksnøskred som løsner naturlig kan også påvirke svake lag dypere i snødekket og dermed trigge nye skred. Vedvarende svake lag er trolig mest utbredt i indre strøk. Det ventes mest nedbør sørvest i regionen, skredfaren vil da være størst der. Skredfaren er også økende mot kvelden når det ventes mest vind og nedbør.
Det har denne uken vært bygevær som har gitt påfyll av nysnø av varierende mengde i regionen. Under tregrensen ligger det løs og ubunden snø over gammel smelteomvandlet snø. Over tregrensen er det løs til lett vindpåvirket snø i overflaten. Denne ligger over eldre fokksnø eller skarelag.
Før mildværet i slutten av februar var det observert flere vedvarende svake lag i snødekket. Værdata tilsier at disse fortsatt er et skredproblem over ca 800 moh der mildværet ikke ødela lagene. Lagene er trolig mest utbredt i indre strøk der det har vært litt kaldere temperaturer.
Torsdag ble det observert flere tørre løssnøskred og et lite tørt flakskred på Ørtfjellet i Rana.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordøst., endring til frisk bris fra sørøst om kvelden.
-15 °C til -8 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
20 mm i døgnet, opp mot 35 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sør., endring til stiv kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-13 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om kvelden.
Skyet.
Mest nedbør om kvelden og i sørvestlige områder. Høyest nysnøgrense i ytre strøk.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Svartisen / D1805(NFK13) Sør-Salten 2020 - 2025

Snø

19.03.2021 kl. 12:54

90 moh

drift@svv (**)

Vær

Sludd 1 °C Bjærangen (0moh) kl 11:55 5 cm nysnø akkumulert siste 3 timer.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 262919

Svartisen / D1804(NFK11) Mo 2017-2022

Snø

19.03.2021 kl. 08:34

14 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -1 °C Hele kontrakten (300moh) kl 08:35 5 cm nysnø akkumulert siste time.

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Nedbør som snø. FV17 Mastudalen - er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Meldt mye nedbør som regn .

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv17 Mastudalen - , Ingen skred siste døgnet

ObsID: 262854

Svartisen / BEIARN

Snø

18.03.2021 kl. 16:57

621 moh

Tjugen (Ukjent)

Skredfarevurdering

2 Moderat Tok en rask snøprofil, er dessverre ikke erfaren på snøprofiler. Gravde ikke helt ned til bakken. Øverst ligger siste nysnø/pudder. Den er gradvis komprimert. Ca 40 cm ned i snødekket er markant svakere lag, under dette ligger kompakt snø som har vært påvirket at tidligere mildvær. Ved flere tester fikk jeg utglidning av blokker på dette svake laget, men bruke spade til banke opp på blokker. Så mye kraft benyttet. Min konklusjon er at det finnes et svakt lag i snødekket, men at det er vanskelig å påvirke. Men på steder ved flakdannelse/fokksnø og tynnere snødekke kan faregrad være høyere. Endel plasser i fjellet er det mye is under snøen. Dette kan være gjenværende is fra barfrost før nyttår, eventuelt områder som har blitt påvirket av mildværet som var 26-28 Februar. Det ligger mye skavler i fjellet. Mye i Østlige lesider, og Nord/vestlige lesider. Det var lite/ingen vind på morgen. Men vinden økte utover dagen. Det ble synlig økning i snøtransport. Varslet faregrad er riktig På steder ved flakdannelse/fokksnø og tynnere snødekke vil faregrad være høyere.

ObsID: 262794

Svartisen / GILDESKÅL

Snø

18.03.2021 kl. 14:00

370 moh

Tjugen (Ukjent)

Skredfarevurdering

1 Liten Varslet faregrad er for høy Faregrad 2 er riktig i høyereliggende terreng, i lavere terreng er faregrad vurdert til 1

Snødekke

Lett snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr I lavere områder ( opp til ca 400 ) meter er stort sett bare nysnø/pudder helt ned til bakken. Faregrad i disse områdene vurderes til 1. Det finnes noe plasser hvor det ligger igjen gammel snø, og nysnø oppå. Her kan lagdeling være tilstede.

ObsID: 262800

Svartisen / GILDESKÅL

Snø

18.03.2021 kl. 13:50

586 moh

Tjugen (Ukjent)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: I dette området hadde det dannet ferske flak på tiden vi var i fjellet. Ca 5 timer. På retur så jeg antydninger til brudd i mindre flak ved påvirkning. Brudd gikk kun øvre overflate som nylig var dannet. Ved bevist påvirkning klarte jeg å løse ut et nydannet flak på ca 2x2 m i trygt område. Det er stor forskjell på snøforhold i høyden, og lavere terreng. Lavere terreng ( under 400 m )har lite snø, og vil fort kunne bli bart ved varme/regn. Høyere terreng har blitt mye vindpåvirket, og har mye skavler. Det ligger også et svakt lag nede i snødekket.

ObsID: 262803

Svartisen / GILDESKÅL

Snø

18.03.2021 kl. 13:00

766 moh

Tjugen (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Tjugen Kommentar:  Bilde tatt Sørover, Vind fra Øst
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Tjugen Kommentar:  Bilde tatt Nordover

Vær

Ikke nedbør -7 °C 5 m/s fra Ø ←

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Etter en vindstille dag, økte vinden og vindtransport av snø økte.

ObsID: 262797

Svartisen / RANA

Snø

18.03.2021 kl. 12:32

1028 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 8 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 8 Av:  Tester Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Overflaterim dannet i natt, der hvor vind får tak blir dette nå ødelagt, men i lesider og i terrengformasjoner vil dette nå kunne snø ned
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -5 °C 5 m/s fra N ↓ Vind har dreid og økt på i styrke nå

Skredfarevurdering

2 Moderat Tynne myke nysnø/ fokksnøflak som ikke har festet seg til underliggende lag. Observerte flere str1 naturlig utløste tørre flakskred i dag. Fant Vsl av kant i snøpakken både i profil jeg gravde i V eksp og i Ø eksp (her) men i de høydene jeg gravde idag er disse lagene godt beskyttet av harde overliggende lag. I bratte solhellinger fører økt solinnstråling til at bindinger svekkes og det har gått flere naturlig utløste løssnøskred idag. Mye vær som er meldt gjør at ved nedbør som snø kombinert med vind over mildværsgrense, så vil det dannes nye myke flak i lesider, som lett kan løses ut av skiløper i bratt terreng. Under mildværsgrense så kan det gå våte løssnøskred i alle eksposisjoner Varslet faregrad er riktig Fg og skredproblem stemmer veldig bra for regionen. Men det er stor lokal forskjell på nysnømengde/ snø tilgjengelig for transport

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Ferske skred Område: I denne fjellsiden

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 1 - Små SØ, S, SV, V, NV over 500 moh Snø tilgjengelig for transport og vind av skiftende retning idag

Snødekke

72 cm totalt Lett snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Tester

LBT@45cmQ3

Skredaktivitet

18. mar. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ. Over 1000 moh

Snøprofil

1 cm F DF D, 0,5 cm P MFcr, 10 cm P RGwp D, 3 cm 1F FC 1 mm D, 25 cm P MFcr, 2 cm 1F FC 2 mm, 2 cm P MFcr, 2 cm 1F FC 2 mm, 54 cm P MFcr -5,5 °C @ 10 cm, -5,7 °C @ 20 cm, -5,8 °C @ 30 cm, -5,7 °C @ 40 cm, -5,4 °C @ 50 cm, -4,9 °C @ 70 cm, -4,5 °C @ 70 cm

ObsID: 262763

Svartisen / RANA

Snø

18.03.2021 kl. 11:06

818 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Jarfjellet, nordvendt
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

72 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Over skogen mye vindpakket hard med et tynt lag nysnø på

Tester

LBT@46cmQ2 ,Gikk til brudd i lag av kantkorn mellom skare og RG. Liten tilleggslast, tynt svakt lag, glatt bruddflate, liten krystall og hardt overliggende flak

Skredaktivitet

18. mar. I løpet av dagen (+01:00) Tørre løssnøskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. S

Snøprofil

3 cm F DF D, 31 cm P MFcr, 3 cm 1F FC 1 mm D, 2,5 cm P MFcr, 2 cm 1F FC 1 mm D, 3,5 cm P MFcr, 2 cm 1F FC 1 mm D, 38 cm P RG -4,5 °C @ 10 cm, -4,4 °C @ 20 cm, -4,2 °C @ 30 cm, -3,9 °C @ 40 cm, -3,7 °C @ 50 cm, -3,3 °C @ 70 cm

ObsID: 262727

Svartisen / RANA

Snø

18.03.2021 kl. 10:19

629 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: Lite flakskred, nysnøflak

ObsID: 262696

Svartisen / GILDESKÅL

Snø

18.03.2021 kl. 09:00

735 moh

Tjugen (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Tjugen
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Tjugen

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

18. mar. 18-24 (+01:00) Skavl Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø. Over 700 moh Lite skred, trolig topp skavel som har blitt påvirket av sol/varme

ObsID: 262792

Svartisen / RANA

Snø

18.03.2021 kl. 08:55

182 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Vær

Ikke nedbør -7 °C 2 m/s fra Ø ← 10% skyer Ingen nedbør, sol, noen kuldegrader, litt vind fra Ø sektor. Ingen nedbør som snø siden i går her

Snødekke

73 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Lokale forskjeller på nysnømengde onsdag i regionen. Utskarpen fikk 10-15 cm, mens det kom ca 5cm her i går.

ObsID: 262679

Svartisen / RANA

Snø

17.03.2021 kl. 10:27

3 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Vær

Snø -3 °C fra N ↓ 100% skyer Nedbør som snø til havnivå. (Har nettopp begynt å snø) Litt vind fra N-sektor, kuldegrader

ObsID: 262527

Svartisen / RANA

Snø

16.03.2021 kl. 13:14

1398 moh

StigArveJohansen@Helgeland (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen

ObsID: 262427

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org