Snøskredvarsel for Svartisen fredag 26.03.2021

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Det ligger fersk fokksnø i leformasjoner i terrenget. Vær også forsiktig i soleksponert brattheng midt på dagen.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Roligere vær siste døgn har vært gunstig for stabilisering av fokksnøproblemet fra tidligere i uken. Men en økning i vindstyrke og temperatur utover dagen vil ha en midlertidig svekkende effekt på stabilieten og det vil fortsatt være mulig for en skiløpere å løse ut flakskred i noen heng høyt til fjells. Under mildværsgrensen er snødekke nå smelteomvandlet fra tidligere og skredfaren avtagende. På høyfjellet og i indrestrøk finnes det vedvarende svake lag dypt i snødekket. De ligger generelt under massive og harde lag med snø og det er vanskelig å påvirke. Vær likevel forsiktig der snødekket er tynn, her kan dypere lag være lettere å påvirke.
Snøoverflaten er preget av store svingninger i temperatur de siste dagene. Det har regnet opp til ca. 600-800 moh og det lille som var av snø fra før, er nå smelteomvandlet. Over mildværsgrensen har det vært kraftig vind og stor snøtransport. I leområder høyt til fjells ligger det massive fokksnøflak i øst og nordøstvendt terreng
Over 800 moh og i indre strøk, er det fremdeles intakte vedvarende svake lag i snødekket, men stort sett virker det som om de ligger under harde skarelag og er generelt vanskelig å påvirke.
På tirsdag er det rapportert inn flere ferske snøskred i Stormdalen ved Skarpneset.
Torsdag formiddag er det fortsatt mildvær i lavlandet, men en trend mot kaldere temperatur utover dagen.
7 mm i døgnet, opp mot 16 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sørvest., endring til bris fra sør om formiddagen.
-7 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst.
-6 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Svartisen / GILDESKÅL

Snø

26.03.2021 kl. 14:15

903 moh

Jolys (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Jolys
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Jolys

Tester

LBT@40cmQ2 Brudd etter middels belastning.

LBT@10cmQ1 Nedføyket fokksnølag. Brudd etter liten belastning.

ObsID: 264172

Svartisen / BEIARN

Snø

26.03.2021 kl. 14:01

1099 moh

AndreW (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  AndreW

Skredhendelse

26. mar 08:00 (+01:00)

ObsID: 264128

Svartisen / RANA

Snø

26.03.2021 kl. 12:02

420 moh

StefanW (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  StefanW

Skredaktivitet

26. mar. I løpet av dagen (+01:00) Tørre løssnøskred Mange (10 eller mer). 1 - Små. Naturlig utløst Mange bratte heng. S Mange små løssnøskred (se bilde) i flere sørvendte heng ila de siste dagene. Bildeutsnitt ca 600m-1400m

ObsID: 264091

Svartisen / RANA

Snø

24.03.2021 kl. 17:00

601 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Mot raudskreda (1219moh) kan se ut som det har kommet nedbør som snø på toppen der.

Skredfarevurdering

3 Betydelig I høyden, over mildværsgrense er det nå snø tilgjengelig for transport, nye myke flak som dannes kan løses ut av skiløper i bratt terreng. Gunstig temperatur gjør flak stabiliserer seg relativt raskt. Under 600moh er nå snøpakken gjennomfuktet, over denne høyden kan nedbør som regn regn kan gjøre at bindinger svekkes, og det kan gå naturlig utløste våte løssnøskred i alle eksposisjoner. tOm vi får litt roligere vær vil snøpakken begynne å stabiliserere seg. Ved nytt påfyll av snø kombinert med vind, vil nye myke flak dannes, disse kan løses ut av skiløper i bratt terreng Varslet faregrad er riktig Fg og skredproblem stemmer veldig bra med dagens observasjon

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ over 900 moh

Faretegn

Mye vann i snøen Område: For kommunen

Vær

Ikke nedbør 5 °C 17 m/s fra V → 100% skyer Ingen nedbør men kraftig vind i høyden.

Snødekke

20 cm totalt Moderat snøfokk Nysnøgrense på 850 moh. Snøgrense på 0 moh Våt løssnø Våt Snøpakken bærer preg av å ha blitt utsatt for mye regn. Opp til ca 400moh er snøoverflaten våt til veldig våt, og snøpakken er fuktig gjennom. Over denne høyde og opp til der hvor jeg snudde, er snøpakken fuktig til våt, og vinden har laget et tynt is/skarelag oppå den fuktige snøen. Finnes fokksnøflak i lesider, disse blir tørrere desto høyere man kommer. Snøgrense er fortsatt ved havnivå, men det er tynt nå. I høyden er det nok mest snø i Østvendte sider nå.

Notater

Med storm i kastene valgte jeg å ikke grave snøprofil i dag.

Skredaktivitet

24. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 263825

Svartisen / D1805(NFK13) Sør-Salten 2020 - 2025

Snø

24.03.2021 kl. 13:41

90 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Vær

Ikke nedbør 7 °C Glomfjord (0moh) kl 13:42 Snøfokk siste 3 timer.

ObsID: 263797

Svartisen / RANA

Snø

24.03.2021 kl. 08:26

3 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Hauknestind 799moh, det har ikke snødd mye på toppen..

Vær

Regn 4 °C 8 m/s fra SV ↗ 100% skyer Nedbør som regn, varmegrader og vind fra SV 3grader og regn på umbukta 520moh (webkamera/målestasjon) Snøgrense ca 800moh

ObsID: 263707

Svartisen / RANA

Snø

23.03.2021 kl. 09:02

319 moh

Priska@NVE (***)

Skredhendelse

1. mar 00:00 (+01:00) Naturlig utløst Usikker på tidskpunkt når skredet gikk.

Notater

Snøskred som demmer opp elva. Ikke første gang. Det var en lignende hendelse i 2019: https://regobs.no/registration/189691 NRK skriver om skredet som demmer opp elva. Det har dannet seg en innsjø på ca. 5 km.

ObsID: 263502

Svartisen / RANA

Snø

23.03.2021 kl. 07:12

31 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Hauknestind (799moh) lite tegn til nysnø på den. Bildet tatt fra bustneslia ca 250moh hvor det var 4varmegrader

Vær

5 m/s fra V → 100% skyer Akkurat nå oppholdsvær, varmegrader og vind fra V/SV Mildværsgrense/snøgrense er nok på ca 700-800moh (se bilde i snødekke)

Snødekke

27 cm totalt Ikke snøfokk Snøgrense på 0 moh Våt løssnø Våt

ObsID: 263494

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org