Snøskredvarsel for Svartisen lørdag 03.04.2021

4
Stor
Publisert:

Unngå alt skredterreng. Store naturlig utløste skred ventes i høyfjellet. Våte skred ventes under skoggrensen.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd For beredskap : Snøskredene kan bli store og nå ned til skredutsatte veier og bebyggelse. For friluftsliv : Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Naturlig utløst
Få bratte heng
Sannsynlig

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredfaren øker og store naturlig utløste skred ventes i høyfjellet. Været fortsetter å hamre innover regionen med store nedbørmengder og kraftig vind. Det er stor pålagring av fokksnø i leområder. Skredene ventes å løsne enten innad i den ferske fokksnøen eller i de vedvarende svake lagene. Stigende temperaturer gjør at det ventes våte, naturlig utløste skred opptil rundt skoggrensen. Unngå løsne- og utløpsområder.
Under skoggrensen er det sparsomt med snø for årstiden og det meste er grovkornet våt snø. I høyfjellet har det vært stor pålagring av fokksnø de siste dagene. Særlig leområdene mot øst har mye snø.
Tidligere er det observert nedføyket kantkorn og overflaterim. Disse vedvarende svake lag har trolig vært medvirkende til flere store skred forrige uke. I høyfjellet over 800-1000 moh er det trolig fortsatt vedvarende svake lag av kantkorn fra kuldeperiode i januar.
5 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra nordvest.
-9 °C til -4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
20 mm i døgnet, opp mot 35 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra vest.
-8 °C til 0 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Svartisen / GILDESKÅL

Snø

03.04.2021 kl. 16:30

253 moh

Tjugen (Ukjent)

Skredfarevurdering

4 Stor Værforholdene i form av store nedbørsmengder, og vind gjør at det er utfordrende forhold. Det er lite/ingen snø under ca 200 moh. Men utløpsoner er utsatt, selv om det er barmark der. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

3. apr. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. SØ, S. Mellom 300 moh og 100 moh Naturlig utløste, våte løssnøskred som har gått i vanlige skredløp. Mye nedbør og dårlig sikt i området.

ObsID: 265409

Svartisen / RANA

Snø

03.04.2021 kl. 08:34

31 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Vær

Regn 3,2 °C 4 m/s fra V → 100% skyer Nå på morgenen. Nedbør som regn opp til ca 400moh (1,2 grader Sjonfjellet 320moh) litt vind fra VSV. Igår fredag noe avtagende vind utover dagen, og litt snø iløpet av kveld/ natt.

ObsID: 265311

Svartisen / RANA

Snø

02.04.2021 kl. 10:41

601 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Myk fokksnø
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Snødekket i lavlandet(opp til ca 100moh)
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Innblåst snø i leformasjon

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det flyttes på mye snø i høyden nå, så nye myke fokksnøflak på nedfokket nysnø er det største problemet nå. Kan være lokale forskjeller på nysnømengde tilgjengelig for transport. Men her var det i enkelte små heng allerede 40-50cm innblåst snø, så skred str 2-3 naturlig utløst kan forventes. Med økt pålagring, kan det også bli tilstrekkelig tilleggslast til at vel av kant/ overflaterim kan påvirkes og skred kan dermed bli større. Med mere nedbør som snø over mildværsgrense kombinert med vind, vil faregrad øke i takt med nedbørintensitet. Myke flak vil dannes i lesider, disse kan løses ut med liten tilleggslast av skiløper. Når været avtar, og med gunstig temperatur, så vil fokksnø stabilisere seg relativt raskt. Varslet faregrad er riktig Fg og skredproblem stemmer veldig bra for regionen. Hvor det har kommet mindre snø kan kanskje fg virke høy.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 400 moh

Snødekke

Moderat snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 50 moh Vindpakket myk Tørr Tynt snødekke fra havnivå og opp til 50-100moh. I lesider og i terrengformasjoner mye innblåst snø nå. Tørr fra ca 300moh. . Avblåste knauser og hvor vinden har fått tak også avblåst mildværsskare. Mest snø bak rygger og i formasjoner.

Vær

Snø 1 °C 15 m/s fra N ↓ 100% skyer Bygevær fra N/NV og kraftig vind i høyden. Moderat til kraftig fokk.

Notater

Været tillot ikke graving av snøprofil og belastningstester

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Skredaktivitet

2. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 265204

Svartisen / RANA

Snø

02.04.2021 kl. 09:53

305 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det har blitt flytta på mye snø inn i lesider nå, her ca 40-50 cm myk fokksnø i en liten formasjon

ObsID: 265170

Svartisen / RANA

Snø

02.04.2021 kl. 09:22

153 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Snødekke

10 cm totalt Moderat snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 50 moh Annet Fuktig

Vær

Snø 1 °C 12 m/s fra N ↓ 100% skyer Bygevær fra N/ NV nedbør som snø/ hagl til Havnivå. Vind fra N sektor, 1 varmegrad v parkering

ObsID: 265158

Svartisen / RANA

Snø

31.03.2021 kl. 18:43

884 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Ny byge fra V på vei
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

3 Betydelig Flak av fersk fokksnø i høyden på nedfokket snø virker være det største problemet her. Virker som om st opp til ca 700moh så tar fokksnø opp fuktighet fra underliggende fuktig snø og binder seg raskt. Fra 800 og opp var den mye tørrere og de ferskeste flakene virket ikke å ha festet seg til underliggende lag ennå. Bygevær gjør at det dannes nye myke flak i høyden, og det har allerede blitt flyttet mye snø inn i lesider. Kom ikke høyt nok til å finne ut om det finnes nedfokket kantkorn her (som jeg fant på høgtuva søndag) så kan ikke si om det er stor utbredelse på dette problemet, eller om det er kun i lokale skjermede områder dette kan finnes Fortsatt bygevær med snø kombinert med vind over mildværsgrense gjør at nye myke flak dannes. Disse kan løses ut av skiløper i bratte lesider. Varslet faregrad er riktig Fg og skredproblem stemmer bra

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ over 800 moh

Tester

LBT@97cmQ2 Gikk til brudd i overgang mellom gammel skare og DM fokksnø. Stor tilleggslast for at det gikk til brudd.

LBT@9cmQ2 Gikk til brudd i sjiktovergang tørr/ DM fokksnø. Relativt stor belastning

Snødekke

Moderat snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 250 moh. Snøgrense på 50 moh Vindpakket myk Fuktig Snøpakken virker være gjennomfuktet opp til ca 700moh. Over dennne høyden er det tørr fokksnø på DM snø. (Ikke smelteomvandlet) i østvendte sider ligger det nå mye innblåst snø i leformasjoner. På rygger og knauser er det mye avblåst. Ligger nok mest snø i østvendte sider nå

Vær

Snø 0 °C 12 m/s fra V → 100% skyer Bygevær fra V sektor, nedbør som snø og kraftig vind i høyden. Svært dårlig turvær

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Skredaktivitet

31. mar. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Begrenset sikt pga bygevær, men god sikt helt opp i flere eksposisjoner mellom bygene

Snøprofil

2 cm 4F DF D, 7 cm 1F DF D-M, 2 cm 1F DF D, 2 cm P MFcr, 10 cm P RGwp D-M, 2 cm P MFcr, 7 cm 4F DF D-M, 67 cm P RG D-M, 15 cm P MFcr

ObsID: 264958

Svartisen / BEIARN

Snø

31.03.2021 kl. 11:46

585 moh

idab@svv (***)

Skredfarevurdering

2 Moderat Stabilt. Det er meldt mer snø de nærmeste dagene med vind. Skredfaren kan øke noe da pålagring skjer. Varslet faregrad er riktig Skredproblem med fokksnø er til stede også ned til ca. 600 moh. Basert på de jeg observerte er det kun en 2 men tror en 3 kan hva riktigt de jeg ikke hva oppe mot høyde 800 moh.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø over 600 moh Har ikke vart under 600 moh så setter grense der. Men det er generelt veldig lite snø på ca. 300 moh under 50 cm med snø, oppleves som vått ned til bakken.

Tester

LBT@30cmQ1 Brudd relativt enkelt i grense mellom fokksnø og smeltpåvirket snø. Når jeg skal flytte på blikket bryter de igjen i blokket på dybde 20 cm her er brudd i fokksnøen.

Snødekke

Lett snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Snødekket er myeker og det er tydelig st vinden ikke tatt helt her. Det er ikke noe nysnø korn på topp fast de snøen uten det er rg. Det er kanskje noe nedføkket nysnø delvis avrundet nysnø 5 cm fra topp. Veldig vanskelig å vurdere har ikke satt de som et skredproblem men bør ses mer på videre. Snødekket oppleves også som vått en bit ned i snøen.

ObsID: 264899

Svartisen / BEIARN

Snø

31.03.2021 kl. 10:18

621 moh

idab@svv (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  idab@svv
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  idab@svv
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Moderat snøfokk Snøgrense på 300 moh Vindpakket myk Fuktig Veldig variert snødekke, delvis vindpåvirket og hardare, delvis litt fin styresnø ca. 10cm.

Vær

Snø 1 °C 9 m/s fra SV ↗ 100% skyer Bygevær, sol, snø og vind endres fort. Delvis flat lys.

Snøprofil

0,5 cm F PP 1 mm M, 1 cm P MFcr 1 mm, 15 cm 1F RG 1 mm D, 10 cm P MFcr 1 mm D, 3 cm 4F RG, 20 cm K MFcr, 40 cm P RG 1 mm M -0,1 °C @ 0 cm, -1,1 °C @ 10 cm, -0,9 °C @ 20 cm, -0,5 °C @ 30 cm, -0,4 °C @ 40 cm, -0,4 °C @ 50 cm, -0,4 °C @ 60 cm, -0,3 °C @ 70 cm, -0,3 °C @ 80 cm, -0,3 °C @ 90 cm

ObsID: 264891

Svartisen / RANA

Snø

31.03.2021 kl. 07:57

3 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Snødekke

Nysnøgrense på 200 moh

Vær

Regn 2 °C 3 m/s fra V → 100% skyer Bygevær med nedbør som regn opp til ca 200moh (0 grader og snø da jeg kjørte over bustneslia ca 250moh) vind fra V sektor.

ObsID: 264847

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org