Snøskredvarsel for Svartisen onsdag 07.04.2021

3
Betydelig
Publisert:

Unngå bratt terreng med fersk fokksnø. Enkelte steder er det mulig å løse ut svært store skred i høyfjellet på grunn av nedføyket kantkorn eller rim.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nysnø og vind fra NV-V vil fortsette å laste fersk fokksnø inn i leheng. Store mengder fokksnø den siste tiden vil gradvis stabilisere seg, men for en enkelt skiløper kan det fortsatt være lett å løse ut store skred. Enkelte steder høyt til fjells og i indre strøk kan vedvarende svake lag gi svært store skred. Det skal generelt mye til for å påvirke de svake lagene.
Under skoggrensen er det sparsomt med snø for årstiden og det meste er grovkornet våt snø. I høyfjellet har det vært stor pålagring av fokksnø de siste dagene. Særlig leområdene mot øst har mye snø. Vindutsatte formasjoner som topper og rygger er stedvis avblåst eller har gammel skare. Snøoverflaten består av fokksnø av varierende hardhet og løs snø i områder som har vært skjermet for vind.
I høyfjellet finnes trolig fortsatt vedvarende svake lag av nedføyket kantkorn og overflaterim over 800- 1000 moh. Disse vedvarende svake lagene har trolig vært medvirkende til flere store skred forrige uke.
Det ble meldt om noen naturlig utløste våte løssnøskred i lavereliggende strøk lørdag.
Det ble rapportert om 8 cm nysnø sør i regionen mandag, nysnø helt ned til havnivå og vindtransport i høyden.
15 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Bris fra vest., endring til stiv kuling fra nordvest om ettermiddagen.
-8 °C til -3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra nordvest., endring til bris fra vest om kvelden.
-10 °C til -5 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 200 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Svartisen / RANA

Snø

07.04.2021 kl. 08:05

3 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Vær

Snø 0 °C 2 m/s fra V → 100% skyer Bygevær med nedbør som snø til havnivå. Litt vind fra V sektor. Temperatur rundt 0 grader.

ObsID: 266027

Svartisen / RANA

Snø

05.04.2021 kl. 21:35

505 moh

KristianH (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  KristianH Kommentar:  Runde 2, var her for 1t siden

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

ObsID: 265727

Svartisen / GILDESKÅL

Snø

05.04.2021 kl. 14:41

203 moh

Tjugen (Ukjent)

Skredaktivitet

5. apr. 6-12 Våte flakskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. N. Mellom 200 moh og 100 moh 2 små våte flakskred etter siste snøfall

ObsID: 265684

Svartisen / RANA

Snø

05.04.2021 kl. 11:03

600 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ over 500 moh

Skredaktivitet

5. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Noe begrenset sikt pga bygevær, men ingen fersk skredaktivitet observert

Tester

LBT@20cmQ2 Gikk til brudd i lag av nedfokket snø da blokka falt til bakken

LBT@68cmQ3 Gikk til brudd i kant mellom skarelag

Snødekke

85 cm totalt Lett snøfokk 8 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Nysnøgrense til havnivå helt ut til kysten i sørlig del av regionen i dag. Opp til skoggrense er det ca 10cm løs tørr ubundet snø på den gamle fuktige pakken. Over skoggrense/ mildværsgrense påskehelga, er det i bunnen den gamle fuktige pakken med flere skarelag dekket av fokksnø med forskjellig hardhet. I østvendte sider mye innblåst snø med forskjellig hardhet, men topplaget er fortsatt mykt/delvis bundet.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Ferske myke fokksnøflak som lett kan løses ut av skiløper i bratt terreng er det største problemet her nå. Det er snø tilgjengelig for transport i høyden, så det dannes flak nye myke flak kontinuerlig nå. I høyden kan der hvor det ligger vedvarende svake lag bli stor nok pålagring til at disse kan påvirkes og skred kan løses ut. Opp til ca 400 (skoggrense) er snøen gjennomfuktet og ny snø har festet seg godt til denne. Med fortsatt påfyll av snø kombinert med snø vil det dannes nye myke flak som lett kan løses ut av skiløper i bratt terreng. Gunstig temperatur gjør at flak stabiliserer seg relativt raskt Varslet faregrad er riktig Syns både fg og skredproblem stemmer veldig bra

Snøprofil

7 cm 4F DF D, 11 cm P RGwp D, 5 cm 1F PP D, 17 cm P RGwp D-M, 1 cm P MFcr, 2 cm 1F FC M, 15 cm P RG D-M, 3 cm P MFcr, 2 cm 1F FC M, 65 cm P MF M -3,1 °C @ 0 cm, -1,2 °C @ 1 cm, -2,4 °C @ 10 cm, -1,3 °C @ 20 cm, -0,1 °C @ 30 cm, -0,1 °C @ 40 cm, -0,1 °C @ 50 cm, -0,1 °C @ 70 cm, -0,1 °C @ 90 cm, -0,1 °C @ 110 cm

ObsID: 265641

Svartisen / RANA

Snø

05.04.2021 kl. 09:43

175 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Vær

Snø -2 °C fra V → 100% skyer Bygevær fra V med nedbør som snø til havnivå. I skogen vindstille, men på kjøretur hit litt vind fra V/SV

Snødekke

85 cm totalt Ikke snøfokk 8 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

ObsID: 265603

Svartisen / RANA

Snø

04.04.2021 kl. 08:59

29 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Mot laupen, tydelig vært god skavloppbygging

Vær

Regn 4,9 °C 8 m/s fra SV ↗ 100% skyer Nedbør som regn opp til ca 600moh. Vind fra V/SV

ObsID: 265466

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org