Snøskredvarsel for Svartisen fredag 02.04.2021

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold pga. snøbyger og fokksnøflak i fjellet. Store lokale forskjeller ventes. Vedvarende svake lag gjør situasjonen ekstra utfordrende.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er mulig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Bygeværet fra nordvest fortsetter og skredfaren vil være knyttet til fersk fokksnø. Det vil trolig være store lokal forskjeller i nedbørmengdene. Enkelte naturlig utløste skred kan forekomme. Fra tidligere er det et vedvarende svakt lag av enten kantkorn eller overflaterim. Utbredelsen er dette er litt usikkert, men problemet går hånd i hånd med de ferske fokksnøflakene. Vær oppmerksom på drønnelyder fra snødekket. I lavlandet under nysnøgrensen vil skredfaren være lav.
Under skoggrensen er det sparsomt med snø for årstiden og det meste er grovkornet våt snø. I høyfjellet er det greit med snø, men noe ujevnt fordelt. Forrige ukes kraftige vinder har lagt opp store mengder fokksnø i leområder. Temperaturen svinger stadig opp og ned, og grensen for tørrsnø varierer veldig fra dag til dag.
Under den ferske fokksnøen er det et vedvarende svakt lag av enten kantkorn eller overflaterim. Laget kan påvirkes og har trolig vært medvirkende i flere naturlig utløste skred den siste tiden. Over 800 moh og i indre strøk, er det fremdeles intakte vedvarende svake lag dypt i snødekket. Men de er generelt veldig vanskelig å påvirke.
Det er kun flekkvis med snø i lavlandet.
15 mm i døgnet, opp mot 30 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra vest.
-7 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra nordvest.
-9 °C til -4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Svartisen / RANA

Snø

02.04.2021 kl. 10:41

601 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Myk fokksnø
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Snødekket i lavlandet(opp til ca 100moh)
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Innblåst snø i leformasjon

Vær

Snø 1 °C 15 m/s fra N ↓ 100% skyer Bygevær fra N/NV og kraftig vind i høyden. Moderat til kraftig fokk.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 400 moh

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det flyttes på mye snø i høyden nå, så nye myke fokksnøflak på nedfokket nysnø er det største problemet nå. Kan være lokale forskjeller på nysnømengde tilgjengelig for transport. Men her var det i enkelte små heng allerede 40-50cm innblåst snø, så skred str 2-3 naturlig utløst kan forventes. Med økt pålagring, kan det også bli tilstrekkelig tilleggslast til at vel av kant/ overflaterim kan påvirkes og skred kan dermed bli større. Med mere nedbør som snø over mildværsgrense kombinert med vind, vil faregrad øke i takt med nedbørintensitet. Myke flak vil dannes i lesider, disse kan løses ut med liten tilleggslast av skiløper. Når været avtar, og med gunstig temperatur, så vil fokksnø stabilisere seg relativt raskt. Varslet faregrad er riktig Fg og skredproblem stemmer veldig bra for regionen. Hvor det har kommet mindre snø kan kanskje fg virke høy.

Snødekke

Moderat snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 50 moh Vindpakket myk Tørr Tynt snødekke fra havnivå og opp til 50-100moh. I lesider og i terrengformasjoner mye innblåst snø nå. Tørr fra ca 300moh. . Avblåste knauser og hvor vinden har fått tak også avblåst mildværsskare. Mest snø bak rygger og i formasjoner.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Notater

Været tillot ikke graving av snøprofil og belastningstester

Skredaktivitet

2. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 265204

Svartisen / RANA

Snø

02.04.2021 kl. 09:53

305 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det har blitt flytta på mye snø inn i lesider nå, her ca 40-50 cm myk fokksnø i en liten formasjon

ObsID: 265170

Svartisen / RANA

Snø

02.04.2021 kl. 09:22

153 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Vær

Snø 1 °C 12 m/s fra N ↓ 100% skyer Bygevær fra N/ NV nedbør som snø/ hagl til Havnivå. Vind fra N sektor, 1 varmegrad v parkering

Snødekke

10 cm totalt Moderat snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 50 moh Annet Fuktig

ObsID: 265158

Svartisen / RANA

Snø

31.03.2021 kl. 18:43

884 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Ny byge fra V på vei
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø 0 °C 12 m/s fra V → 100% skyer Bygevær fra V sektor, nedbør som snø og kraftig vind i høyden. Svært dårlig turvær

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ over 800 moh

Skredfarevurdering

3 Betydelig Flak av fersk fokksnø i høyden på nedfokket snø virker være det største problemet her. Virker som om st opp til ca 700moh så tar fokksnø opp fuktighet fra underliggende fuktig snø og binder seg raskt. Fra 800 og opp var den mye tørrere og de ferskeste flakene virket ikke å ha festet seg til underliggende lag ennå. Bygevær gjør at det dannes nye myke flak i høyden, og det har allerede blitt flyttet mye snø inn i lesider. Kom ikke høyt nok til å finne ut om det finnes nedfokket kantkorn her (som jeg fant på høgtuva søndag) så kan ikke si om det er stor utbredelse på dette problemet, eller om det er kun i lokale skjermede områder dette kan finnes Fortsatt bygevær med snø kombinert med vind over mildværsgrense gjør at nye myke flak dannes. Disse kan løses ut av skiløper i bratte lesider. Varslet faregrad er riktig Fg og skredproblem stemmer bra

Tester

LBT@97cmQ2 Gikk til brudd i overgang mellom gammel skare og DM fokksnø. Stor tilleggslast for at det gikk til brudd.

LBT@9cmQ2 Gikk til brudd i sjiktovergang tørr/ DM fokksnø. Relativt stor belastning

Snødekke

Moderat snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 250 moh. Snøgrense på 50 moh Vindpakket myk Fuktig Snøpakken virker være gjennomfuktet opp til ca 700moh. Over dennne høyden er det tørr fokksnø på DM snø. (Ikke smelteomvandlet) i østvendte sider ligger det nå mye innblåst snø i leformasjoner. På rygger og knauser er det mye avblåst. Ligger nok mest snø i østvendte sider nå

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Skredaktivitet

31. mar. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Begrenset sikt pga bygevær, men god sikt helt opp i flere eksposisjoner mellom bygene

Snøprofil

2 cm 4F DF D, 7 cm 1F DF D-M, 2 cm 1F DF D, 2 cm P MFcr, 10 cm P RGwp D-M, 2 cm P MFcr, 7 cm 4F DF D-M, 67 cm P RG D-M, 15 cm P MFcr

ObsID: 264958

Svartisen / BEIARN

Snø

31.03.2021 kl. 11:46

585 moh

idab@svv (***)

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø over 600 moh Har ikke vart under 600 moh så setter grense der. Men det er generelt veldig lite snø på ca. 300 moh under 50 cm med snø, oppleves som vått ned til bakken.

Skredfarevurdering

2 Moderat Stabilt. Det er meldt mer snø de nærmeste dagene med vind. Skredfaren kan øke noe da pålagring skjer. Varslet faregrad er riktig Skredproblem med fokksnø er til stede også ned til ca. 600 moh. Basert på de jeg observerte er det kun en 2 men tror en 3 kan hva riktigt de jeg ikke hva oppe mot høyde 800 moh.

Tester

LBT@30cmQ1 Brudd relativt enkelt i grense mellom fokksnø og smeltpåvirket snø. Når jeg skal flytte på blikket bryter de igjen i blokket på dybde 20 cm her er brudd i fokksnøen.

Snødekke

Lett snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Snødekket er myeker og det er tydelig st vinden ikke tatt helt her. Det er ikke noe nysnø korn på topp fast de snøen uten det er rg. Det er kanskje noe nedføkket nysnø delvis avrundet nysnø 5 cm fra topp. Veldig vanskelig å vurdere har ikke satt de som et skredproblem men bør ses mer på videre. Snødekket oppleves også som vått en bit ned i snøen.

ObsID: 264899

Svartisen / BEIARN

Snø

31.03.2021 kl. 10:18

621 moh

idab@svv (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  idab@svv
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  idab@svv
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø 1 °C 9 m/s fra SV ↗ 100% skyer Bygevær, sol, snø og vind endres fort. Delvis flat lys.

Snødekke

Moderat snøfokk Snøgrense på 300 moh Vindpakket myk Fuktig Veldig variert snødekke, delvis vindpåvirket og hardare, delvis litt fin styresnø ca. 10cm.

Snøprofil

0,5 cm F PP 1 mm M, 1 cm P MFcr 1 mm, 15 cm 1F RG 1 mm D, 10 cm P MFcr 1 mm D, 3 cm 4F RG, 20 cm K MFcr, 40 cm P RG 1 mm M -0,1 °C @ 0 cm, -1,1 °C @ 10 cm, -0,9 °C @ 20 cm, -0,5 °C @ 30 cm, -0,4 °C @ 40 cm, -0,4 °C @ 50 cm, -0,4 °C @ 60 cm, -0,3 °C @ 70 cm, -0,3 °C @ 80 cm, -0,3 °C @ 90 cm

ObsID: 264891

Svartisen / RANA

Snø

31.03.2021 kl. 07:57

3 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Vær

Regn 2 °C 3 m/s fra V → 100% skyer Bygevær med nedbør som regn opp til ca 200moh (0 grader og snø da jeg kjørte over bustneslia ca 250moh) vind fra V sektor.

Snødekke

Nysnøgrense på 200 moh

ObsID: 264847

Svartisen / RANA

Snø

30.03.2021 kl. 07:12

31 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Byge på vei inn Ranafjorden. Bildet tatt fra Bustneslia ca 200 moh mot hauknestind

Vær

Sludd 3 °C 8 m/s fra SV ↗ 100% skyer Nedbør som sludd til havnivå. Vind fra V sektor, varmegrader. Nedbør som snø fra ca 300moh. I går mandag, oppholdsvær på formiddagen. Så regn og kraftig vind i lavlandet, snø i fjellet utover dagen

Snødekke

Nysnøgrense på 300 moh. Snøgrense på 50 moh Mildværet siste døgn har tæret godt på snøen i lavlandet. Snøgrense har krøpet litt oppover. Finnes snø til havnivå, men ikke heldekkende

ObsID: 264686

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org